Anda di halaman 1dari 1

PK19 Pengurusan Sukan Dan Permainan

PK19/11

INSTRUMEN PENILAIAN PROGRAM

Nama Kejohanan : _____________________________________________________


Tarikh Dan Tempat : ______________________________________________________
ARAHAN : Sila ( / ) pada ruangan skala yang disediakan berdasarkan skala berikut :
0 Tidak Berkenaan
1 Sangat tidak setuju
2 Tidak setuju
3 Kurang setuju
4 Setuju
5 Sangat setuju
SKALA
DISKRIPSI BIL ITEM
0 1 2 3 4 5
Urus Setia 1 Pendaftaran peserta disediakan
2 Taklimat peserta disediakan
Dan
3 Pengurusan teratur
Pengurusan 4 Urus setia sentiasa membantu saya
5 Tempat Sesuai
7 Masa pelaksanaan sesuai
Venue/
8 Peralatan dan kelengkapan sesuai
Gelanggang 9 Acara berjalan lancar
10 Kebersihan dijaga
11 Penglibatan guru menyeluruh
12 Air pertandingan disediakan
Hadiah sesuai
Pelaksanaan Penghargaan diterima daripada guru
Sijil disediakan

CADANGAN/ ULASAN
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 01 | Pindaan 00