Anda di halaman 1dari 2

Yavasan \ITahana Komunikasi Wanita

j.'
Jln Trans Waingapu, Desa Umbu Mamijuk,
!1, " .,
.t
Kecamatan Umbu Raiu i.lggay Barat- Sumba Tengah
o"4. '.- .d,' Email : yaywqhana@yAboo.con'l; konstantinogesi@gnljll.cgm
",...;"*"."-

DAFAR HAD/1R KECIATAN //6

Kode Kegiatan :
1 3

Kode peserta
Nama Kegiatan 1=Warga/petani
ad boPo 2=OMS/LSM
n
o tSO O
mi 3=SKPDIPNSIPemerintah
I 4=lainnya


Lokasi Desa/Dusun: A
ti r9Q (uN0 NAMA Alomctctlsun RTliR Vp NO Hp TANDA
TANGAN
L k s L T W m pa ? 6/
1
L A :

2
APu 2.3
P 1

3 "D
$a 4-P"f.SabaFoa.,
toal 9 2
55%
4

M L


Qk "
5
i
L

Ef oqa,v*; g Drm,
6

s
)

1 g
?

-
8
( l
9
Ci
L

10

/

[V oLUdwusl'*v4


12
39
(

13
{f e\v\ (o\g }.T*ka L

14
p N9 /


'

15
f f
l
16
k *t, ilr < \l t<. l

17
9 u


18

M rr
l
19


1

20


D l
15,


`4
`
Yaqtsan
ahana Kornunilttsi Wanita
:
Jin Trans Waingapu,Desa Umbu Marrl uk,
KeGTInatan mbu Ratu Nggey Barat Sunba Tengah
Emai::vavwahana vahoo.corll:konstantinogesiCgmall.CorTl
11
L

21
{aq,Vuw l-'zVfr UAtfou Do*{tu l

11
22
,J\rwp b- rtXouqp . r/
}
HJL
"
23

24
% /

Anloarrrq 0. {hun rl
1
[
25
rr P
26
P


27
?otronol.a lsnde
28 ,) a

,fa.tln+ t ln*
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40