Anda di halaman 1dari 1

ESEI ESEI

1. Cara untuk menambah kewangan 1. faktor yang mempengaruhi kecekapan


dan bagaimana untuk uruskan pengurusan dan contoh
kewangan prasekolah

Cara menambah kewangan prasekolah:

Sumbangan
Jualan amal
Derma 2. Cara menjamin kualiti, tahap
pemakanan, kesihatan dan keselamatan
Cara menguruskan kewangan
di prasekolah
prasekolah

Cermat menggunakan sumber


kewangan
Membuat bajet realistic
Memantau perbelanjaan dan
pengawalan
Merancang penggunaan sumber
dan mencapai keuntungan
Semua perbelanjaan disokong
3. Menambahbaikan aspek pengurusan
dengan bil
pendidikan pra dengan cara menggabung
Membuat bajet realistic
dan integrasi elemen pengurusan
Melibatkan perbanding anggaran
prasekolah
dan prestasi sebenar serta
membuat perubahan

2. Peranan mewujudkan amalan yang


sihat