Anda di halaman 1dari 9

Puan Hashimah membeli satu set perabot bilik tidur di sebuah kedai perabot.

Kedai tersebut
membuat promosi sebanyak 50% untuk pembeli yang membeli satu set perabot bilik tidur.
Apabila Puan Hashimah ingin membuat pembayaran, dia mendapati harga promosi untuk set
perabot bilik tidur sudah tamat dan Puan Hashimah terpaksa membayar harga asal tanpa
diskaun.

Berdasarkan situasi di atas,

(i) Nyatakan satu bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pengeluar.

[1 markah]

(ii) Nyatakan hak Puan Hashimah sebagai seorang pengguna

[1 markah]

(iii) Sebagai pengguna, apakah langkah terbaik yang perlu diambil oleh Puan Hashimah

untuk menjadi pengguna yang bijak.

[8 markah]
Labelkan nama komponen luar enjin berikut.

Rajah : Bahagian depan badan enjin

Anda mungkin juga menyukai