Anda di halaman 1dari 7

SMK BANDAR MAHARANI, MUAR

PELAN STRATEGIK PPDa (2016 2020)

BIDANG : HEM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH


ISU STRATEGIK :TAHAP PENCAPAIAN KURANG MEMUASKAN
MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN TAHAP KEBERSIHAN , KESELAMATAN DAN KECERIAAN KELAS

Peratus Pencapaian
INDIKATOR
ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI TOV ETR ETR ETR ETR ETR
PENCAPAIAN
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tahap kesihatan 1. Penglibatan pelajar dlam Meningkatkan tahap kesiihatan 60 65 70 75 80 85 - Soal selidik
Ceramah,
pelajar merosot merokok pelajar baik - Pemeriksaan
pameran dan
2. Tahap kesihatan yang kempen urin
kurang diambil berat oleh - Pemeriksaan
pelajar kesihatan
SMK BANDAR MAHARANI,MUAR
PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PROGRAM PENDIDIKAN ANTI DADAH TAHUN 2018

BIDANG : HEM- UNIT PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH


ISU STRATEGIK : TAHAP PENCAPAIAN KURANG MEMUASKAN
MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN TAHAP KEBERSIHAN , KESELAMATAN DAN KECERIAAN KELAS
1 : PROGRAM PERTANDINGAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS
2 : TAKLIMAT PERATURAN KESELAMATAN
3 : CERAMAH KEPENTINGAN PENJAGAAN KESIHATAN

NAMA KOS / INDIKATOR


BIL OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH TOV ETR
PROGRAM SUMBER PENCAPAIAN
1 KEMPAN NTI Menjadikan sekolh lebih - Pengetua Sepanjang RM 120.00 Tahap keceriaan Tahap keceriaan kelas Tahap keceriaan dan
DADAH ceria , bersih dan kondusif - PK HEM masa kelas mencapai mencapai 70% kebersihan kelas
-PIBG
PERINGKAT - AJK 60% meningkat
SEKOLAH - Pelajar -PANITIA
MORAL
2. KEMPAN ANTI Mencapai tahap kesihatan - Pengetua Sepanjang RM 100.00 Thap kesihatan Tahap kesihatan murid
DADAH 80% - PK HEM tahun murid mencapai pada tahap yang baik
-PIBG 85%
PERINGKAT - AJK Tahap kesihatan murid
SEKOLAH - Penyelia -Jabatan mencapai 85%
asrama Kesihatan/
- Warden Poliklinik
- Semua guru
3 Pameran, ceramah Memberi pengetahuan - Pengetua Sepanjang RM 1000.00 Tahap kebersihan Tahap kebesihan Kawasan sekolah
dan majlis penutup kepada pelajar tentang - PK HEM tahun sekolah mencapai sekolah mencapai 85 % bebas daripada
PIBG 80%
keburukan pengaruh - AJK sebarang pengruh
dadah dalam masyrakat - PIBG dadah dan lain-lain
- Semua guru
- Pelajar
4 SAYA SIHAT Meningkatkan tahap - Pengetua Meii hingga RM500.00 Tahap kesedaran Tahap kesedaran murid Kesedaran menjaga
kesihatan pelajar pada - PK HEM November murid mencapai mencapai 80% keselamatan diri
PIBG 70%
tahap baik - AJK meningkat
- PIBG
- Semua guru
- Pelajar
SMK BANDAR MAHARANI, MUAR
PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN ANTI DADAH TAHUN 2018

PELAN OPERASI 1

BIL TAJUK HURAIAN


1 Nama program KEMPEN ANTI DADAH PERINGKAT SEKOLAH
2 Objektif Menjadikan sekolah lebih ceria , menarik dan lebih kondusif
3 Tempoh Sepanjang tahun
4 Kumpulan Semua guru dan murid
sasaran
5 Guru terlibat Pengetua, PK HEM, AJK ANTIDADAH, Guru Tingkatan, Guru bertugas harian , semua murid

6 Proses kerja 1. Taklimat program KETUA


1.1 Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan
1.2 Pelantikan penyelaras program
1.3 Penetapan aspek yang dinilai
2. Perbincangan guru tingkatan dengan pelajar tentang program
3. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas
3.1 pertandingan keceriaan kelas
7 Kekangan 1. Kurang kesedaran tentang keceriaan kels
2. Sumber kewangan
3. Vandalism di dalam kelas dan persekitaran sekolah
8 Pemantauan PK HEM, AJK ANTIDADAH, Guru Tingkatan, Guru bertugas harian
9 Penilaian Pertndingan kebersihan, dan keceriaan kelas

10 Penambahbaikan Penambahan baikan dilakukan dari semasa ke semasa


SMK BANDAR MAHARANI, MUAR
PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN ANTI DADAH TAHUN 2018

PELAN OPERASI 2
BIL TAJUK HURAIAN

1 Nama program KEMPEN ANTI DADAH PERINGKAT SEKOLAH


2 Objektif Meningkatkan tahap kesihatan murid pada tahap yang baik
3 Tempoh Sepanjang tahun
4 Kumpulan sasaran Semua murid
5 Guru terlibat Pengetua, PK HEM, AJK , penyelia asrama, warden asrama , semua guru, semua murid pegawai kesihatan

6 Proses kerja 1. Taklimat


1.1 Ucapan PK HEM
1.2 Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan adalah salah satu gaya
hidup
1.3 pelantikan penyelaras program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 pembahagian mengikut kelas
3. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program dan kempen yang dirancang
4. Program dijalankan setiap awal tahun bgi memberikan pendedahan awal serta kesedaran kepentingan
penjagaan kesihatan
5. Pelaksanaan aktiviti pelajar diberikan pendedahan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh
poliklinik
6. Pelajar menggunakan pengetahuan sedia ada untuk menyiapkan folio.
7 Kekangan Masa penceramah tidk menepti masa program dilaksanakan
8 Pemantauan Pengetua, PK HEM, AJK , penyelia asrama,

9 Penilaian Dijalankan berdasarkan instrument sol selidik yang dibina

10 Penambahbaikan Mendedahkan isu kesihatan yang terkini


SMK BANDAR MAHARANI, MUAR
PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN ANTI DADAH TAHUN 2018

PELAN OPERASI 3

BIL TAJUK HURAIAN

1 Nama program PAMERAN , CERAMAH MAJLIS PERASMIAN DAN PENUTUPAN


2 Objektif Memberi pengetahuan kepada pelajar tentang keburukan pengaruh dadah dalam masyarakat
3 Tempoh Mac hingga julai
4 Kumpulan sasaran Semua warga SMK Bandar Maharani
5 Guru terlibat Pengetua, PK HEM, AJK , PIBG, semua guru, semua murid

6 Proses kerja 1. Taklimat oleh Pengetua


2. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja
3. Edaran surat jemputan / makluman kepada pihak AADK dan Pejabat Kesihatan Daerah Muar
4. Mengenal pasti pelajar patut diambil semasa aktiviti dijalankan
5. Pelaksanaan aktiviti
a. agihan tugas mengikut kumpulan sasaran
b. pameran dan ceramah
6. Post mortem program
7 Kekangan 1. Penyertaan murid kurang menggalakkan disebabkan aktiviti kurang menarik minat
8 Pemantauan Pengetua, PK HEM,

9 Penilaian Pemerikasaan urin dikalangan pelajar yang bermasalah

10 Penambahbaikan Mengadakan pameran secara kerap


SMK BANDAR MAHARANI, MUAR
PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN ANTI DADAH TAHUN 2018

PELAN OPERASI 4

TAJUK HURAIAN

1 Nama program SAYA SIHAT


2 Objektif Meningkatkan tahap kesihatan pelajar berada pada tahap baik
3 Tempoh Mac hingga november
4 Kumpulan sasaran Semua murid

5 Guru terlibat Pengetua, PK HEM, AJK , semua guru, semua murid pegawaikesihatan
6 Proses kerja 1. Taklimat SAYA SIHAT
1.1 ucapan PK HEM
1.2 penerangan tentang amalan kebersihan dan menjaga kesihatan
1.3 pelantikan penyelaras program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan semua guru tentang program SAYA SIHAT
4. Program dijalankan pada bulan Mac untuk pendedahan awal
5. Pelaksanaan aktiviti
6. Post mortem
7 Kekangan Masa penceramah bercanggah dengan masa program
8 Pemantauan Pengetua, PK HEM

9 Penilaian Soal selidik


10 Penambahbaikan
Mendedahkan pelajar tentang isu semasa