Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 6

Tarikh 09.11.2017
Masa 120 minit
Kelas 6 Bestari
Bidang Membentuk dan Membuat Binaan
Tema Objek Buatan Manusia
Tajuk Boneka
Aktiviti Stabail
Gabungan Teknik Mozek dan boneka

Standard 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Aplikasi Seni 3.3 Ekspresi Kreatif 3.4 Apresiasi Seni
Pembelajaran 3.1.1 Unsur Seni 3.2.1 Media 3.3.1 3.4.1
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1 3.3.2 3.4.2
3.1.1.3, 3.1.1.4 3.3.3 3.4.3
3.2.2 Teknik dan 3.3.4 3.4.4
3.1.2 Prinsip Proses 3.3.5
Rekaan 3.2.2.1 Teknik-
3.1.2.1, 3.1.2.2, Campuran
3.1.2.3
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat;
Pembelajaran
1. membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan, ruang,
imbangan serta ritma dan pegerakan yang terdapat pada alam semula jadi, objek
buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail dengan gabungan
aktiviti mozek dan boneka
2. mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan stabail.
3. menzahikran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan stabail.
4. mengappresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya.
Aktiviti PdP Persepsi Estetik
Guru menunjukkan contoh stabail, mozek dan boneka.
Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh stabail,
mozek dan boneka.
Guru menyatakan definisi stabail, mozek dan boneka.

Aplikasi Seni
Guru memperkenalkan media yang digunakan.
Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan.
Guru menunjuk cara menghasilkan stabail dengan gabungan aktiviti mozek
dan boneka.

Ekspresi Kreatif
Murid menghasilkan stabail mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.

Apresiasi Seni
Murid mempamerkan karya.
Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.
Memberi ulasan karya

EMK Keusahawan, Kreativiti dan Inovasi


Penilaian PdP 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat stabail berdasarkan empat
standard kandungan.
Bahan Bantu 1. Alat : gunting atau alatan lain yang sesuai
Belajar 2. Bahan : bahan kutipan atau bahan lain yang sesuai
3. Bahan Bantu Mengajar : Contoh hasil stabail, mozek dan boneka
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan akan datang.