Anda di halaman 1dari 3

BORANG SOAL SELIDIK

Borang ini merupakan soal selidik mengenai isu pencemaran paya bakau di Bandar Taiping,
Perak. Kejujuran dan keikhlasan tuan/puan amat diharapkan bagi menjayakan kajian ini. Segala
maklumat yang diberikan oleh tuan/puan adalah sulit. Di atas kerjasama tuan/puan didahului
dengan ribuan terima kasih.

BAHAGIAN A

Sila tandakan ( X ) pada ruang yang berkenaan dan isikan butir-butir yang diperlukan
dalam ruangan yang disediakan.

1. Jantina : [ ] Lelaki [ ] Perempuan


2. Umur : ____________ tahun
3. Pekerjaan : [ ] Kerajaan [ ] Swasta [ ] Pelajar

SOALAN ULASAN DARIPADA RESPONDEN


4 3 2 1

1. Adakah hutan paya bakau ini


tercemar ?
2. Adakah pembuangan sampah ini
mencemarkan hutan ini ?
3. Adakah pembakaran di kilang
arang menyebabakan hutan ini
tercemar?
4. Adakah pembalakan hutan ini
menyebabkan flora dan fauna
kehilangan habitatnya?
5. Adakah pembakaran di kilang
arang ini melepaskan gas
berbahaya?

6. Adakah pelepasan gas berbahaya


mengakibatkan kesihatan manusia?

7. Adakah pembakaran ini


menyebabkan suhu setempat
meningkat?
8.Adakah pembuangan sampah ini
menyebabkan pinggir laut tidak stabil?

9. Adakah ketidakstabilan pinggir laut


menyebabkan banjir kilat di tempat ini?
10. Adakah air tawar di hutan ini
tercemar disebabkan pembuangan
sampah?
11. Adakah pencemaran air tawar ini
menyebabkan kehadiran bakteria?

12. Adakah pihak berkuasa berusaha


untuk menangani isu ini dengan
mengambil beberapa langkah?
13. Adakah langkah yang dilaksanakan
telah mengurangkan isu ini?
14. Adakah langkah yang diambil perlu
ditambahkan bagi mengurangkan isu
ini?