Anda di halaman 1dari 2

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2013)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB DOKTOR MUDA

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN


Pengetahuan, sikap dan 1. Tahap pengetahuan, sikap 1. Mempertingkatkan 1. Mempromosi amalan 1. Pengetahuan, sikap
amalan kesihatan yang dan amalan kesihatan kompetensi pengetahuan, kesihatan kepada murid- dan amalan
positif dalam kalangan yang positif dalam sikap dan amalan murid secara taktikal kesihatan yang
murid-murid. kalangan murid-murid kesihatan yang positif dan teknikal. positif dalam
sekolah masih di bawah dalam kalangan murid- kalangan murid-
tahap optimum. murid sekolah di tahap murid menunjukkan
yang optimum. peningkatan melalui
beberapa penilaian
yang dilakukan.
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2013)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB DOKTOR MUDA

BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR


PENCAPAIAN

1. Promosi Jelajah Meningkatkan 1. Guru Besar Januari hingga Pengetahuan, Pengetahuan, Pengetahuan,
Sihat pengetahuan, NOvember sikap dan sikap dan sikap dan
sikap dan 2. GPK amalan amalan amalan
Kokurikulu
amalan kesihatan yang kesihatan yang kesihatan yang
kesihatan yang m positif dalam positif dalam positif dalam
positif dalam 3. Guru kalangan kalangan kalangan
kalangan Penasihat murid-murid murid-murid murid-murid
murid-murid Kelab di bawah pada tahap menunjukkan
Doktor tahap yang peningkatan
Muda optimum. optimum. melalui
beberapa
penilaian yang
dilakukan.