Anda di halaman 1dari 8

MOHD RIDHZWAN BIN RASHID PISMP PENDIDIKAN JASMANI AMBILAN JANUARI 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Tarikh : 22 Julai 2013


Masa : 0750 - 0820
Tempat : Gelanggang bola keranjang
Tahun (Kelas) : Tahun 2 Berdikari
Bilangan Murid : 32 orang
Fokus Pembelajaran Berkebolehan mengenal pasti arah berdasarkan konsep jam.
Unit 35: Kenal Arah
Standart pembelajaran : 1.11.1, 2.10.1, 5.2.2
Objektif : Pada akhir proses p&p ini murid-murid dapat:
Psikomotor : i. menggunakan konsep jam sebagai pandu arah semasa melakukan aktiviti menjejak dan Siapa Paling Cepat dan Tepat.

Kognitif : i. mengenalpasti pasti konsep jam untuk mencari arah dalam permainan Siapa Paling Cepat dan Tepat.

Afektif: i. menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Kemahiran Berfikir : Mengenal pasti


Pengalaman sedia ada: Murid-murid menggunakan jam tangan dalam kehidupan seharian mereka.
Penerapan nilai : Bertoleransi dan bekerjasama
Penggabungjalinan : Matematik dan Geografi

BSPP : kon (10), pundi kacang (20), gelung rotan (5)


EMK : Kreativiti

SK. METHODIST ANGLO-CHINESE, SARIKEI | 1


MOHD RIDHZWAN BIN RASHID PISMP PENDIDIKAN JASMANI AMBILAN JANUARI 2011

BAHAGIAN AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/


/MASA FOKUS P&P CATATAN
Memanaskan 1. Memanaskan badan Memanaskan badan: Arah tuju Permainan Demonstrasi
Badan 1. Guru bersama murid berada di
(5 minit) tengah-tengah kon yang disusun Pukul 12
empat penjuru.
2. Guru menentukan salah satu kon
sebagai pukul 12 sebagai
penanda.
3. Guru membimbing dan memberi
arahan kepada murid untuk
bergerak bervariasi ke kon yang
ditentukan.
Kon merah (pukul 3) berjalan
Kon hijau (pukul 6) berlari
Kon biru (pukul 9) jalan itik
Kon kuning (pukul 12)
melompat
4. Murid berkumpulan di tengah- Kedudukan guru dan murid semasa
tengah semula dan bersedia untuk aktiviti memanaskan badan
aktiviti rengangan.

2. Aktiviti regangan dari Lakukan perkara-perkara berikut


kepala ke kaki. sambil mengira sehingga lapan setiap
satu perlakuan secara dinamik:
1. Berdiri lurus. Dongak kepala ke
atas dan ke bawah.
2. Toleh kepala ke kiri dan ke
kanan.
3. Hayungkan tangan kanak ke
kiri dan ke kanan. Lakuan
sebaliknya.
4. Luruskan tangan kanan dan
tarik hujung jari-jari dengan

SK. METHODIST ANGLO-CHINESE, SARIKEI | 2


MOHD RIDHZWAN BIN RASHID PISMP PENDIDIKAN JASMANI AMBILAN JANUARI 2011

tangan kiri. Petunjuk:


5. Lakukan sebaliknya. : Kon
6. Angkat kaki kanan dan
pusingkan mengikut arah jam. : Murid
Lakuan sebaliknya.
7. Semua perlakuan dilakukan : Guru
secara dinamik.

Perkembangan Aktiviti 1: Kedudukan guru dan murid semasa Demonstrasi


(15 minit) Mengenal arah jam desmonstrasi
(5 minit) Alatan:
Kon (4)
Demonstrasi oleh guru: Guru menunjukkan demonstrasi untuk Geleng rotan (1)
melakukan aktiviti mengenal arah jam:
1. Berdiri dan kaki dibuka seluas
bahu.
2. Tangan didepakan sehingga aras
bahu.
3. Berdiri menghadap kon pukul 12.
4. Menghadap ke arah yang
disebut.

Latih tubi 1:
Murid melakukan latih tubi selepas Posisi tangan dan kaki
demonstrasi oleh guru.
1. Murid berkumpul di tengah-
tengah kon yang disusun
empat penjuru.
2. Kaki dibuka seluas bahu dan
kedua-dua tangan
didepakan.
3. Berdiri menghadap guru (Pukul
12)
4. Menhadap ke arah yang disebut
oleh guru.
5. Ulang beberapa kali.
SK. METHODIST ANGLO-CHINESE, SARIKEI | 3
MOHD RIDHZWAN BIN RASHID PISMP PENDIDIKAN JASMANI AMBILAN JANUARI 2011

Kedudukan murid semasa


melakukan latih tubi 1

Pukul 12

Petunjuk:

: Murid : Guru

Kemuncak Permainan Kecil: 1. Murid dibahagikan kepada 4 Kedudukan murid semasa permainan Penerangan
(5 minit) Siapa Paling Cepat dan kumpulan, 1 kumpulan 8 orang. kecil
Tepat 2. Setiap ahli kumpulan Pukul 12 Alatan:
dibekalkan 1 gelung rotan. Kon (10)
3. Apabila arahan dan arah jam
diberikan, murid pertama dari
setiap kumpulan berlari ke arah
kon dan mengambil pundi
kacang di kon tersebut dan
memasukannya ke dalam bakul
kumpulan masing.
4. Ahli kumpulan yang berlari ke
arah kon yang salah tidak dikira

SK. METHODIST ANGLO-CHINESE, SARIKEI | 4


MOHD RIDHZWAN BIN RASHID PISMP PENDIDIKAN JASMANI AMBILAN JANUARI 2011

pundi kacang yang dikutipnya.


5. Kumpulan yang paling banyak
mengumpul pundi kacang dikira
sebagai pemenang.

Petunjuk:

: Murid : Kon

: Guru : Gelung rotan


Penutup 1. Menyejukkan Badan Guru membimbing murid melakukan Kedudukan guru dan murid semasa Demonstrasi
(5 minit) perkara-perkara berikut sambil mengira aktiviti menyejukkan badan
sehingga empat setiap satu perlakuan
secara dinamik:
1. Angkat kaki kanan dan
pusingkan megikut arah jam.
Lakuan sebaliknya.
2. Lakukan sebaliknya.
3. Luruskan tangan kanan dan
tarik hujung jari-jari dengan
tangan kiri.
4. Hayungkan tangan kanak ke
kiri dan ke kanan. Lakuan
sebaliknya.
5. Toleh kepala ke kiri dan ke Petunjuk:
kanan.
6. Berdiri lurus. Dongak kepala ke : Murid
atas
: Guru
SK. METHODIST ANGLO-CHINESE, SARIKEI | 5
MOHD RIDHZWAN BIN RASHID PISMP PENDIDIKAN JASMANI AMBILAN JANUARI 2011

2. Rumusan Pelajaran Sebelum bergerak ke kon yang hendak


2.1 Rumusan kognitif & dituju, pastikan kedudukan jam
Psikomotor ditentukan dengan tepat terlebih
dahulu.

Kecekapan mendengar dan bergerak


dengan pantas setelah menerima
arahan.

2.2 Rumusan Afektif Salah satu sebab kejayaan dalam


sesuatu aktiviti atau pertandingan
adalah kerjasama antara ahli dalam
pasukan.

SK. METHODIST ANGLO-CHINESE, SARIKEI | 6


MOHD RIDHZWAN BIN RASHID PISMP PENDIDIKAN JASMANI AMBILAN JANUARI 2011

CATATAN SEMAKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bil. KOMEN/ CATATAN SEMAKAN OLEH

1.
____________________________________
( HASNI BIN SALLEH )

Guru Pembimbing

Tarikh: ____________________________

2.
____________________________________
( ROSE WONG TAI MING )

Guru Besar

Tarikh: ____________________________

3.
_____________________________
( LING CHUNG YEO )

Pensyarah Penyelia

TarIkh: ____________________________

SK. METHODIST ANGLO-CHINESE, SARIKEI | 7


MOHD RIDHZWAN BIN RASHID PISMP PENDIDIKAN JASMANI AMBILAN JANUARI 2011

BORANG CATATAN REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ISU / PERKARA BUKTI / ANALISIS / PENJELASAN CADANGAN TINDAKAN SUSULAN


YANG DIBERI (PENCEGAHAN / PENAMBAHBAIKAN)

KEKUATAN /
KELEBIHAN

KELEMAHAN /
KEKURANGAN

Disemak oleh Guru Pembimbing: Disemak oleh Pensyarah Penyelia:

Tandatangan : Tandatangan :
Nama : HASNI BIN SALLEH Tarikh: Nama : LING CHUNG YEO Tarikh:

SK. METHODIST ANGLO-CHINESE, SARIKEI | 8