Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF

DAN SOSIAL [ PEERS ] SEHARI @ PRASEKOLAH TAHUN 2017


JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK
DAERAH : SEBAUH

(A ) MAKLUMAT LOKASI

1. Nama Sekolah/Kod Sekolah : SK Hermanus Assan


2. Nama Guru : Glandy Ernester Anak Rengan
3. Nama Kelas Prasekolah : Prasekolah Tekun
4. Tarikh / Masa : 9.10.2017 / 7.30 pagi 11.30 pagi

( B )SENARAI SEMAK [ Sila tanda () pada petunjuk Ada atau Tiada]


Bil Aktiviti Perkara Petunjuk Catatan
.
Ada Tiada
Perbualan Awal Menggunakan Buku Badan Saya / Murid berminat untuk
(a)
Kepunyaan Saya mendengar cerita
Menyanyikan lagu My Body Is Mine /

Bersoal jawab dengan murid /

Aktiviti 1 Puzzle ( BBM ) disediakan /


(b)
Kenali Anggota Badan
Bersoal jawab dengan murid tentang /
anggota badan
Memperkenalkan anggota seksual /

Aktiviti 2 Gambar pakaian dalam kanak-kanak /


(c)
Pakaian Dalam Saya disediakan
Lembaran kerja murid disediakan /

Bersoal jawab dengan murid tentang /


keperluan menutup anggota badan
Aktiviti 3 Set patung kertas disediakan /
(d)
Cantik Tak Baju Saya
Bersoal jawab dengan murid tentang /
keperluan memakai pakaian selain
pakaian dalam
Murid berkongsi pengalaman bermain /
dengan set patung
Aktiviti 4 Menggunakan Buku Badan Saya /
(e)
Tidak, Jangan Sentuh Kepunyaan Saya
Saya Bersoal jawab dengan murid /

Murid menggunakan puppet/patung /


untuk melakonkan situasi
Aktiviti 5 Menayangkan Video Jangan Sentuh /
(f)
Apa perlu saya lakukan Saya
Perbincangan bersama dengan murid /
dilaksankan
Murid bentang hasil perbincangan /
dalam kumpulan dengan bimbingan
Aktiviti Menyanyikan lagu My Body Is Mine / Murid amat seronok untuk
(g)
Penutup Dengan aksi menyanyi dengan aksi
Rumusan aktiviti PEERS oleh guru /

Pemeriksaan [PEERS] 2017


( C ) ULASAN

Nyatakan isu / dapatan berkaitan PdPc guru

Isu / Dapatan Cadangan


Bil
Secara keseluruhannya, PdPc dapat dilaksanakan dengan Kekalkan PdPc yang menarik dan
baik dan berkesan. Guru mempunyai persediaan yang rapi menyeronokkan. Namun, kawalan kelas perlu
dalam mengendalikan aktiviti. Syabas! dipertingkatkan

Tandatangan :

Nama Pegawai Pemeriksa : Jimbun Anak Barendak

Jawatan : Penolong Kanan HEM

Bahagian/JPN/PPD : SK Hermanus Assan

Tarikh : 9.10.2017

( Untuk diisi oleh pentadbir sekolah )

Dengan ini saya mengesahkan bahawa satu (1) salinan hasil pemeriksaan ini telah diserahkan kepada pihak sekolah

Tandatangan :

Nama Pentadbir Sekolah : Abu Bakar @ Kiai B. Hj. Mohd Anis

Jawatan : Guru Besar SK Hermanus Assan

Cap Sekolah

Tarikh : 9.10.2017

Pemeriksaan [PEERS] 2017