Anda di halaman 1dari 4

Naskah Drama Bahasa Jawa

Tentang kehidupan sehari-hari

Ana ing sawijining desa ana pemuda kang wus akrab banget, yaiku Sardi lan
Jono. Bocah loro iku seneng banget nggawe ulah. Sampek kanca-kancane sing
liya ora gelem nyedhek amarga mesthi diusili. Wektu iku sawise sekolah Sardi
ngampiri Jono.

Sardi : Jon, ayo engko dolan ! ( Nggeplek pundake Jono)


Jono : Gaweanmu dolan ae . Koyo wong pinter wisan.
Sardi : Halah gayamu, gelem opo ora kowe ?
Jono : Dolan nyandi lho ?
Sardi : Yo emboh... Pokoke dolan ben koyo cah gaul ngono lho...
Jono : Emmm.. ayo lek ngono. Tapi wegah aku lek sampek maghrib
eneh !
Sardi : Hehehe, ora-ora.
Jono : Gek nggawa duit opo ora ?
Sardi : Halah, kuwi dirembug engko ae... Yo wis aku arep mulih
( Mlaku ngadohi jono )
Jono : Oke-oke.... Engko kowe neng o omahku.

Sawise iku Sardi lan Jono dolan. Sardi lan Jono ora kelingan yen iki mau
wayahe kelompok drama B. Jawa kanggo ujian praktek kelas 3. Ing sawijining
panggon, Deni lan Parman nunggu bocah loro maeng. Bocah loro kuwi ora
ngerti marang ngendi parane Sardi lan Jono.

Parman : He, enek sing ngerti Sardi karo Jono ?


Deni : Lha yo nyandi cah loro ki, maeng opo ndak krungu di
omongi...
Parman : Opo jajal diparani neng omahe ?
Deni : Omahe sopo ?
Parman : Yo omahe Jono ae sing enek wong tuwane
Deni : Lek ora enek piye ? Gek iki urung latihan blas lho...
Parman : Halah kuwi masalah keri, sing penting anggotane wis enek
kabeh.
Deni : Yo wis kowe rono ae, aku neng kene karo nggae naskah
dramane, piye ?
Parman : Hmmm, yo lekno. Sing apik lho yo critane ?
Deni : Oke bos.....

Banjur Parman mara menyang omahe Jono. Ing kono Parman ora nemoni
sopo-sopo. Akhire Parman mbalik maneh lan nerusake nggawe teks drama
karo Deni. Akhire ditunggu sampek maghrib Sardi lan Jono ora ana ketok.

Deni : Piye bocah iki ? kok ora enek ketok ?


Parman : Lha yo piye neh, lek panggah ora gelem kelompok yo golek
liyane ae.
Deni : Nah, setuju aku. Yo wis aku pamit. Ki mesthi wong tuwaku
wis nggoleki.
Parman : Oke, dirembug sesuk neng sekolahan ae. Bocahe ditakoni.
Deni : Eh iyo, ojo lali sesuk nggawa gitar gae musicale.
Parman : Gampang, yo uwis ndang muliho.

Deni mulih amarga wis maghrib. Sesuke neng sekolahan Deni lan Parman
rembugan bab drama B. Jawa. Kanggo ngisi waktu ngenteni Jono lan Supardi
bocah loro kuwi ngrembug musik kang bakal digawe.

Parman : Ayo sakiki nggawe musik kanggo dramane. Sing tentang lagu
daerah ae.
Deni : Yo angel lho kuwi, lha kowe opo iso ?
Parman : Jajal kene aku (njupuk gitar saka tangane Deni)
Deni : Halah kemiso, jajal piye....
Parman : (nyanyi gundul-gundul pacul)
Deni : Hahaha, kuwi rak yo tembang dolanane bocah lho...
Parman : Sing penting lagu daerah lho...
Deni : Ojo, diganti liyane ngono lho.
Parman : Jajal kowe iso opo ora ? (ngekekne gitar marang Deni)
Deni : (Main gitar)
Parman : Lha kuwi opo ora yo lagu pop.... hahaha
Deni : Hahaha, lha aku ora iso lho..
Parman : Kene lek ngono aku ae.
Deni : (Ngekekne gitar) Aku sing nyanyi yo ?
Parman : (Nyanyi karo Deni)
Deni : Haha, apik kuwi... yo uwis nggae kuwi ae...

Sing ditunggu-tunggu mara-mara teko karo mlayu. Ora rumangsa yen


ditunggu.

Jono : Heh, bocah-bocah wes podo latihan drama Bahasa


Jawa, kelompoke
awake dhewe piye ?
Deni lan Parman : Trus gue harus bilang wow gitu ? wow
Supardi : Heladalah, iki tenanan lho...
Parman : Lha kowe dhekingi nyandi ae ?
Supardi : Nyapo aku sing kok takoni....
Parman : Lha wayahe kan kelompok, kowe yo wis diomongi...
Supardi : Kapan lekmu omong ? ( mulai nesu )
Parman : Ow, kowe wis pikun yo ?
Pak Guru : He he, enek opo iki ?
Deni : Niki, Pak. Sardi kalih Jono dhekwingi mboten purun
kelompok drama.
Pak Guru : Weh weh, lha nyapo kok ora kelompok ki ?
Jono : Lha ancen ora diomongi to, Pak.
Pak Guru : Iyo to le ? Ora kok omongi ?
Deni : Sampun, Pak. Tapi mboten dugi.
Pak Guru : Lha kwi kowe ora teko...
Jono : Ora diomongi, Pak.
Pak Guru : Halah wis ora usah ngeyel, ndang gek kelompok

Sawise ngono, bocah papat kelompok nggae drama. Amarga gotong royong
akhire kelompoke iso nampilake drama kang apik lan akeh kanca-kancane sing
seneng.

Parman : Apik banget gayamu cah, jan pantes dadi artis.


Deni : Lho yo jelas lah, sopo disek...
Parman : Di, Jon, nyapo meneng ae ki.... wis berhasil lho
Sardi : Aku njaluk sepuro yo, Man.
Parman : Halah, ora opo-opo.... Sing penting iki wis sukses.
Pak Guru : Lha yo ngono, lek gotong royong bareng kan iso apik hasile
Sardi : Kula nyuwun pangapunten, Pak. Nika sampun mboten sopan
kalihan bapak.
Jono : Kula nggih, Pak.
Pak Guru : Yo wis ora opo-opo. Makane ojo diterusne lekmu ndugal ki.

Sardi lan Jono mulai ngrubah sikape. Pirang wulan sawise kuwi bocah papat
maeng oleh nilai Ujian kang paling apik dhewe. Gotong royong lan kerja keras
iku bisa ndadekake semubarang gawe dadi gampang lan oleh hasil kan
muasne.

Sardi:Rafly
Jono:Syahrul
Deni:Hudhan
Parman:Augie
Pak Guru:Affan