Anda di halaman 1dari 14

SK LB JOHNSON

SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

NAMA GURU MATA PELAJARAN : RUHAIZAT BIN A RAZAK Kelas : 4 ARIF

MENDENGAR DAN BERTUTUR MEMBACA MENULIS


NO. SURAT
NAMA MURID JANTINA
BERANAK KELOMPOK STANDARD KELOMPOK STANDARD KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI


K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 K4
TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN
BIL
1.4.1
1.4.2 2.5.1
1.2.6 3.3.3 3.6.1
1.4.3 2.2.3 2.4.1 2.5.2 3.4.1
STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR 1.3.1 1.5.1 3.2.6 3.3.4 3.6.2
1.4.4 2.3.1 2.4.2 2.5.3 3.4.2
DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA 1.3.2 1.5.2 3.2.7 3.5.2 3.7.1
1.6.1 2.3.2 2.4.3 2.6.1 3.8.2
1.3.3 3.9.1 3.7.2
1.6.2 2.6.2
1.7.2

1 ABDUL WAFI BIN ABDUL RASHID 070721050301 L 6 5 6 5 6 5 5 5 5 5

2 AHMAD ZAHIN ITQAN BIN AHMAD RAZIMI 071023030615 L 5 5 5 6 5 5 4 5 5 5

3 AMERA NADIA BINTI IZAMER 071101010186 P 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5

4 AMIRA AQILAH BINTI MOHD NASRI 070128050132 P 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5

5 AMIRAH DAMIA BINTI MOHD TAUFIK SYAZELI 070325110456 P 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5

6 AMMAR WAFIY BIN ROSLIN HISHAM 070207050253 L 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7 ARIFF DANIAL BIN MOHD JAIS 071114050267 L 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6

8 DANISH NOH HAIKAL BIN NASRUL NEEZAM 070318050029 L 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5

9 DZUL ZHARIEF BIN JAMALI 070111100439 L 6 5 6 6 5 6 5 5 6 5

10 FAKHRUL NAJIY BIN SHAHRIL AZWAN 070305050433 L 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6

11 FARHAN BIN NORDIN 070514141251 L 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5

12 HAFIZ FIRDAUS BIN HASBULLAH 070911050599 L 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

13 IMAN ALYA AL JANNATUL BINTI JUHARI 070505101776 P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

14 INTAN MARHANIS BINTI ZULKERNAIN 070706050274 P 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6

15 IZZ HAZZRIQ ASFA BIN ASFANIZAM 070215050595 L 5 5 5 6 6 5 5 6 5 5

16 KHAIRUL HAFIZ HAZIQ BIN KHAIRULLAH 070711030411 L 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6

17 MOHAMMAD ARSYAD BIN ABDULLAH 070329050235 L 5 5 5 6 5 6 5 5 6 5

18 MUHAMMAD 'ABID BIN SA'AIDIN 070201140733 L 4 5 6 6 6 6 5 6 6 5


19 MUHAMMAD AIDIL AMIN BIN MOHD AZUAR 070826100627 L 5 6 5 6 6 6 5 5 6 5

20 MUHAMMAD ALIF NAJMI BIN MUHAMAD ALMI 070122050529 L 5 6 6 5 6 5 5 5 6 5

21 MUHAMMAD AQIL NAJMI BIN NASRUDDIN 070326050205 L 5 6 5 6 6 5 5 6 6 5

22 MUHAMMAD HAMIZIE BIN ABD LATIF 070118050307 L 4 6 5 6 5 6 5 6 5 5

23 MUHAMMAD WAFIY BIN AZLAN SYAH 071007040135 L 5 5 6 6 6 5 5 5 6 5

24 NORAINA NAJWA BINTI MOHD SHAFRI 070815050484 P 5 6 5 6 5 6 5 5 6 5

25 NUR ATIQAH NAJWA BINTI SELIAFDAN 070422050176 P 5 5 6 5 6 5 5 5 6 5

26 NUR DAMIA QISMINA BINTI ADNAN 070213050356 P 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5

27 NUR KHAIRUNNISA BINTI SHAHRUNNIZAM 070207050026 P 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5

28 NURFARHANA BINTI MAZZURI 070328010610 P 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5

29 NURMARSHA NADHIRAH MOHD FITRY 070422050360 P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

30 PUTRA MUHAMMAD ALIFZAFRAN BIN ZAIRI 070505010129 L 4 5 6 5 5 5 4 5 5 5

31 PUTRI QASEH SUHAILA BINTI JAMALUDIN 070612050134 P 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5

32 RAZIN JAYYIDI BIN RUBA'IE 070301010557 L 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5

33 SAFI IZZATY BINTI SHAHRULNIZAM 070917050426 P 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5

34 WAN NUR SYUHADA BINTI RASID 070802050274 P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

..

PN ZALIJA BT MARSHAM
SK LB JOHNSON
SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Nama Murid : ABDUL WAFI BIN ABDUL RASHID


No. Surat Beranak : 070721050301
Jantina : L
Kelas : 4 ARIF
Nama Guru : RUHAIZAT BIN A RAZAK
Tarikh Pelaporan :

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:

MENDENGAR DAN BERTUTUR

TAHAP
KELOMPOK TAFSIRAN
PENGUASAAN

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada
K1 6
tahap sangat terperinci, konsisten dan menjadi model teladan.

Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi
K2 5 menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan
mengemukakan pendapat pada tahap terperinci.

Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan
K3 6 sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan
menjadi model teladan.

MEMBACA

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan
KI 5
pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap terperinci.

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan
K2 6
membuat penilaian pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap
K3 5
terperinci.

MENULIS

K1 5 Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terperinci.

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit
K2 5 dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan
struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap terperinci.

Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada
K3 5
tahap terperinci.

Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;


K4 5
menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap terperinci.

..
RUHAIZAT BIN A RAZAK
(Guru Kelas)

..
PN ZALIJA BT MARSHAM
(Guru Besar)
MENDENGAR DAN BERTUTUR
TP TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
KI 0 0 0 4 26 4
K2 0 0 0 0 21 13
K3 0 0 0 0 26 8

MENDENGAR DAN BERTUTUR


K1 K2 K3
30

25

20
BILANGAN MURID

15

10

0
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

MEMBACA
TP TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
KI 0 0 0 0 21 13
K2 0 0 0 0 19 15
K3 0 0 0 0 23 11

MEMBACA
K1 K2 K3
25

20
BILANGAN MURID

15

10

0
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
MENULIS
TP TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
KI 0 0 0 2 30 2
K2 0 0 0 0 27 7
K3 0 0 0 0 18 16
K4 0 0 0 1 29 4

MENULIS
KI K2 K3 K4
35

30

25
BILANGAN MURID

20

15

10

0
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
TP6
DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU


TP
1

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA


TP
1

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA


TP
1
2

MEMBACA KELOMPOK SATU


TP
1

MEMBACA KELOMPOK DUA


TP
1

5
6

MEMBACA KELOMPOK TIGA


TP
1

MENULIS KELOMPOK SATU


BAND
1
2

3
4

MENULIS KELOMPOK DUA


TP
1
2

MENULIS KELOMPOK TIGA


TP
1
2
3
4
5
6

MENULIS KELOMPOK EMPAT


TP
1

6
DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU


PERNYATAAN BAND
Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sanga

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap terhad

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sesua

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap kukuh

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap terper

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap san
konsisten dan menjadi model teladan.

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA


PERNYATAAN BAND
Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menya
permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat p
sangat terhad. secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi
Berkomunikasi
permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendap
terhad.
Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyata
permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat p
sesuai.
Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi
permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendap
kukuh.
Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatak
permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat
terperinci.
Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatak
permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat p
sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN BAND
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
intonasi yang betul pada tahap sangat terhad.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
intonasi yang betul pada tahap terhad.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
intonasi yang betul pada tahap sesuai.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
intonasi yang betul pada tahap kukuh.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
intonasi yang betul pada tahap terperinci.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
intonasi yang betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK SATU


PERNYATAAN BAND
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis
mekanis dengan betul pada tahap sangat terhad.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis
mekanis dengan betul pada tahap terhad.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis
mekanis dengan betul pada tahap sesuai.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis
mekanis dengan betul pada tahap kukuh.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis
mekanis dengan betul pada tahap terperinci.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis
mekanis dengan betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK DUA


PERNYATAAN BAND
Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila
tahap sangat terhad.
Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat
tahap terhad.
Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila
tahap sesuai.

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila
tahap kukuh.
Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila
tahap terperinci.
Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila
tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN BAND
Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sangat ter

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terhad.

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sesuai.

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap kukuh.

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terperinci

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sangat ter
konsisten, dan menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK SATU


PERNYATAAN BAND
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sangat terhad.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terhad.

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sesuai.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap kukuh.

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terperinci.

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sangat terperinci, konsisten dan, m
teladan.

MENULIS KELOMPOK DUA


PERNYATAAN BAND
Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta te
tahap sangat terhad.
Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta te
tahap terhad.
Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta te
tahap sesuai.
Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta te
tahap kukuh.
Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta te
tahap terperinci.
Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta te
tahap sangat terperinci, konsisten dan, menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN BAND
Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sanga
Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap terha
Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sesu
Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap kukuh
Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap terpe
Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sang
konsisten, dan menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK EMPAT


PERNYATAAN BAND
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan ke
penulisan kreatif dengan betul pada tahap sangat terhad.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan ke
penulisan kreatif dengan betul pada tahap terhad.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan ke
penulisan kreatif dengan betul pada tahap sesuai.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan ke
penulisan kreatif dengan betul pada tahap sesuai.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan ke
penulisan kreatif dengan betul pada tahap terperinci.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan ke
penulisan kreatif dengan betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan