Anda di halaman 1dari 2

SEKTOR PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK


SENARAI SEMAK

PENDAFTARAN PEPERIKSAAN UPSR 2017


( Dihantar ke PPD sebelum atau pada 07 April 2017 )

Nombor Pusat : ..

Nama Sekolah : ......

Bersama-sama ini di sertakan bahan-bahan berikut :-

1 Borang Penyemakan Kertas Soalan 2 salinan


*cetak dari portal www.examperak.com

2 Rumusan Sekolah - Mata Pelajaran 2 salinan


*cetak dari sistem atas talian

3 Borang Maklumat Calon Berkeperluan Khas : 2 salinan


3.1 LP/Am 89 - Borang Maklumat Calon Berkeperluan Khas
3.2 LP/Am 89A - Borang Calon Kurang Upaya Pendengaran/Pertuturan (P/D)
3.3 LP/Am 89B - Borang Calon Kurang Upaya Penglihatan (Rabun) (R)
3.4 LP/Am 89C - Borang Calon Kurang Upaya Penglihatan Buta/Rabun (B/R)
3.5 LP/Am 89D - Borang Calon Kurang Upaya Pelbagai (Spastik/Kecacatan Lain (S/F)
*cetak dari portal www.examperak.com

8. Bayaran Pendaftaran Masuk Calon dengan menggunakan Bank


Draf, Kiriman Wang atau Wang Pos
Cek Bayaran hendaklah di tulis atas nama "PENGARAH PEPERIKSAAN"

9. 1 sampul surat berukuran 4" x 9" dan beralamat sendiri serta setem RM0.60 sen
(bagi sekolah swasta)

10. Borang Penyata Bayaran Peperiksaan (bagi sekolah swasta) 2 salinan


*cetak dari portal www.examperak.com

Nota : 1. Sila kepilkan Surat Akuan Doktor atau Kad OKU bagi setiap Calon Berkeperluan Khas.
2. Sila kembalikan borang ini, sekiranya tiada calon dan ditanda TIADA pada borang.

mmsa/upsr 2016
PENDAFTARAN CALON LEWAT / CICIR
PEPERIKSAAN UPSR 2006

1 Borang LPM/ UPSR Pin 9/ 05 - ( 3 salinan )

2 Salinan Sijil Kelahiran/ Kad Pengenalan calon yang disahkan


oleh Guru Besar - (2 salinan)

3 Surat kebenaran kemasukan semula/ lewat Pendaftaran


daripada KPM/JPN (Unit Sekolah Rendah )

4 Cek/ Wang Pos RM5.00

Nota :
Semua dokumen di atas hendaklah dihantar terus ke :-
Unit Penilaian dan Peperiksaan
Jabatan Pelajaran Negeri Perak
(u.p. Unit Kecil UPSR)