Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH KABUPATEN .........................

LOGO DINAS KESEHATAN


PEMKAB.

UPTD PUSKESMAS .......................................


Alamat : ..........................................................

JADUAL PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA


Bulan
No Unit Pelayanan Nama Sarana Prasarana Bentuk Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

.........................., ........................... 2015


Mengetahui,
Kepala Puskesmas

...................................