Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN
Tajuk Negara yang Kusayangi
Standard Kandungan 1.4
Standard Pembelajaran 1.4.4
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa
badan yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila

Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami teks


2. Murid menyatakan permintaan dengan menggunakan ayat yang
gramatis seta bahasa badan yang sesuai dalam situasi formal
secara bertatasusila.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat


Pengisian Kurikulum Ilmu: Kenegaraan dan Kewarganegaraan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Membaca
Tema PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN
Tajuk Negara yang Kusayangi
Standard Kandungan 2.6
Standard Pembelajaran 2.6.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk
meningkatkan daya fikir secara kritis

Aktiviti 1. Murid membaca dan memhami teks


2. Murid menyatakan persamaan idea yang terdapat dalam hasil
penulisan Hanis dan Adriana
3. Murid membina dan menulis jawapan pemahaman untuk
soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat


Pengisian Kurikulum Ilmu: Sejarah
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh 03.10.2017
Masa 12.35 1.35
Kelas 5
Aspek Kemahiran Menulis
Tema PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN
Tajuk Negara yang Kusayangi
Standard Kandungan 3.4
Standard Pembelajaran 3.4.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai jenis
kata ganda dengan ejaan dan tanda baca yang tepat

Aktiviti 1. Murid membaca dan mengenal pasti kata ganda yang terdapat
dalam petikan
2. Murid mengambil imlak frasa dan ayat yang mengandungi
pelbagai jenis kata ganda yang dibaca oleh guru dengan ejaan
dan tanda baca yang tepat
3. Murid membaca bahan bukan sastera untuk meningkatkan
daya fikiran secara kritis
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat


Pengisian Kurikulum Ilmu: Sejarah
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh 04.10.2017
Masa 9.15 -10.15
Kelas 5
Aspek Seni Bahasa
Tema PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN
Tajuk Negara yang Kusayangi
Standard Kandungan 4.2
Standard Pembelajaran 4.2.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah
untuk menyampaikan idea dengn bahasa badan yang kreatif

Aktiviti 1. Murid meneliti dan memahami gambar dan maklumat


2. Murid mengujarkan cerita berpandukan gambar
3. Murid menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative
denga kreatif berpandukan gambar
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat


Pengisian Kurikulum Ilmu: Kesusteraan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Tatabahasa
Tema PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN
Tajuk Negara yang Kusayangi
Standard Kandungan 5.3
Standard Pembelajaran 5.3.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan membina ayat cakap ajuk dan cakap pindah
dengan betul dalam pelbagai situasi

Aktiviti 1. Murid membina ayat cakap ajuk berdasarkan ayat cakap


pindah yang terdapat dalam teks
2. Murid membina ayat cakap pindah berdasarkan ayat cakap
ajuk yang terdapat dalam teks
3. Murid membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan
tersirat dalam teks untuk membuat ulasan tentang peranan
Tentera Darat Malaysia.
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat


Pengisian Kurikulum Ilmu: Sejarah
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..

Anda mungkin juga menyukai