Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR HADIR DAN DAFTAR NILAI SISWA

Kelas : 8D
Mata Pelajaran : IPA
Semester : Genap
Tahun Pelajaran : 2016/2017

Nilai
Mengajar ke- Afektif Psikomotor
No. NISN/NIS Tanggal Pengajaran

RAPORT
HARIAN
Rata-Rata

Rata-Rata
Jumlah Jam Tatap Muka

UJIAN
KD 5.1

KD 5.2

KD 5.3

KD 5.4

KD 5.5

KD 6.1

KD 6.2

KD 6.3

KD 6.4

KD 5.1

KD 5.2

KD 5.3

KD 5.4

KD 5.5

KD 6.1

KD 6.2

KD 6.3

KD 6.4

KET
UTS
Nama Sisiwa
1 0010109649 / 2091 Ahmad Adi Saputra B B B B B B B B 77 76 75 88 75 72 78 77 78 77 58
2 0010109648 / 2094 Ali Murtadho B B B B B B B B 78 80 75 81 75 81 79 78 78 80 59
3 0025731503 / 2062 ANDI MUSTARI B B B B B B B B 78 78 75 78 76 75 79 77 77 77 58
4 0022812456 / 2034 ANRA RAMADHANI
5 0032210679 / 2042 ENDANG B B B B B B B B 80 80 85 80 79 83 78 81 80 78 60
6 0038057322 / GUSTI RAIHAN DHIKA FAHREZI
7 0026610161 / 2105 HELMA WIDURI B B B B B B B B 84 93 79 83 87 89 80 85 84 77 61
8 0032210680 / 2107 JENDRI AMOS B B B B B B B B 75 81 79 77 77 71 78 77 77 75 57
9 0017426482 / 2070 JENNIE APRILLIA CHRISTIN B B B B B B B B 85 86 84 83 79 82 80 83 83 80 61
10 0032210480 / 2047 JUSNAYNI B B B B B B B B 86 81 77 83 81 86 80 82 81 82 61
11 0010563903 / 2048 MOCH DIKI RAMADHON B B B B B B B B 77 76 80 78 78 81 78 78 79 75 58
12 0033393096 / 2050 Nur Halizah B B B B B B B B 79 79 82 78 85 84 79 81 81 80 60
13 0003021579 / 2078 OCTAVIANI BULAN LIAH B B B B B B B B 84 86 80 81 78 82 79 81 80 79 60
14 0039157139 / 2052 Oktafiana Ratih B B B B B B B B 82 77 79 77 79 85 79 80 79 80 60
15 0033157047 / 2055 RANI FEBRIYANI B B B B B B B B 77 80 80 85 77 83 80 80 80 77 59
16 0026814344 / 1983 REZA JONATAN B B B B B B B B 75 75 75 78 75 72 77 75 75 77 57
17 0032210683 / 2085 SARAH OMEGA SUGANDA B B B B B B B B 81 77 76 74 79 88 79 79 79 80 59
18 0031284745 / 2058 SISILIA JULIYANTI B B B B B B B B 86 93 92 80 88 91 80 87 85 80 63
19 0018453851 / 2021 SRI WAHYU UTAMI B B B B B B B B 75 85 75 83 75 72 79 78 77 81 59
20 0032210481 / 2088 WAHYU WIJAYA B B B B B B B B 77 80 78 83 78 72 78 78 78 85 60
21 0032210486 / 2089 WULAN DARI B B B B B B B B 78 79 80 82 81 83 79 80 80 78 60
22 0036000758 / 2060 YAKOBUS MANGALLA B B B B B B B B 76 76 76 76 78 67 77 75 75 75 56
DAFTAR HADIR DAN DAFTAR NILAI SISWA

Kelas : 8D
Mata Pelajaran : IPA
Semester : Genap
Tahun Pelajaran : 2016/2017

Nilai
Mengajar ke- Kognitif
No. NISN/NIS Tanggal Pengajaran Tugas Ul. Harian Remidi

Rata-Rata

Rata-Rata

Rata-Rata
Jumlah Jam Tatap Muka

KD 5.1

KD 5.2

KD 5.3

KD 5.4

KD 5.5

KD 6.1

KD 6.2

KD 6.3

KD 6.4

KD 5.1

KD 5.2

KD 5.3

KD 5.4

KD 5.5

KD 6.1

KD 6.2

KD 6.3

KD 6.4

KD 5.1

KD 5.2

KD 5.3

KD 5.4

KD 5.5

KD 6.1

KD 6.2

KD 6.3

KD 6.4
Nama Sisiwa
1 0010109649 / 2091 Ahmad Adi Saputra 76 75 88 75 72 78 75 77 88 75 72 78 75 85 75 78
2 0010109648 / 2094 Ali Murtadho 80 75 81 75 81 79 76 78 81 75 81 79 76 80 75 78
3 0025731503 / 2062 ANDI MUSTARI 78 75 78 76 75 79 79 77 78 76 75 79 79 85 75 78
4 0022812456 / 2034 ANRA RAMADHANI
5 0032210679 / 2042 ENDANG 80 85 80 79 83 78 78 80 80 79 83 78 78 85 75 80
6 0038057322 / GUSTI RAIHAN DHIKA FAHREZI
7 0026610161 / 2105 HELMA WIDURI 93 79 83 87 89 80 79 84 83 87 89 80 79 82 75 82
8 0032210680 / 2107 JENDRI AMOS 81 79 77 77 71 78 75 77 77 77 71 78 75 85 75 77
9 0017426482 / 2070 JENNIE APRILLIA CHRISTIN 86 84 83 79 82 80 85 83 83 79 82 80 85 85 89 83
10 0032210480 / 2047 JUSNAYNI 81 77 83 81 86 80 78 81 83 81 86 80 78 85 75 81
11 0010563903 / 2048 MOCH DIKI RAMADHON 76 80 78 78 81 78 83 79 78 78 81 78 83 85 83 81
12 0033393096 / 2050 Nur Halizah 79 82 78 85 84 79 77 81 78 85 84 79 77 80 83 81
13 0003021579 / 2078 OCTAVIANI BULAN LIAH 86 80 81 78 82 79 77 80 81 78 82 79 77 85 75 80
14 0039157139 / 2052 Oktafiana Ratih 77 79 77 79 85 79 78 79 77 79 85 79 78 80 75 79
15 0033157047 / 2055 RANI FEBRIYANI 80 80 85 77 83 80 78 80 85 77 83 80 78 80 75 80
16 0026814344 / 1983 REZA JONATAN 75 75 78 75 72 77 75 75 78 75 72 77 75 65 75 74
17 0032210683 / 2085 SARAH OMEGA SUGANDA 77 76 74 79 88 79 78 79 74 79 88 79 78 80 75 79 75
18 0031284745 / 2058 SISILIA JULIYANTI 93 92 80 88 91 80 80 86 80 88 91 80 80 80 75 82
19 0018453851 / 2021 SRI WAHYU UTAMI 85 75 83 75 72 79 77 78 83 75 72 79 77 76 75 77
20 0032210481 / 2088 WAHYU WIJAYA 80 78 83 78 72 78 78 78 83 78 72 78 78 80 85 79
21 0032210486 / 2089 WULAN DARI 79 80 82 81 83 79 77 80 82 81 83 79 77 85 75 80
22 0036000758 / 2060 YAKOBUS MANGALLA 76 76 76 78 67 77 75 75 76 78 67 77 75 80 75 75 75
DAFTAR HADIR DAN DAFTAR NILAI SISWA

Kelas : 8D
Mata Pelajaran : IPA
Semester : Genap
Tahun Pelajaran : 2016/2017

Kehadiran Siswa Pada Tatap Muka


Mengajar ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

16/1/17

18/1/17

23/1/17

25/1/17

30/1/17

22/2/17

27/2/17

13/3/17

15/3/17

20/3/17

22/3/17

27/3/17

10/3/17

12/3/17
17/3/17
Tanggal Pengajaran

1/2/17

6/2/17

8/2/17

1/3/17

6/3/17

8/3/17

3/3/17

5/3/17
No. NISN/NIS

Jumlah Jam Tatap Muka 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

Nama Sisiwa
1 0010109649 / 2091 Ahmad Adi Saputra
2 0010109648 / 2094 Ali Murtadho
3 0025731503 / 2062 ANDI MUSTARI
4 0022812456 / 2034 ANRA RAMADHANI
5 0032210679 / 2042 ENDANG
6 0038057322 / GUSTI RAIHAN DHIKA FAHREZI
7 0026610161 / 2105 HELMA WIDURI
8 0032210680 / 2107 JENDRI AMOS
9 0017426482 / 2070 JENNIE APRILLIA CHRISTIN
10 0032210480 / 2047 JUSNAYNI
11 0010563903 / 2048 MOCH DIKI RAMADHON
12 0033393096 / 2050 Nur Halizah
13 0003021579 / 2078 OCTAVIANI BULAN LIAH
14 0039157139 / 2052 Oktafiana Ratih
15 0033157047 / 2055 RANI FEBRIYANI
16 0026814344 / 1983 REZA JONATAN
17 0032210683 / 2085 SARAH OMEGA SUGANDA
18 0031284745 / 2058 SISILIA JULIYANTI
19 0018453851 / 2021 SRI WAHYU UTAMI
20 0032210481 / 2088 WAHYU WIJAYA
21 0032210486 / 2089 WULAN DARI
22 0036000758 / 2060 YAKOBUS MANGALLA