Do’a Salat dhuha

Bacaan Doa Setelah Sholat Dhuha dalam Bahasa Indonesia
ALLAHUMMA INNADH DHUHA-A DHUHA-UKA, WAL BAHAA-A BAHAA-UKA, WAL
JAMAALA JAMAALUKA, WAL QUWWATA QUWWATUKA, WAL QUDRATA
QUDRATUKA, WAL ISHMATA ISHMATUKA. ALLAHUMA INKAANA RIZQI FIS
SAMMA-I FA ANZILHU, WA INKAANA FIL ARDHI FA-AKHRIJHU, WA INKAANA
MU'ASARAN FAYASSIRHU, WAINKAANA HARAAMAN FATHAHHIRHU, WA
INKAANA BA'IDAN FA QARIBHU, BIHAQQIDUHAA-IKA WA BAHAAIKA, WA
JAMAALIKA WA QUWWATIKA WA QUDRATIKA, AATINI MAA ATAITA
'IBAADAKASH SHALIHIN.
Terjemahan Doa Setelah Sholat Dhuha
"Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah
keagunan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan
adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah,
apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram
sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai
Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang
soleh".

Doa Sholat tahajud

Di bawah ini merupakan bacaan sholat sholat tahajud dalam bahasa Arab

Apabila belum bisa membaca bahasa Arab. WA BIKA AAMANTU. WA LAKAL HAMDU ANTA NUURUS SAMAAWAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. silahkan baca Doa sholat tahajud dalam teks latin di bawah ini ALLAAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA QAYYIMUS SAMAA WAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. WANNAARU HAQQUN. WAL JANNATU HAQQUN. WA MUHAMMADUN SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WASALLAMA HAQQUN WASSAA’ATU HAQQUN. WANNABIYYUUNA HAQQUN. ALLAAHUMMA LAKA ASLAMTU. WA LAKAL HAMDU ANTA MALIKUS SAMAA WAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. WA QAULUKA HAQQUN. WA ‘ALAIKA . WA LAKAL HAMDU ANTAL HAQQU. WA LIQAA’UKA HAQQUN. WA WA’DUKAL HAQQU.

WA LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAH Arti Doa Sholat Tahajud Di bawah ini merupakan arti doa sholat tahajud dalam bahasa Indonesia “Wahai Allah! Milik-Mu lah segala puji. surga itu benar (ada). yang telah kulakukan dan yang (mungkin) akan kulakukan. Astaghfirullah (aku mohon ampun kepada Allah) . LAA ILAAHA ILLAA ANTA. FAGHFIRLII MAA QADDAMTU. Asyhadu alla ilaha illa Allah (aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah). dan dosa-dosa lainnya yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. WA MAA ASRARTU. WA ANTAL MU’AKHKHIRU. neraka itu benar (ada). pertemuan dengan-Mu adalah benar. yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan. dan hanya kepada-Mu lah aku berhukum. WA BIKA KHAASHAMTU. Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Engkaulah Yang Hak (benar). Nabi Muhammad saw itu benar. Milik-Mu lah segala puji.” Doa Setelah Sholat Tarawih 1. hanya dehgan-Mu lah kuhadapi musuhku. WA MAA A’LANTU. ANTAL MUQADDIMU. dan hari kiamat itu benar(ada). Oleh karena itu ampunilah segala dosaku. Engkaulah cahaya langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. WA ILAIKA HAAKAMTU. para nabi itu benar. perkataan-Mu benar. tak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah penguasa (raja) langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. 2. hanya kepada- Mu lah aku beriman. Milik-Mu lah segala puji. dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.TAWAKKALTU. Wahai Allah! Hanya kepada-Mu lah aku berserah diri.janji-Mu lah yang benar. WA MAA AKH-KHARTU. WA MAA ANTA A’LAMU BIHIMINNII. WA ILAIKA ANABTU. Engkaulah Yang Maha Terdahulu dan Engkaulah Yang Maha Terakhir. hanya kepada-Mu lah aku bertawakkal hanya kepada-Mu lah aku kembali. Milik-Mu lah segala puji.

maafkanlah aku Yang Maha Mulia) 5. Allahumma inna as alukal jannata wa a’udzubika minan naar (Wahai Tuhanku. 3.(dibaca 3x dan diikuti oleh jamaah) (Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf. doanya sebagai berikut : . Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu anna Yaa Kariim. Kemudian dilanjutkan bacaan doa yang diamini oleh jamaah.2 dan 3 dibaca ulang 3X dan diikuti oleh jamaah) 4. sesungguhnya aku memohon surga kepadaMu dan aku berlindung kepadaMu dari siksa neraka) (Nomer : 1.

.

yang ber¬syukur atas nikmat yang diberikan. yang sabar atas segala musibah. yang memelihara shalat. yang berada di bawah panji-panji junjungan kami. dan cawan bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat dari para nabi. Itulah keutamaan (anugerah) dari Allah. dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang celaka dan ditolak amalnya. yang mengeluarkan zakat. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Ya Allah. dan cukuplah bahwa Allah Maha Mengetahui. yang minum susu dan madu yang murni dengan gelas. yang berpaling dari kebatilan. pada hari kiamat. yang menyenangi akherat . yang mencari apa yang ada di sisi-Mu. yang melaksanakan kewajiban- kewajiban terhadap-Mu. . shiddiqin. yang ridha dengan ketentuan. jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini tergolong orang-orang yang bahagia dan diterima amalnya. yang berpegang pada petunjuk. Nabi Muhammad. yang mengenakan berbagai sutra . Ya Allah. yang mengharapkan ampunan-Mu. Dengan nama Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.yang makan makanan surga. syuhada dan orang-orang shalih. jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya. yang zuhud di dunia. yang duduk di atas dipan kemuliaan. sampai kepada telaga (yakni telaga Nabi Muhammad) yang masuk ke dalam surga. Mereka itulah teman yang terbaik. yang menikah de¬ngan para bidadari. cangkir.

dan Malaikat jibril) (Nomer 6 dan 7 dibaca ulang 3X dan diikuti oleh jamaah) 8. Doa Setelah Sholat Witir 6. wa Laa haula wa laa quwwata illa billah. tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah adalah Maha Besar. melainkan dengan pertolongan Allah) Kemudian dilanjutkan dengan membaca Doa Sholat Witir dan diamini oleh jamaah.dan Tiada daya dan tiada kekuatan. Subbuhun quddusun rabbunaa wa rabbul malaa-ikati warruh (Maha Suci lagi Quddus Tuhan Kami. segenap puji bagi Allah. Tuhan para Malaikat. Subhanallah walhamdu lillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar. – dibaca 3X dan diikuti oleh jamaah (Maha Suci Allah. doanya sebagai berikut : . Subhanal malikil quddus (Maha suci Tuhan Yang Merajai lagi Maha Suci) 7.

.

puasa kami. ibadah kami. Sempurnakanlah kelalaian (kekurangan) kami. shalat malam kami. wahai Allah. wahai Allah. Wahai Allah. kerendahan hati kami. kekhusyu’an kami. kami memohon kepada-Mu kebaikan yang banyak. kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat. kami memohon kepada-Mu syukur atas kesehatan. wahai Zat Yang Paling Penyayang di antara para penyayang. dan kami memohon kepada-Mu terkaya dari semua manusia. kami memohon kepada-Mu keyakinan yang benar. Muhammad. kami memohon kepada-Mu kesehatan yang sempurna. kami memohon kepada-Mu agama yang lurus. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada sebaik-baik makhluk-Nya. kami memohon kepada-Mu hati yang khusyu’. kami memohon kepada-Mu amal yang shaleh. keluarga dan sahabatnya semua.“Wahai Allah! Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu iman yang tetap. Tuhan kami! Terimalah dari kami shalat kami. kami memohon kepada-Mu ampunan dan afiat. Tuhan semesta alam” . dan segala puji milik Allah. wahai Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful