Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN KUNJUNGAN RUMAH PENDERITA ISPA (CARE SECKING)

Jumlah Kematian Karena


Pneumonia Pneumonia Berat Jumlah Bukan Batuk Pneumonia ISPA > 5 Thn Pneumonia
No Desa / Kelurahan
Bukan
<1 Thn 1-4 Thn <1 Thn 1-4 Thn <1 Thn 1-4 Thn Jmlh <1 Thn 1-4 Thn Jmlh Pneumonia Pneumonia <1 Thn 1-4 Thn Jmlh

1 Kasiguncu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
2 Mapane 1 1 0 0 0 0 2 4 4 8 2 0 0 0 0
3 Toini 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0
4 Bega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5 Lanto Jaya 1 2 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0
6 Betania 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
7 Masamba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8 Tabalu 0 2 0 0 0 0 0 2 3 5 5 0 0 0 0
9 Saatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
10 Pinedapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
jumlah 2 9 0 0 0 0 11 6 9 15 44 0 0 0 0

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Mapane Yang Melaksanakan

dr. H A S R I D A H Nurlaela Pore, A.Md.Kep


NIP. 19761111 200604 2 033 NIP. 19890210 201001 2 001