Do’a Salat dhuha

Bacaan Doa Setelah Sholat Dhuha dalam Bahasa Indonesia
ALLAHUMMA INNADH DHUHA-A DHUHA-UKA, WAL BAHAA-A BAHAA-UKA, WAL
JAMAALA JAMAALUKA, WAL QUWWATA QUWWATUKA, WAL QUDRATA
QUDRATUKA, WAL ISHMATA ISHMATUKA. ALLAHUMA INKAANA RIZQI FIS
SAMMA-I FA ANZILHU, WA INKAANA FIL ARDHI FA-AKHRIJHU, WA INKAANA
MU'ASARAN FAYASSIRHU, WAINKAANA HARAAMAN FATHAHHIRHU, WA
INKAANA BA'IDAN FA QARIBHU, BIHAQQIDUHAA-IKA WA BAHAAIKA, WA
JAMAALIKA WA QUWWATIKA WA QUDRATIKA, AATINI MAA ATAITA
'IBAADAKASH SHALIHIN.
Terjemahan Doa Setelah Sholat Dhuha
"Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah
keagunan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan
adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah,
apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram
sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai
Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang
soleh".

Doa Sholat tahajud

Di bawah ini merupakan bacaan sholat sholat tahajud dalam bahasa Arab

WA ‘ALAIKA . WA BIKA AAMANTU. WANNABIYYUUNA HAQQUN. WA LAKAL HAMDU ANTA MALIKUS SAMAA WAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. WAL JANNATU HAQQUN. WA QAULUKA HAQQUN. WA MUHAMMADUN SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WASALLAMA HAQQUN WASSAA’ATU HAQQUN. WANNAARU HAQQUN.Apabila belum bisa membaca bahasa Arab. WA LAKAL HAMDU ANTAL HAQQU. ALLAAHUMMA LAKA ASLAMTU. WA LIQAA’UKA HAQQUN. silahkan baca Doa sholat tahajud dalam teks latin di bawah ini ALLAAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA QAYYIMUS SAMAA WAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. WA LAKAL HAMDU ANTA NUURUS SAMAAWAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. WA WA’DUKAL HAQQU.

WA ILAIKA HAAKAMTU. hanya dehgan-Mu lah kuhadapi musuhku. Milik-Mu lah segala puji. perkataan-Mu benar. hanya kepada-Mu lah aku bertawakkal hanya kepada-Mu lah aku kembali.TAWAKKALTU. Nabi Muhammad saw itu benar. Asyhadu alla ilaha illa Allah (aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah). Milik-Mu lah segala puji. hanya kepada- Mu lah aku beriman. ANTAL MUQADDIMU. dan hanya kepada-Mu lah aku berhukum.” Doa Setelah Sholat Tarawih 1. 2. tak ada Tuhan selain Engkau. WA LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAH Arti Doa Sholat Tahajud Di bawah ini merupakan arti doa sholat tahajud dalam bahasa Indonesia “Wahai Allah! Milik-Mu lah segala puji. dan dosa-dosa lainnya yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. LAA ILAAHA ILLAA ANTA. FAGHFIRLII MAA QADDAMTU. Engkaulah cahaya langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Wahai Allah! Hanya kepada-Mu lah aku berserah diri. WA MAA ASRARTU. WA BIKA KHAASHAMTU. Engkaulah penguasa (raja) langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Engkaulah Yang Maha Terdahulu dan Engkaulah Yang Maha Terakhir.janji-Mu lah yang benar. dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Milik-Mu lah segala puji. dan hari kiamat itu benar(ada). WA MAA A’LANTU. Astaghfirullah (aku mohon ampun kepada Allah) . WA ANTAL MU’AKHKHIRU. Oleh karena itu ampunilah segala dosaku. WA ILAIKA ANABTU. yang telah kulakukan dan yang (mungkin) akan kulakukan. para nabi itu benar. pertemuan dengan-Mu adalah benar. Engkaulah Yang Hak (benar). Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. WA MAA AKH-KHARTU. yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan. WA MAA ANTA A’LAMU BIHIMINNII. surga itu benar (ada). neraka itu benar (ada).

sesungguhnya aku memohon surga kepadaMu dan aku berlindung kepadaMu dari siksa neraka) (Nomer : 1.2 dan 3 dibaca ulang 3X dan diikuti oleh jamaah) 4. maafkanlah aku Yang Maha Mulia) 5. doanya sebagai berikut : .(dibaca 3x dan diikuti oleh jamaah) (Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf. Allahumma inna as alukal jannata wa a’udzubika minan naar (Wahai Tuhanku. Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu anna Yaa Kariim. 3. Kemudian dilanjutkan bacaan doa yang diamini oleh jamaah.

.

dan cawan bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat dari para nabi. yang ber¬syukur atas nikmat yang diberikan. sampai kepada telaga (yakni telaga Nabi Muhammad) yang masuk ke dalam surga. jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini tergolong orang-orang yang bahagia dan diterima amalnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. yang sabar atas segala musibah. yang duduk di atas dipan kemuliaan. yang zuhud di dunia. Itulah keutamaan (anugerah) dari Allah. Nabi Muhammad. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Ya Allah. yang mengharapkan ampunan-Mu. . shiddiqin. yang mengenakan berbagai sutra . yang minum susu dan madu yang murni dengan gelas. yang berpaling dari kebatilan. dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang celaka dan ditolak amalnya.yang makan makanan surga. yang mengeluarkan zakat. yang menyenangi akherat . pada hari kiamat. Mereka itulah teman yang terbaik. syuhada dan orang-orang shalih. dan cukuplah bahwa Allah Maha Mengetahui. yang berpegang pada petunjuk. yang menikah de¬ngan para bidadari. yang memelihara shalat. yang mencari apa yang ada di sisi-Mu. yang melaksanakan kewajiban- kewajiban terhadap-Mu. yang berada di bawah panji-panji junjungan kami. jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya. Ya Allah. cangkir. yang ridha dengan ketentuan. Dengan nama Allah.

wa Laa haula wa laa quwwata illa billah. – dibaca 3X dan diikuti oleh jamaah (Maha Suci Allah.dan Tiada daya dan tiada kekuatan. doanya sebagai berikut : . Subhanallah walhamdu lillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar. Tuhan para Malaikat. Doa Setelah Sholat Witir 6. Subhanal malikil quddus (Maha suci Tuhan Yang Merajai lagi Maha Suci) 7. Subbuhun quddusun rabbunaa wa rabbul malaa-ikati warruh (Maha Suci lagi Quddus Tuhan Kami. melainkan dengan pertolongan Allah) Kemudian dilanjutkan dengan membaca Doa Sholat Witir dan diamini oleh jamaah. segenap puji bagi Allah. dan Malaikat jibril) (Nomer 6 dan 7 dibaca ulang 3X dan diikuti oleh jamaah) 8. tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah adalah Maha Besar.

.

kami memohon kepada-Mu hati yang khusyu’. Sempurnakanlah kelalaian (kekurangan) kami. dan segala puji milik Allah. wahai Allah. kami memohon kepada-Mu syukur atas kesehatan. kami memohon kepada-Mu keyakinan yang benar. kami memohon kepada-Mu kesehatan yang sempurna. kami memohon kepada-Mu ampunan dan afiat. Tuhan semesta alam” . kekhusyu’an kami. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada sebaik-baik makhluk-Nya. wahai Allah. dan kami memohon kepada-Mu terkaya dari semua manusia. wahai Zat Yang Paling Penyayang di antara para penyayang. ibadah kami. kami memohon kepada-Mu kebaikan yang banyak. keluarga dan sahabatnya semua. kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat. kerendahan hati kami. Wahai Allah.“Wahai Allah! Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu iman yang tetap. kami memohon kepada-Mu amal yang shaleh. puasa kami. kami memohon kepada-Mu agama yang lurus. Tuhan kami! Terimalah dari kami shalat kami. shalat malam kami. wahai Allah. Muhammad.