Anda di halaman 1dari 1

Cara-cara menjaga kesihatan mental dan emosi Cara-cara menjaga kesihatan mental dan emosi

Kesihatan mental dan emosi adalah penting Kesihatan mental dan emosi adalah penting
kepada kita. Oleh itu, kita hendaklah menjaga kesihatan kepada kita. Oleh itu, kita hendaklah menjaga kesihatan
mental dan emosi kita. mental dan emosi kita.

Antara cara-cara untuk menjaga mental dan Antara cara-cara untuk menjaga mental dan
emosi adalah kita hendaklah mengamalkan cara hidup emosi adalah kita hendaklah mengamalkan cara hidup
yang sihat. Contohnya, kita hendaklah makan makanan yang sihat. Contohnya, kita hendaklah makan makanan
yang seimbang supaya badan kita mendapat zat yang yang seimbang supaya badan kita mendapat zat yang
mencukupi seterusnya menjauhkan kita dari penyakit. mencukupi seterusnya menjauhkan kita dari penyakit.

Kita juga hendaklah tidur awal supaya mendapat Kita juga hendaklah tidur awal supaya mendapat
rehat yang mencukupi. Rehat yang mencukupi dapat rehat yang mencukupi. Rehat yang mencukupi dapat
mengelakkan kita daripada stress. mengelakkan kita daripada stress.

Selain itu, kita hendaklah sentiasa berfikiran Selain itu, kita hendaklah sentiasa berfikiran
positif. Pemikiran yang positif akan mempengaruhi positif. Pemikiran yang positif akan mempengaruhi
minda dan emosi kita. minda dan emosi kita.

Kesimpulannya, banyak perkara yang boleh kita Kesimpulannya, banyak perkara yang boleh kita
lakukan untuk menjaga kesihatan mental dan emosi. lakukan untuk menjaga kesihatan mental dan emosi.