Anda di halaman 1dari 9

NAMA................................................................. TAHUN:......................................

Matematik
Tahun 4
Mei
2017
1 Jam

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT INDAH


68000 AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN 2017


MATEMATIK KERTAS 2
TAHUN 4

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini mengandungi 15 soalan. Jawab semua soalan.


2. Tuliskan jawapan anda pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. Tunjukkan
langkah-langkah menjawab, ia mungkin membantu anda untuk mendapat markah.
3. Kertas soalan ini perlu dipulangkan pada akhir peperiksaan.

Markah
/60

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH:

____________________ _______________________
(ROSMAYANTI BINTI ZAINOL) (NOROHAIZAT BINTI MUSA)
Ketua Panitia Matematik
SK Taman Bukit Indah

DISAHKAN OLEH:

__________________________
(ROHIMAH BINTI MOKHTAR)
GPK Pentadbiran
SK Taman Bukit Indah
Kertas 2 ( 20 Soalan )

Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. Jawab semua soalan. Tunjukkan


langkah-langkah penting untuk membantu mendapatkan markah.

1) Rajah di bawah menunjukkan sekeping kad nombor.

89 251

a) Tulis nombor di atas dalam perkataan. (1 markah)

b) Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. (2 markah)

i. Nilai tempat :

ii. Nilai digit :

2) Rajah di bawah menunjukkan dua keping kad nombor.

2 4 0 9 6

a) Bentukkan satu nombor 5 digit terbesar daripada semua kad nombor itu.
(1 markah)

b) Cerakinkan nombor di atas mengikut: (2 markah)

i. Nilai tempat :

ii. Nilai digit :


3

2
3) Rajah di bawah menunjukkan 2 keping kad nombor.

18 900 32 189

a) Cari hasil tambah dua nombor di atas. (1 markah)

b) Cari beza nilai digit bagi dua digit yang bergaris pada kad di atas.

(2 markah)

4) Rajah di bawah menunjukkan tiga keping kad nombor, P. Q dan R

90 018 43 617 8 225


P Q R

a) Cari nilai bagi P Q + R. (3 markah)

b) Bundarkan jawapan 4(a) di atas kepada ribu yang terdekat. (1 markah)

3
5) rajah di bawah menunjukkan satu kad nombor.

1056

a) Darabkan nombor di atas dengan 10. (2 markah)

b) Bahagikan jawapan di 5(a) dengan 4. (2 markah)

6) Rajah di bawah menunjukkan dua buah bulatan yang sama besar.

a) Tulis pecahan bagi bahagian yang berwarna di bawah. (2 markah)

i) ii)

b) Cari hasil tambah dua pecahan di atas. (2 markah)

4
7) Rajah di bawah menunjukkan satu segiempat tepat yang dibahagikan
kepada beberapa segi empat yang sama besar.

a) Tuliskan pecahan di atas dalam bentuk pecahan termudah. (1 markah)

7
b) Cari hasil tambah pecahan di atas dengan . (3 markah)
8
Beri jawapan dalam nombor bercampur.

8) Rajah di bawah menunjukkan dua kad nombor .

14.19 3.9

a) Cari hasil tambah dua nombor di atas. (2 markah)

b) Cari beza di antara dua nombor diatas (2 markah)

5
9) Jadual di bawah menunjukkan tiga nombor.

A B C
23 12.4 16.25

a) A + B C = ___________________ (3 markah)

b) Tuliskan jawapan diatas dalam perkataan. (1 markah)

10) Rajah di bawah terdiri daripada petak- petak segi empat yang sama besar.

a) Nyatakan bahagian berlorek dalam peratus. (1 markah)

b) Tukarkan jawapan di atas kepada nombor perpuluhan. (1 markah)

c) Berapakah bilangan petak yang perlu dilorek lagi supaya peratus


bahagian berlorek ialah 49%. (2 markah)

6
11) Rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor.

0 X 0.4 Y Z 1.0 1.2


a) Nyatakan nilai X dan Y. (2 markah)

X: _____________

Y: _____________

b) Tukarkan Z kepada pecahan. Nyatakan dalam bentuk pecahan


termudah. (2 markah)

12) Rajah di bawah menunjukkan isi padu sebotol jus oren.

1.25

Encik Jaya membeli 10 botol jus oren yang sama.

a) Berapakah jumlah isi padu, dalam jus oren yang dibeli oleh Encik Jaya?
(2 markah)

b) Berdasarkan jawapan di soalan 12 (a), sebanyak 9.8 jus oren


dihidangkan kepada tetamunya. Berapakah isi padu dalam jus oren
yang tinggal? (2 markah)

7
13 ) Jadual di bawah menunjukkan bilangan pengunjung ke pesta buku
antarabangsa.
Hari Pertama Kedua Ketiga Keempat
Bilangan Pengunjung 21382 20407 27639 ?

a) Jumlah keseluruhan pengunjung ke pesta buku antarabangsa


sehingga hari keempat ialah 97866 orang. Berapa banyakkah
pengunjung pada hari keempat?

(3 markah)

a) Separuh dari bilangan pengunjung pada hari pertama ialah lelaki dan
kanak-kanak. Kira bilangan pengunjung lelaki dan kanak-kanak itu.

(2 markah) 5

14) Jadual di bawah menunjukkan bilangan aiskrim yang dijual oleh Pak Abu
dalam tiga hari.
Hari Bilangan aiskrim dijual
Isnin 250
Selasa 15 batang lebih daripada Isnin
Rabu 10 batang kurang daripada Selasa

a) Hitung jumlah jualan aiskrim pada hari Selasa. (2markah)

b) Cari jumlah aiskrim pada hari Rabu. (2 markah)

c) Hari apakah jualan aiskrim paling banyak ? (1 markah)

8
15) Jadual di bawah menunjukkan bilangan murid yang hadir ke sekolah dalam
dua hari.

Hari Bilangan murid

Isnin 1 588 orang

Selasa 58 orang kurang daripada hari Isnin

a) Hitung bilangan murid yang hadir pada hari Selasa. (2 markah)

b) Hitung jumlah murid yang hadir bagi kedua-dua hari tersebut. (2 markah)

c) Nyatakan satu nombor apabila dibundarkan kepada puluh yang terdekat


menjadi jawapan soalan 15 a) di atas. (1 markah)

5
SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai