Anda di halaman 1dari 4

) (

)(Tahun 5........................ :
........................................ :
:
.
Soalan Pertama : Pilih, Kemudian tulis jawapannya di tempat kosong tersebut.

10
:
.
Soalan Kedua : Pilih, Kemudian tulis jawapannya di tempat kosong tersebut.

?Umur kamu________________

?saudara kamu________________

?kamu bangun daripada tidur________________

?letaknya sekolah kamu________________

?kamu tulis surat ini________________

?kamu solat maghrib dan membaca al-Quran________________

12


:

.
Soalan Ketiga : Suaikan jawapan yang sesuai.

10

:
.
Soalan Keempat : Sempurnakan ayat tersebut.

Saya mengambil makan_________________ - (Saya mengambil makan _________________ - (

Saya mengambil makan _________________ - (


06


:


.
Soalan Kelima : Pilih jawapan yang betul, kemudian tuliskan di tempat kosong.

_____________ ) /(
(

_____________ ) /((

___________ ) /(
(

__________ ) /(

(

__________) /((

____________ ) /(

(

Disediakan oleh, Disemak oleh,

. ..
PN. IDA NOOR FAUZANA HJ AHMAD EN. SHARIFFUDDIN B AHMAD
)Guru j-QAF (Bahasa Arab Ketua Panitia Pend. Islam

Disahkan oleh,

..
PN ZAHARAH BT SAID
12 PK Pentadbiran SKSV