Do’a Salat dhuha

Bacaan Doa Setelah Sholat Dhuha dalam Bahasa Indonesia
ALLAHUMMA INNADH DHUHA-A DHUHA-UKA, WAL BAHAA-A BAHAA-UKA, WAL
JAMAALA JAMAALUKA, WAL QUWWATA QUWWATUKA, WAL QUDRATA
QUDRATUKA, WAL ISHMATA ISHMATUKA. ALLAHUMA INKAANA RIZQI FIS
SAMMA-I FA ANZILHU, WA INKAANA FIL ARDHI FA-AKHRIJHU, WA INKAANA
MU'ASARAN FAYASSIRHU, WAINKAANA HARAAMAN FATHAHHIRHU, WA
INKAANA BA'IDAN FA QARIBHU, BIHAQQIDUHAA-IKA WA BAHAAIKA, WA
JAMAALIKA WA QUWWATIKA WA QUDRATIKA, AATINI MAA ATAITA
'IBAADAKASH SHALIHIN.
Terjemahan Doa Setelah Sholat Dhuha
"Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah
keagunan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan
adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah,
apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram
sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai
Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang
soleh".

Doa Sholat tahajud

Di bawah ini merupakan bacaan sholat sholat tahajud dalam bahasa Arab

WA LAKAL HAMDU ANTA NUURUS SAMAAWAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. WA WA’DUKAL HAQQU. WA QAULUKA HAQQUN. WA LAKAL HAMDU ANTA MALIKUS SAMAA WAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. WA ‘ALAIKA . WA LAKAL HAMDU ANTAL HAQQU. WAL JANNATU HAQQUN. WA BIKA AAMANTU. WANNABIYYUUNA HAQQUN. WA MUHAMMADUN SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WASALLAMA HAQQUN WASSAA’ATU HAQQUN.Apabila belum bisa membaca bahasa Arab. WA LIQAA’UKA HAQQUN. ALLAAHUMMA LAKA ASLAMTU. silahkan baca Doa sholat tahajud dalam teks latin di bawah ini ALLAAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA QAYYIMUS SAMAA WAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. WANNAARU HAQQUN.

para nabi itu benar. dan hari kiamat itu benar(ada). WA ILAIKA HAAKAMTU. WA MAA AKH-KHARTU. surga itu benar (ada). yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan. hanya dehgan-Mu lah kuhadapi musuhku.janji-Mu lah yang benar. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah Yang Hak (benar). Engkaulah cahaya langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. yang telah kulakukan dan yang (mungkin) akan kulakukan. ANTAL MUQADDIMU. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah penguasa (raja) langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. WA BIKA KHAASHAMTU. Astaghfirullah (aku mohon ampun kepada Allah) . Asyhadu alla ilaha illa Allah (aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah).TAWAKKALTU. dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wahai Allah! Hanya kepada-Mu lah aku berserah diri. Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. hanya kepada- Mu lah aku beriman. perkataan-Mu benar. LAA ILAAHA ILLAA ANTA. WA MAA ASRARTU. Nabi Muhammad saw itu benar. neraka itu benar (ada). WA MAA A’LANTU. FAGHFIRLII MAA QADDAMTU. WA MAA ANTA A’LAMU BIHIMINNII. tak ada Tuhan selain Engkau. WA ANTAL MU’AKHKHIRU. pertemuan dengan-Mu adalah benar. Engkaulah Yang Maha Terdahulu dan Engkaulah Yang Maha Terakhir. dan hanya kepada-Mu lah aku berhukum. WA LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAH Arti Doa Sholat Tahajud Di bawah ini merupakan arti doa sholat tahajud dalam bahasa Indonesia “Wahai Allah! Milik-Mu lah segala puji. hanya kepada-Mu lah aku bertawakkal hanya kepada-Mu lah aku kembali. WA ILAIKA ANABTU.” Doa Setelah Sholat Tarawih 1. 2. Oleh karena itu ampunilah segala dosaku. dan dosa-dosa lainnya yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Milik-Mu lah segala puji.

maafkanlah aku Yang Maha Mulia) 5. doanya sebagai berikut : . Kemudian dilanjutkan bacaan doa yang diamini oleh jamaah. Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu anna Yaa Kariim.2 dan 3 dibaca ulang 3X dan diikuti oleh jamaah) 4. Allahumma inna as alukal jannata wa a’udzubika minan naar (Wahai Tuhanku. sesungguhnya aku memohon surga kepadaMu dan aku berlindung kepadaMu dari siksa neraka) (Nomer : 1. 3.(dibaca 3x dan diikuti oleh jamaah) (Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf.

.

yang mengeluarkan zakat. syuhada dan orang-orang shalih. Mereka itulah teman yang terbaik. yang minum susu dan madu yang murni dengan gelas. Itulah keutamaan (anugerah) dari Allah. sampai kepada telaga (yakni telaga Nabi Muhammad) yang masuk ke dalam surga. yang ridha dengan ketentuan. dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang celaka dan ditolak amalnya.yang makan makanan surga. yang berpegang pada petunjuk. yang melaksanakan kewajiban- kewajiban terhadap-Mu. Nabi Muhammad. jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini tergolong orang-orang yang bahagia dan diterima amalnya. dan cawan bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat dari para nabi. yang menyenangi akherat . Ya Allah. pada hari kiamat. yang ber¬syukur atas nikmat yang diberikan. jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya. yang memelihara shalat. shiddiqin. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Ya Allah. yang zuhud di dunia. Dengan nama Allah. yang mengenakan berbagai sutra . yang berada di bawah panji-panji junjungan kami. dan cukuplah bahwa Allah Maha Mengetahui. yang duduk di atas dipan kemuliaan. yang mengharapkan ampunan-Mu. cangkir. yang berpaling dari kebatilan. . Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. yang mencari apa yang ada di sisi-Mu. yang sabar atas segala musibah. yang menikah de¬ngan para bidadari.

dan Tiada daya dan tiada kekuatan. tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah adalah Maha Besar. doanya sebagai berikut : . Tuhan para Malaikat. Subbuhun quddusun rabbunaa wa rabbul malaa-ikati warruh (Maha Suci lagi Quddus Tuhan Kami. wa Laa haula wa laa quwwata illa billah. Subhanallah walhamdu lillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar. melainkan dengan pertolongan Allah) Kemudian dilanjutkan dengan membaca Doa Sholat Witir dan diamini oleh jamaah. dan Malaikat jibril) (Nomer 6 dan 7 dibaca ulang 3X dan diikuti oleh jamaah) 8. Doa Setelah Sholat Witir 6. Subhanal malikil quddus (Maha suci Tuhan Yang Merajai lagi Maha Suci) 7. segenap puji bagi Allah. – dibaca 3X dan diikuti oleh jamaah (Maha Suci Allah.

.

Tuhan kami! Terimalah dari kami shalat kami. kami memohon kepada-Mu hati yang khusyu’. puasa kami. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada sebaik-baik makhluk-Nya. kami memohon kepada-Mu kebaikan yang banyak. keluarga dan sahabatnya semua. Wahai Allah. wahai Zat Yang Paling Penyayang di antara para penyayang. kekhusyu’an kami. wahai Allah. kerendahan hati kami. ibadah kami. shalat malam kami. kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat. kami memohon kepada-Mu agama yang lurus.“Wahai Allah! Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu iman yang tetap. Muhammad. Sempurnakanlah kelalaian (kekurangan) kami. wahai Allah. kami memohon kepada-Mu amal yang shaleh. dan segala puji milik Allah. wahai Allah. dan kami memohon kepada-Mu terkaya dari semua manusia. kami memohon kepada-Mu keyakinan yang benar. kami memohon kepada-Mu ampunan dan afiat. kami memohon kepada-Mu syukur atas kesehatan. kami memohon kepada-Mu kesehatan yang sempurna. Tuhan semesta alam” .