Anda di halaman 1dari 4

Antara ayat yg guru kelas blh gunakan sbg ulasan slip dlm SAPS.

...............................................

Tahniah atas kejayaan anda yang cemerlang. Teruskan berusaha untuk kejayaan lebih cemerlang
untuk masa depan yang gemilang.

Sekalung tahniah atas kejayaan anda. Teruskan usaha dengan lebih gigih untuk kejayaan lebih baik.

Prestasi anda memberangsangkan. Usaha lagi untuk kejayaan yang lebih cemerlang.

Pencapaian anda pada tahap yang memuaskan. Berikan lebih tumpuan kepada mata pelajaran
tertentu.

Kejayaan tertakluk kepada daya usaha anda. Oleh itu tingkatkan usaha anda untuk kejayaan yang
lebih baik daripada hari ini.

Usaha anda telah menunjukkan hasil yang agak baik. Gandakan usaha anda untuk mencapai
kejayaan yang lebih baik.

Tingkatkan usaha anda. Anda pasti akan berjaya dengan lebih baik daripada hari ini .

Hargailah masa dan tingkatkan usaha anda.

Pencapaian masih lemah. Tingkatkan usaha dan ubah sikap demi masa depan anda.

Hargailah masa dan buangkan sikap kerap ponteng kelas.Pencapaian memuaskan. Teruskan usaha
anda. Anda pasti berjaya.
Berusaha dengan lebih gigih untuk berjaya.

Pencapaian agak lemah. Perlu lebih banyak mengulangkaji pelajaran.

Jangan jadikan kekurangan sebagai beban, itu hanya akan membuatmu sulit untuk berlari mengejar
impianmu

Anda seorang yang berpotensi untuk berjaya. Tingkatkan keyakinan anda dan berikan sepenuhnya
tumpuan ketika belajar.

Hidup adalah satu kesilapan yang berterusan di mana kita belajar untuk menjadi sempurna.

Tanamkan minat sentiasa mahu belajar dan teruskan usaha.

Kebolehan anda boleh digilap lagi. Teruskan usaha anda untuk lebih berjaya.

Kegagalan hanyalah satu peluang untuk anda mencuba lagi untuk berjaya.

Seorang yang tekun dan berkeupayaan menyiapkan tugasan yang diberi dengan baik. Mampu
menguasai dan memahami apa yang diajar oleh guru dengan baik dan berfokus. Berpotensi tinggi
untuk lebih cemerlang. Tingkatkan usaha anda

Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan yang diberikan.

Anda mesti mempunyai motivasi yang tinggi dan minat terhadap pengajaran dan pembelajaran di
dalam kelas. Anda mampu mencapai lebih kecemerlangan dengan bersikap proaktif di dalam kelas.

KEHADIRAN
Anda sungguh bersemangat kerana kehadiran yang penuh dapat membantu ke arah kemerlangan
dalam pelajaran

Pelajar ini telah menunjukkan kehadiran 100%.

Tahniah. Teruskan usaha ini Tahniah kerana lulus bagi semua mata pelajaran .

Anda pasti berjaya jika mempunyai komitmen yang tinggi dalam pelajaran. Tingkatkan usaha bagi
mata pelajaran Matematik, Matematik Tambahan, Sejarah dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Tahniah kerana lulus bagi semua mata pelajaran. Kehadiran anda ke sekolah agak baik. Anda
mempunyai motivasi yang tinggi dan minat terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
Anda mampu mencapai lebih kecemerla

ngan dengan bersikap proaktif di dalam kelas.