Anda di halaman 1dari 36

j*k

j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
Skema Pemarkahan Peperiksaan Percubaan SPM 2010
j*k
Pendidikan Moral 1225/1

BAHAGIAN A

SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH


1a -Berdikari 1

-Kerajinan 1

-Bertanggungjawab 1

-Rasional 1

(Mana-mana 2 (2m)
nilai)

b Berdikari 2
Kebolehan dan kesanggupan
melakukan sesuatu tanpa
bergantung kepada orang lain.

Kerajinan 2
Usaha yang berterusan penuh
dengan semangat
ketekunan,kecekalan,kegigihan,
dedikasi dan berdaya maju
dalam melakukan sesuatu
perkara.

Bertanggungjawab 2
Kesanggupan diri seseorang
untuk memikul dan
melaksanakan tugas serta
kewajipan dengan sempurna

Rasional 2
Boleh berfikir berdasarkan
alasan dan bukti yang nyata dan
dapat mengambil tindakan
berasaskan pertimbangan yang
wajar

(Mana-mana maksud 1 nilai (2m)


berkaitan)

1
j*k
c - Belajar bersungguh-sungguh 1
H/C: capai kejayaan 1

- Kelas tambahan / tuisyen 1


H/C: meningkatkan 1
pengetahuan

- Belajar secara kumpulan 1


H/C: lebih berkesan 1

- Bertanya guru 1
H/C: lebih memahami 1

-Pengurusan masa / jadual 1


belajar
H/C: masa terurus 1

( Mana-mana 2 (4m)
langkah/jawapan lain yang
munasabah)

d - Pengiktirafan / penghargaan 1

- Memberi galakan kepada 1


pelajar lain

- Menjadi contoh / teladan 1

( Mana-mana 2
sebab/jawapan lain yang (2m)
munasabah)

2
j*k
SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

2a -Kasih sayang 1 - Kepekaan 1


- Cinta mendalam
- Cinta berkekalan

-Kasih sayang terhadap 1 - Cinta / kasih/ sayang 1


keluarga yang mendalam
- Cinta / kasih / sayang
yang berkekalan

-Bertanggungjawab 1 - Memikul tugas / 1


kewajipan
- Melaksanakan tugas /
kewajipan

-Tanggungjawab terhadap 1 - Kewajipan terhadap 1


keluarga keluarga
- Melahirkan keluarga
bahagia / meningkatkan
imej / menjaga maruah
keluarga

-Hormat dan taat kepada 1 - Memuliakan anggota 1


anggota keluarga keluarga
- Memberi layanan
bersopan / berinteraksi.

-Menghormati hak 1 - Memberi layanan sopan 1


golongan kurang upaya - Mengiktiraf mereka
sebagai insan

-Rasional 1 - Berfikir 1
- Bertindak wajar

(Mana-mana 2 nilai) (2m) (Mana-mana 2 (2m)


penerangan daripada
nilai berkaitan)
- Simpan wang 1
b H/C: kecemasan 1

- Hantar ke sekolah 1
pendidikan khas
H/C: mendapat ilmu 1

- Latihan kemahiran 1
H/C: masa depan 1
( Mana-mana 2 langkah/
jawapan lain yang (4m)
munasabah)

3
j*k
c - Pelepasan cukai 1

- Bantuan kewangan 1

- Talian telefon percuma 1

( Mana-mana 2 (2m)
kemudahan/ jawapan
lain yang munasabah)

4
j*k
SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH
3a -Menyayangi dan 1 - Memelihara alam 1
menghargai alam sekitar sekeliling
- Memulihara alam
sekeliling

-Kemapanan alam sekitar 1 -Pengekalan keseimbangan 1


alam sekeliling
- Tanggungjawab bersama

-Peka terhadap isu-isu 1 - Prihatin persoalan alam 1


alam sekitar sekeliling
- Berusaha
menyelesaikannya

-Keharmonian antara 1 - Hubungan harmonis 1


manusia dengan alam - Kualiti kehidupan
sekitar terpelihara

-Mematuhi peraturan dan 1 - Menerima peraturan / 1


undang-undang undang-undang
- Mematuhi peraturan /
undang-undang

-Bertanggungjawab 1 -Memikul tugas / 1


kewajipan
- Melaksanakan tugas /
kewajipan

-Rasional 1 - Berfikir 1
- Bertindak wajar

(Mana-mana 2 nilai) (2m) (Mana-mana 2 (2m)


penerangan daripada
nilai berkaitan)

b - Pembebasan gas / bahan 1


kimia dari kilang

- Pembakaran terbuka 1

- Penerokaan kawasan 1
hutan

- Pembalakan haram 1
- Pelepasan asap kenderaan 1
/ kilang
( Mana-mana 3 (3m)
aktiviti/jawapan lain yang
munasabah)

5
j*k
c - Gantung lesen operasi 1
syarikat

- Denda wang 1

- Penjara 1

-Menanggung kos 1
pembersihan dan baik pulih
kawasan yang dicemari

(Mana-mana 2 tindakan / (2m)


jawapan lain yang
munasabah)

d - Akta Kualiti Alam Sekitar 1

- Akta Perhutanan Negara 1

(Mana-mana 1 akta ) (1m)

6
SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH j*k

4a - Rasional 1

- Mengekalkan tradisi 1
kekeluargaan

- Cinta akan negara 1

(Mana-mana 2 nilai) ( 2m)

b Rasional 2
Boleh berfikir berdasarkan
alasan dan bukti yang
nyata dan dapat mengambil
tindakan berasaskan
pertimbangan yang wajar

Mengekalkan tradisi 2
kekeluargaan
Menerima,menghormati
dan mengamalkan sesuatu
kebiasaan, adat dan
kepercayaan yang diwarisi
secara turun temurun
dalam keluarga

Cinta akan negara 2


Perasaan sayang dan
bangga akan negara serta
meletakkan kepentingan
negara melebihi
kepentingan diri

(Mana-mana maksud 1 (2m)


nilai berkaitan)

c - Identiti bangsa 1

- Tidak pupus 1

-Membangunkan industri 1
desa

- Wujud peluang pekerjaan 1

- Meningkatkan hasil 1
negara
(Mana-mana 3 (3m)
sumbangan/ jawapan
yang munasabah)

7
j*k
d - Kempen Menggalakkan 1
pakaian batik

- Jualan murah / 1
diskaun/promosi

- Kakitangan kerajaan 1
memakai pakaian batik
pada setiap Khamis

-Mempelbagaikan rekaan / 1
fesyen batik

( Mana-mana 3 (3m)
cara/jawapan yang
munasabah)

8
j*k
SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

5a -Bertanggungjawab 1

-Berdikari 1

-Kerajinan 1

-Rasional 1

(Mana-mana 2 nilai) (2m)

b - Anugerah pingat / sijil 1

- Catat nama dalam Buku 1


Rekod Malaysia

-Abadi nama pada jalan / 1


bangunan

-Istiharkan Tokoh Wanita 1

(Mana-mana 3 (3m)
cara/jawapan yang lain
munasabah)

c -Menghormati hak wanita 1 - Mengiktirafkan wanita 1


- Melindungi wanita

-Keadilan 1 - Tindakan / keputusan yang 1


saksama
- Tidak berat sebelah

-Rasional 1 - Berfikir 1
- Bertindak wajar

(Mana-mana 2 nilai) (2m) (Mana-mana 2 (2m)


penerangan daripada nilai
berkaitan)

d - Dasar Wanita Negara 1

(1m)

9
j*k
SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

6a -Rasional 1 - Berfikir 1
- Bertindak wajar

-Mematuhi peraturan dan 1 - Menerima peraturan / 1


undang-undang undang-undang
- Mematuhi peraturan /
undang-undang

-Kebebasan bersuara 1 -Bebas berucap dengan 1


batasan
- Bebas mengeluarkan
fikiran dengan batasan

(Mana-mana 2 nilai) (2m) (Mana-mana 2 (2m)


penerangan daripada nilai
berkaitan)

b - Negara porak peranda 1

- Keamanan dan 1
keharmonian terjejas

- Perbalahan antara rakyat 1

- Menjejaskan keselamatan 1
negara

( Mana-mana 2 (2m)
kesan/jawapan lain yang
munasabah)

c - Hal-hal mengenai 1
kedudukan istimewa orang
Melayu dan Bumiputera

- Isu kewarganegaraan 1

- Hal berkaitan dengan 1


keagamaan

-Isu kedudukan bahasa 1


kebangsaan

( Mana-mana 2 (2m)
isu/jawapan lain yang
munasabah)

10
j*k

d - Melaporkan kepada pihak 1


berkuasa

- Menasihati orang ramai 1


supaya tidak terpengaruh
oleh maklumat palsu

-Menghantar e- mel 1
bantahan terbuka kepada
pihak yang
menyalahgunakan internet

( Mana-mana 2 tindakan/ (2m)


jawapan lain yang
munasabah)

11
j*k
SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

7a - Mematuhi peraturan 1 - Menerima 1


dan undang-undang peraturan/undang-undang
- Mematuhi
peraturan/undang-undang

- Harga diri 1 - Memulia maruah diri 1


- Menjaga maruah diri

- Bertanggungjawab 1 - Memikul 1
tugas/kewajipan
- Melaksanakan
tugas/kewajipan
1
- Rasional 1 - Boleh berfikir
- Bertindak wajar

(Mana-mana 2 nilai) (2m) (Mana-mana 2 (2m)


penerangan dari nilai
berkaitan)

b - Pengaruh rakan sebaya 1


H/C: Tidak menolak 1
ajakan rakan

- Sikap ingin mencuba 1


H/C: Naluri remaja 1

- Rasa bosan 1
H/C: Menghilangkan 1
kebosanan

- Kurang didikan agama 1


H/C: Iman tidak kuat 1

(Mana-mana 2 (4m)
cara/jawapan lain yang
munasabah)
c - Larangan merokok di 1
tempat awam/zon
larangan merokok

- Larangan remaja bawah 1


18 tahun membeli rokok
- Menaikkan harga rokok 1
- Kempen ”Tak Nak” 1
(Mana-mana 2 (2m)
cara/jawapan lain yang
munasabah)

12
j*k
SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

8a - Mematuhi peraturan 1
dan undang-undang

- Rasional 1

(Mana-mana 1 nilai) (1m)

b Mematuhi peraturan dan 2


undang-undang
- Menerima dan mematuhi
peraturan dan undang-
undang yang telah
ditentukan tanpa mengira
sesiapa dan di mana
seseorang itu berada

Rasional
- Boleh berfikir 2
berdasarkan alasan dan
bukti yang nyata dan dapat
mengambil tindakan
berasaskan pertimbangan
yang wajar
(Mana-mana maksud 1 (2m)
nilai berkaitan)

c - Saling membantu dan 1 - Usaha yang 1


bekerjasama baik/membina
- Dilakukan bersama

- Saling menghormati 1 - Memuliakan hubungan 1


antara negara - Menghargai hubungan

- Hidup bersama secara 1 - Hidup berbaik-baik 1


aman - Mengutamakan
kedamaian/keharmonian

- Toleransi 1 - Sabar 1
- Bertolak ansur
- Kawal diri

- Rasional 1 - Boleh berfikir 1


- Bertindak wajar

13
j*k

- Sikap keterbukaan 1 - Memberi pandangan/ 1


pembaharuan/kritikan
- Memberi pandangan/
pembaharuan/kritikan

(Mana-mana 2 nilai) (2m) (Mana-mana 2 (2m)


penerangan dari nilai
berkaitan)

d - Hasil negara berkurangan 1

- Masalah sosial bertambah 1

- Peluang pekerjaan kurang 1

- Masalah setinggan 1

(Mana-mana 2 (2m)
kesan/jawapan lain yang
munasabah)

e - Akta Pencegahan 1
Penyeludupan

- Undang-undang Laut 1
Antarabangsa

- Mahkamah Antarabangsa 1

-Undang-undang Siber 1

(Mana-mana 1 akta) (1m)

14
j*k

SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

9 - Cinta akan negara 1 - Sayang/bangga akan 1


negara
H/C: megah akan negara 1

- Meletakkan kepentingan 1
negara melebihi
kepentingan diri
H/C: utamakan negara 1

- Sanggup berkorban 1 - Kerelaan 1


untuk negara melakukan/menyerahkan
sesuatu
H/C: sedia berkhidmat 1

- Tanda kebaktian 1
H/C: berjasa kepada 1
negara

- Hidup bersama secara 1 -Hidup berbaik-baik 1


aman H/C: elak permusuhan 1

- Utamakan 1
kedamaian/keharmonian
H/C: mementingkan 1
ketenteraman

- Saling membantu dan 1 - Usaha yang 1


bekerjasama baik/membina
H/C: kerja yang berfaedah 1

- Dilakukan bersama 1
H/C: berganding bahu 1

- Toleransi 1 - Sabar 1
H/C: tenang dan tidak 1
terburu-buru

- Bertolak ansur 1
H/C: boleh 1
menerima/memahami

- Kawal diri 1
H/C: jaga emosi 1

15
j*k

- Bertanggungjawab 1 - Memikul 1
tugas/kewajipan
H/C: memainkan peranan 1

- Melaksanakan 1
tugas/kewajipan
H/C: melakukan dengan 1
baik

-Rasional 1 - Boleh berfikir 1


H/C: kesan/akibat 1

- Bertindak wajar 1
H/C: tindakan /langkah 1
terbaik

(Mana-mana 2 nilai) (2m) (Mana-mana 4 (8m)


penerangan dan contoh
dari nilai berkaitan)

16
j*k
SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

10 - Menyayangi dan 1 - Memelihara alam sekitar 1


menghargai alam sekitar H/C : menjaga hutan 1
simpan

- Memulihara alam sekitar 1


H/C : menanam 1
semula/penghutanan
semula

- Keharmonian antara 1 - Hubungan harmonis 1


manusia dengan alam antara manusia dengan
sekitar alam sekitar
H/C : tidak melakukan 1
pembalakan haram

- Kualiti kehidupan 1
manusia dan alam
terpelihara
H/C : kekalkan hutan 1
simpan

- Kemapanan alam 1 - Mengekalkan 1


sekitar keseimbangan alam
sekitar
H/C : ekosistem 1
terpelihara

- Tanggungjawab bersama 1
H/C : bersama menjaga 1
hutan simpan

-Peka terhadap isu-isu 1


alam sekitar - Prihatin terhadap alam 1
sekitar
H/C : Ambil berat akan 1
pembalakan haram

- Berusaha 1
menyelesaikannya
H/C : menjalankan 1
pembalakan terancang

17
j*k

- Rasional 1
- Boleh berfikir 1
H/C : ambil kira kesan 1
pembalakan haram

- Bertindak wajar 1
H/C : penebangan 1
terancang

-Mematuhi peraturan 1
dan undang-undang -Menerima 1
peraturan/undang-undang
H/C : pembalakan haram 1
salah di sisi undang-
undang

- Mematuhi 1
peraturan/undang-undang
H/C : ikut peraturan /akta 1
(Mana-mana 2 nilai) (2m)
(Mana-mana 4 (8m)
penerangan dan contoh
dari nilai berkaitan)

18
j*k
SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

11 - Saling membantu dan 1 - Usaha yang 1


bekerjasama baik/membina 1
H/C: program berfaedah

- Dilakukan bersama 1
H/C: jalankan program 1
bersama

- Hidup bersama secara 1 -Hidup berbaik-baik 1


aman H/C: eratkan hubungan 1

- Utamakan 1
kedamaian/keharmonian
H/C: memastikan 1
keamanan sejagat

- Saling menghormati 1 - Menghargai hubungan 1


antara negara H/C: hormati pendapat 1
negara lain

- Memuliakan hubungan 1
H/C: mementingkan 1
hubungan diplomatik

- Toleransi 1 - Sabar 1
H/C: tidak terburu-buru 1

- Bertolak ansur 1
H/C: boleh 1
menerima/memahami

- Kawal diri 1
H/C: jaga emosi 1

- Rasional 1 - Boleh berfikir 1


H/C: fikir kepentingan 1
bersama

- Bertindak wajar 1
H/C: tindakan /langkah 1
terbaik

(Mana-mana 2 nilai) (2m) (Mana-mana 4 (8m)


penerangan dan contoh
dari nilai berkaitan)

19