Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 LAWANG WETAN
Alamat : Dusun 1 Desa Ulak PAceh

SURAT KEPUTUSAN
KA MABIGUS DEWAN AMBALAN KI HAJAR DEWANTARA CUK NYAK DIEN
PANGKALAN SMK NEGERI 1 LAWANG WETAN
NOMOR : 428/899/XI/2011

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS DEWAN AMBALAN
KI HAJAR DEWAN TARA CUK NYAK DIEN
GUGUSDEPAN 12.063 12.064
SMK NEGERI 1 LAWANG WETAN
MASA BAKTI 2017 - 2018

Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan 12.063 12.064


SMK Negeri 1 Lawang Wetan :
Menimbang : a. Bahwa agar pembinaan Pramuka Penegak di Gugusdepan 12.063 12.064 pangkalan SMK Negeri 1
Lawang Wetan dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan perlu adanya bimbingan secara positif dan
terus menerus;
b. Bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti Dewan Ambalan Gugusdepan 12.063 12.064
pangkalan SMK Negeri 1 Lawang Wetan Masa Bakti 2016 2017, maka perlu menetapkan Susunan
Pengurus Dewan Ambalan Gugusdepan 12.063 12.064 pangkalan SMK Negeri 1 Lawang Wetan
Masa Bakti 2017 2018 dengan Surat Keputusan.
Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 024 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan
Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah
Tangga Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 080 Tahun 1988 tentang Pola dan Mekanisme
Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega;
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 214 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega.

Memperhatikan : 1. Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak 12.063 12.064 pangkalan SMK Negeri 1 Lawang
Wetan pada 23 Agustus 2017;
2. Saran, pendapat dan usulan Peserta Musyawarah Penegak dan Pembina.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Dewan Ambalan Gugusdepan 12.063 12.064 pangkalan SMK
Negeri 1 Lawang Wetan Masa Bakti 2016 2017 dan menyatakan terimakasih serta penghargaan yang
setinggi tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Gerakan Pramuka pada umumnya dan 12.063
12.064 pangkalan SMK Negeri 1 Lawang Wetan pada khususnya
KEDUA : Menetapkan dan mengukuhkan Susunan Pengurus Dewan Ambalan Gugusdepan 12.063 12.064
pangkalan SMK Negeri 1 Lawang Wetan Masa Bakti 2017 2018 sebagaimana terlampir dalam Surat
Keputusan ini.
KETIGA : Pengurus Dewan Ambalan Gugusdepan 12.063 12.064 pangkalan SMK Negeri 1 Lawang Wetan Masa
Bakti 2017 2018 pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Gugusdepan
dan melaksanakan tugas sesuai dengan Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka.
KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat ini dibebankan kepada SMK Negeri 1 Lawang
Wetan serta bantuan lain yang tidak mengikat.
KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
Padatanggal : 4 November 2011

Kepala SMA Negeri Ajibarang


Selaku Ka Mabigus,

Drs. Ardan
NIP 19630710 199412 1 002

SALINAN, disampaikan kepada Yth.


1. Ketua Kwartir Ranting Lawang Wetan
2. Kepala Sekolah
3. Waka Urs Kesiswaan
4. Para Pengurus Dewan Ambalan
5. Arsip
Lampiran I : Surat Keputusan Ka Mabigus Dewan Ambalan Gatot Subroto-Cut Nyak Dhien Pangkalan SMA Negeri
Ajibarang, Nomor : 428/899/XI/2011
Tentang : Susunan Pengurus Dewan Ambalan Gatot Subroto-Cut Nyak Dhien Gugusdepan Banyumas 22.2139-22.2140
SMA Negeri Ajibarang Masa Bhakti 2011/2012

SUSUNAN PENGURUS DEWAN AMBALAN


GATOT SUBROTO CUT NYAK DHIEN
GUGUSDEPAN BANYUMAS 22.2139 - 22.2140
SMA NEGERI AJIBARANG
MASA BAKTI 2011 - 2012

1. DEWAN AMBALAN GATOT SUBROTO

A. BADAN PENGURUS HARIAN


1. Pradana Putra : Hendra
2. Sekretaris I : Jimmy
3. Sekretaris II : Juli Herianto
4. Bendahara : Rahmat Hidayat
5. Pemangku Adat : Prabowo WIbowo

B.UNSUR BIDANG
1. Kabid Kajian Kepramukaan (KAJPRAM) :
Koordinator : Enzo
Anggota Bidang KAJPRAM : 1.M.Taufik
2. Rio

2. Kabid Kegiatan Kepramukaan (GIATPRAM) :


Koordinator : Bayu Aji Saputra
Anggota Bidang GIATPRAM : 1. Dio Saputra
2. Duwi
3. Kabid Pengabdian Masyarakat (ABDIMAS) :
Koordinator : M.rozani
Anggota Bidang ABDIMAS : 1. Handike Maulana
2. Agus

4. Kabid Evaluasi dan Pengembangan (EVABANG):


Koordinator : Oktariansyah
Anggota Bidang EVABANG : 1Rizal
2. DEWAN AMBALAN CUT NYAK DHIEN

A.BADAN PENGURUS HARIAN


1. Pradana Putri : Fitriani
2. Sekretaris I : Sumartini
3. Sekretaris II : Dia Damayanti
4. Bendahara : Indri Yuni Saputri
5. Pemangku Adat : Dewi Sriwidari

B.UNSUR BIDANG
1. Kabid Kajian Kepramukaan (KAJPRAM) :
Koordinator : Rena Daliyanti
Anggota Bidang KAJPRAM : 1.Reni Zulyani
2. Desi

2. Kabid Kegiatan Kepramukaan (GIATPRAM) :


Koordinator : Elisa Ulandari Putri
Anggota Bidang GIATPRAM : 1. Angeliya JP
2. Sasmita
3. Kabid Pengabdian Masyarakat (ABDIMAS) :
Koordinator : Riska Rahim
Anggota Bidang ABDIMAS : 1. Mulia
2. Ati

4. Kabid Evaluasi dan Pengembangan (EVABANG):


Koordinator : Lusiana
Anggota Bidang EVABANG : 1. Ecit Puspita Sari

Ajibarang, 4 November 2011

Kepala SMA Negeri Ajibarang


Selaku Ka Mabigus,

Drs. H Tohar, M.Si


Pembina
NIP 19630710 199412 1 002
Lampiran II: Surat Keputusan Ka Mabigus Dewan Ambalan Gatot Subroto-Cut Nyak Dhien Pangkalan SMA Negeri
Ajibarang, Nomor : 428/899/XI/2011
Tentang : Susunan Pembina Pramuka Ambalan Gatot Subroto-Cut Nyak Dhien Gugusdepan Banyumas 22.2139-22.2140
SMA Negeri Ajibarang Masa Bhakti 2011/2012

SUSUNAN PEMBINA PRAMUKA


AMBALAN GATOT SUBROTO-CUT NYAK DHIEN
GUGUSDEPAN BANYUMAS 22.2139 - 22.2140
SMA NEGERI AJIBARANG
MASA BAKTI 2011 - 2012

Mabigus : Drs. H Tohar, M.Si

KetuaGudep : Mukhtar, S.Pd

Pembina Putra : Adi Iriyanto, S.Pd

Pembina Putri : Suparmi, S.Pd

Ajibarang,4 November 2011

Kepala SMA Negeri Ajibarang


Selaku Ka Mabigus,

Drs. H Tohar, M.Si


Pembina
NIP 19630710 199412 1 002