Anda di halaman 1dari 3

sin 150+cos 300

1. Nilai daritan 225sin 300 =


a. 6 + 23 d. 23 4
b. 2 + 23 e. 23 6
c. 4 23
2. cos 40 cos 25 + sin 40 sin 25 =
a. sin 40 d. cos 15
b. sin 65 e. sin 15
c. cos 40
1
3. Diketahui + = 120 dan sin sin = 8 . Nilai dari cos( ) adalah
3 1
a. d.
4 2
1 3
b. 4 e. 4
1
c. 4
4. Nilai yangmemenuhi persamaan 2 cos 2 4 cos = 1 untuk 0 360 adalah
a. 60 & 300 d. 120 & 210
b. 30 & 330 e. 120 & 240
c. 150 & 210
3 5
5. Diketahui sin = dan cos = untuk A sudu tumpul dan B sudut lancip. Nilai tan tan =
5 13
9 5
a. 13 d. 16
9 9
b. 5 e. 13
5
c. 16
1 1
6. Diketahui cos( + ) = 2 dan cos( ) = 8 Nilai (sin + sin ) =
5 5
a. 3 d. 16
3 5
b. e.
5 3
3
c. 16
cos 50 cos 40
7. Nilai dari adalah .
sin 50 sin 40
a. 1 d. 1 3
2
b. 1
2
2 e. 1
c. 0
sin(60)+sin(60+)
8. Hasil dari cos(30+)+cos(30) =

a. 3 d. 1
1
b. 3 3 e. 3
1
c. 3
3

1
9. Diketahui sin = 13 , sudut lancip. Nilai dari cos 2 = .
5
a. 1 1
d.
b. 25
1 e. 1
c.
5
10. 4 cos 5 cos 3 =
a. 2(cos 8 + cos 2) c. 4(cos 8 + cos ) e. 8(cos 8 + cos )
b. 2(cos 8 + cos ) d. 4(cos 8 + cos 2)