Anda di halaman 1dari 14

PTA NAMA GURU :

BIL KRITERIA SOALAN ARAS


D1 PROFESIONALISME
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI 5 4
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 8 4
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 4
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 4
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 4
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 4
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 4
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 4
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 15 4
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
E5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN/ TUGAS-TUGAS LAIN 16 4
E5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 17 4
30% 30 0.00
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JARINGAN DAN JALINAN 18 4
E2 SUMBANGAN
A2.1 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU SOSIAL 19 4
10% 10 0
D3 KEMAHIRAN
E10 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
A10.1 PENCAPAIAN MATLAMAT 20 4
A10.2 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN 21 4
A10.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 22 4
A10.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 23 4
A10.5 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 24 4
E11 PENGURUSAN
A11.1 BERFOKUSKAN BIDANAG TUGAS 25 4
A11.2 KEWANGAN 26 4
A11.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL 27 4
A11.4 SUMBER MANUSIA 28 4
A11.5 MAKLUMAT 29 4
E12 KEPIMPINAN
A12.1 HALA TUJU ORGANISASI 30 4
A12.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 31 4
60% 60 0
JUMLAH KECIL 100% 100 0
INSTRUMEN KEBERHASILAN
BIL KRITERIA SOALAN ARAS
KEBERHASILAN
A1.1 KEBERHASILAN 1 4 4
JUMLAH KECIL 100% 100 100

SKOR AKHIR: 100 10


0.00 0.00

0 0
0 0
0 0

4 4
100 100

10 10
WAN NOOR HAFIZAH BINTI WAN SULAI
MUHAMMAD AZROY BIN AHMAD

NASRULNIZAMWATI BT MOHAMED@ M
SAIFUL AZRUL IZANI BIN ISAUDIN

MOHD AZRRYZAM BIN ISMAIL

NOOR MAZRIZAN BT CHE MUSA


MUHAMMAD BIN MAT SALLEH
MOHD FAUZI BIN RAZAK
KALAIRASU A/L RAMASAMY

AZMAN BIN MOHD NOR


YUKARMI BIN YUSOFF

ZAKARIA BIN MUHI


MARINA BINTI DIN
AHMAD BIN JUNOH
PdP

CHENG HWA MEI


NAMA GURU :

BIL KRITERIA SOALAN ARAS


D1 PROFESIONALISME
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
A2.3 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI 5 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & BUAT KEPUTUSAN 8 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 15 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
E5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN/ TUGAS-TUGAS LAIN 16 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3
E5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 17 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30% 30 23.38 24.26 25.59 25.15 26.47 25.59 26.91 26.03 26.03 26.03 27.35 25.15 26.47 26.91 24.26 0.00 0.00 0.00 0.00
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JARINGAN DAN JALINAN 18 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
E2 SUMBANGAN
A2.1 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN SOSIAL 19 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
10% 10 7.5 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 7.5 8.75 8.75 8.75 10 8.75 8.75 8.75 0 0 0 0
D3 KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
A1.2 PERANCANGAN 21 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3
A2.5 PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID 27 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4
E3 PENTAKSIRAN
A3.1 PENILAIAN PRESTASI MURID 28 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
60% 58.33333 50.00 53.33 51.67 53.33 51.67 53.33 50.00 51.67 51.67 51.67 50.00 51.67 51.67 51.67 53.33
JUMLAH KECIL 100% 98.33333 80.882353 86.348039 86.004902 87.230392 86.887255 87.671569 85.661765 85.196078 86.446078 86.446078 86.102941 86.813725 86.887255 87.328431 86.348039 4 4 4 4
INSTRUMEN KEBERHASILAN
BIL KRITERIA SOALAN ARAS
KEBERHASILAN
A1.1 KEBERHASILAN 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
JUMLAH KECIL 100% 100 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0
SKOR AKHIR: 98.5 80.29 87.71324 87.40441 88.51 88.20 88.90 87.10 86.68 87.80 87.80 87.49 88.13 88.20 88.60 87.71 3 3 3 3
GBK NAMA GURU:
BIL KRITERIA SOALAN ARAS
D1 PROFESIONALISME
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI 5 4
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 8 4
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 4
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 4
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 4
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 4
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 4
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 4
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 15 4
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
E5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN/ TUGAS-TUGAS LAIN 16 4
E5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 17 4
30% 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JARINGAN DAN JALINAN 18 4
E2 SUMBANGAN
A2.1 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN SOSIAL 19 4
10% 10 0 0 0 0 0
D3 KEMAHIRAN
E4 PERANCANGAN GBK
A4.1 PERANCANGAN DAN HALA TUJU 20 4
A4.2 PERANCANGAN PROGRAM OUTREACH PERKHIDMATAN B&K 21 4
E5 PELAKSANAAN GBK
A5.1 PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN B&K 22 4
A5.2 PENGURUSAN BILIK B&K 23 4
A5.3 MELAKSANAKAN PROGRAM / AKTIVITI B&K 24 4
A5.4 PENGENDALIAN DAN PELAPORAN SESI B&K 25 4
A5.5 LAPORAN / DOKUMENTASI PROGRAM B&K 26 4
A5.6 PENGENDALIAN KAUNSELING BERFOKUS 27 4
A5.7 PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING DAN KERJAYA/PRS 28 4
E6 PENTAKSIRAN GBK
A6.1 PENILAIAN KHIDMAT PELANGGAN 29 4
A6.2 PENGENDALIAN UJIAN PSIKOMETRIK 30 4
A6.3 MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 31 4
A6.4 PENGANALISISAN DAN PENILAIAN 32 4
60% 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH KECIL 100% 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTRUMEN KEBERHASILAN
BIL KRITERIA SOALAN ARAS
KEBERHASILAN
A1.2 PENINGKATAN / PERUBAHAN KLIEN 1 4
JUMLAH KECIL 100% 100 0 0 0 0 0

SKOR AKHIR: 100 0 0 0 0 0


http://apps.moe.gov.my/smg/10/
PdP NAMA GURU :
BIL KRITERIA SOALAN ARAS
D1 PROFESIONALISME
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI 5 4
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & BUAT KEPUTUSAN 8 4
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 4
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 4
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 4
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 4
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 4
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 4
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 15 4
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
E5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN/ TUGAS-TUGAS LAIN 16 4
E5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 17 4
30% 30 0 0
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JARINGAN DAN JALINAN 18 4
E2 SUMBANGAN
A2.1 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN SOSIAL 19 4
10% 10 0 0
D3 KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 4
A1.2 PERANCANGAN 21 4
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 4
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 4
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 4
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 4
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 4
A2.5 PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID 27 4
E3 PENTAKSIRAN
A3.1 PENILAIAN PRESTASI MURID 28 4
60% 60 0.00 0.00
JUMLAH KECIL 100% 100 0 0
INSTRUMEN KEBERHASILAN
BIL KRITERIA SOALAN ARAS
KEBERHASILAN
A1.1 KEBERHASILAN 1 4
JUMLAH KECIL 100% 100 0 0
SKOR AKHIR: 100 0.00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0

0 0
0.00 0.00
0 0

0 0
0.00 0.00