Anda di halaman 1dari 17

PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING

SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS (B) KUCHING 2017

BULAN BIDANG PPPM OBJEKTIF PROGRAM/ SASARAN PERSONALIA STATUS


AKTIVITI PELAKSANAAN
Mengemas kini Perkhidmatan GURU
fail bimbingan B&K BIMBINGAN
dan penyediaan
borang
Psikososial Aspirasi Sistem: - Penyesuaian Transisi Tahun 1 Murid GURU
dan 04-PERPADUAN diri murid Prasekolah, BIMBINGAN,
Kesejahteraan Aspirasi Murid: dengan Murid Tahun 1 GURU KELAS
Mental ETIKA & persekitaran Orientasi DAN SEMUA
KEROHANIAN sekolah. Prasekolah, GURU TAHUN
Anjakan: -Pengenalan danTahun 1 1
3 - MELAHIRKAN mata pelajaran
RAKYAT
JANUARI MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Menyemai Pelantikan PRS, Pengawas GURU
dan -PERPADUAN semangat Pemimpin Murid Sekolah, BIMBINGAN,
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) kepimpinan dan Pengawas Pusat GURU
Sahsiah Murid ETIKA & rasa Sumber, Ketua PENGAWAS,
KEROHANIAN (ii) tanggungjawab. Kelas & Penolong GURU MEDIA
KEMAHIRAN Membina Ketua Kelas
MEMIMPIN keyakinan diri
Anjakan: dalam diri
3 - MELAHIRKAN murid Memberi
RAKYAT pengiktirafan
MALAYSIA pelantikan
DENGAN murid
PENGHAYATAN
NILAI
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Pelancaran Semua murid SEMUA GURU
dan -PERPADUAN semua murid Program Guru dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam Penyayang
Sahsiah Murid ETIKA & Program Guru
KEROHANIAN (ii) Penyayang
KEMAHIRAN
MEMIMPIN
FEBRUARI Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
Peningkatan Aspirasi Sistem: 05 Menggalakkan Jom Ke Sekolah Tahun 1-6 SEMUA GURU
Disiplin Diri -KECEKAPAN murid hadir ke
Aspirasi Murid: sekolah
ETIKA &
KEROHANIAN
Anjakan: 10 -
MEMAKSIMUMKA
N KEBERHASILAN
MURID BAGI
SETIAP RINGGIT
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Pelancaran Semua murid SEMUA GURU
dan -PERPADUAN semua murid Program Mentor dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam Mentee
Sahsiah Murid ETIKA & Program
KEROHANIAN (ii) Mentor Mentee
KEMAHIRAN
MEMIMPIN
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
MAC
Pembangunan Aspirasi Sistem: 05 Mendidik murid Program Semua murid PANITIA
dan -KECEKAPAN dan kerjasama NGO dan guru PENDIDIKAN
Perkembangan Aspirasi Murid: menimbulkan seperti Lawatan MORAL /
Sahsiah Murid PENGETAHUAN kesedaran ke rumah orang GURU
Anjakan: Menghargai tua/ anak yatim BIMBINGAN
10 - warga emas
MEMAKSIMUMKA
N KEBERHASILAN
MURID BAGI
SETIAP RINGGIT
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Program Guru Semua murid SEMUA GURU
dan -PERPADUAN semua murid Penyayang dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam
Sahsiah Murid ETIKA & Program Guru
KEROHANIAN (ii) Penyayang
KEMAHIRAN
MEMIMPIN
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
Pendidikan Aspirasi Sistem: 05 Memberi Taklimat Ujian Guru dan Murid GURU
Kerjaya Murid -KECEKAPAN pendedahan Aptitud Am Tahun 3 BIMBINGAN
Aspirasi Murid: Ujian Aptitud Tahun 3 GURU KELAS
PENGETAHUAN Am Tahun 3
Anjakan: 2-
MEMASTIKAN
SETIAP MURID
PROFESIEN
DALAM BAHASA
MALAYSIA &
BAHASA
INGGERIS
Psikososial Aspirasi Sistem: Meningkatkan Persediaan Semua murid GURU
dan 04-PERPADUAN persediaan Menghadapi BIMBINGAN,
Kesejahteraan Aspirasi Murid: menghadapi Peperiksaan
Mental ETIKA & peperiksaan
KEROHANIAN
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI

APRIL Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Program Guru Semua murid SEMUA GURU
dan -PERPADUAN semua murid Penyayang dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam
Sahsiah Murid ETIKA & Program Guru
KEROHANIAN (ii) Penyayang
KEMAHIRAN
MEMIMPIN
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Lawatan ke Semua murid SEMUA GURU
dan -PERPADUAN semua murid Petrosains dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam Kuching
Sahsiah Murid ETIKA & Program
KEROHANIAN (ii) Lawatan ke
KEMAHIRAN Petrosains
MEMIMPIN Kuching
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI

Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Program Semua murid SEMUA GURU


dan -PERPADUAN semua murid Solat Hajat dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam Perdana
Sahsiah Murid ETIKA & Program
KEROHANIAN (ii) Solat Hajat
KEMAHIRAN Perdana
MEMIMPIN
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Majlis Sambutan Semua murid SEMUA GURU
dan -PERPADUAN semua murid Hari Lahir Bagi dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam Bulan 1 hingga 7
Sahsiah Murid ETIKA & Program
KEROHANIAN (ii) Sambutan Hari
KEMAHIRAN Lahir bagi Bulan
MEMIMPIN 1 hingga 7
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
MEI Psikososial Aspirasi Sistem: 05 Meningkatkan Program Semua guru dan SEMUA GURU
dan -KECEKAPAN persediaan Motivasi UPSR murid tahun 6
Kesejahteraan Aspirasi Murid: menghadapi (Teknik
Mental KEMAHIRAN peperiksaan Menjawab
BERFIKIR Soalan)
Anjakan:
10 - Program Aku
MEMAKSIMUMKA Janji Tahun 6
N KEBERHASILAN
MURID
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Program Guru Semua murid SEMUA GURU
dan -PERPADUAN semua murid Penyayang dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam
Sahsiah Murid ETIKA & Program Guru
KEROHANIAN (ii) Penyayang
KEMAHIRAN
MEMIMPIN
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
Pengurusan Aspirasi Sistem: 05 Mengemaskini Penghantaran GBK Guru Kelas JPN / PPD
Perkhidmatan -KECEKAPAN data analisis laporan / Ibu bapa GURU KELAS /
Bimbingan dan Aspirasi Murid: pelaksanaan Perkhidmatan GBK
Kaunseling PENGETAHUAN UBK Bimbingan &
Anjakan: 4 - Mengemaskini Kaunseling
TRANSFORMASI pelaporan Ujian Negeri Sarawak
KEGURUAN Aptitud Am Analisis dan
SEBAGAI Tahun pentaksiran
PROFESION Ujian Aptitud
PILIHAN Am Tahun 3
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Program Guru Semua murid SEMUA GURU
dan -PERPADUAN semua murid Penyayang dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam
Sahsiah Murid ETIKA & Program Guru
KEROHANIAN (ii) Penyayang
KEMAHIRAN
JUN MEMIMPIN
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Majlis Sambutan Semua murid SEMUA GURU
dan -PERPADUAN semua murid Hari Lahir Bagi dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam Bulan 8 hingga
Sahsiah Murid ETIKA & Program 12
KEROHANIAN (ii) Sambutan Hari
KEMAHIRAN Lahir bagi Bulan
JULAI MEMIMPIN 8 hingga 12
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Program Guru Semua murid SEMUA GURU
dan -PERPADUAN semua murid Penyayang dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam
Sahsiah Murid ETIKA & Program Guru
KEROHANIAN (ii) Penyayang
KEMAHIRAN
MEMIMPIN
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
OGOS NILAI
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Program Semua murid SEMUA GURU
dan -PERPADUAN semua murid Solat Hajat dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam Perdana
Sahsiah Murid ETIKA & Program
KEROHANIAN (ii) Solat Hajat
KEMAHIRAN Perdana
MEMIMPIN
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
Peningkatan Aspirasi Sistem: -Memberi Fire Drill Semua murid SEMUA GURU
Disiplin Diri 04- PERPADUAN pendedahan dan guru
Aspirasi Murid: asas untuk Ceramah Disiplin
ETIKA & menyelamatkan
KEROHANIAN diri sekiranya Ceramah
Anjakan: kebakaran Pencegahan
3- MELAHIRKAN benar-benar Jenayah
RAKYAT YANG terjadi.
MENGHAYATI
NILAI -Memberi
pengetahuan
kepada warga
SKPK (B)
Kuching tentng
tindakan yang
perlu dilakukan
sekiranya
berlaku
kebakaran,
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Penghayatan Semua murid SEMUA GURU
dan -PERPADUAN semua murid Nilai Bulan dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam kemerdekaan
Sahsiah Murid ETIKA & program
KEROHANIAN (ii) kemerdekaan
KEMAHIRAN
MEMIMPIN
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
Psikososial Aspirasi Sistem: 05 Meningkatkan Program Semua guru dan SEMUA GURU
dan -KECEKAPAN persediaan Motivasi UPSR murid tahun 6
Kesejahteraan Aspirasi Murid: menghadapi FASA 2
Mental KEMAHIRAN peperiksaan (Teknik
BERFIKIR Menjawab
Anjakan: Soalan)
10 -
MEMAKSIMUMKA
N KEBERHASILAN
MURID
SEPTEMBER Psikososial Aspirasi Sistem: Memberi restu Majlis Restu Tahun 6 SEMUA GURU
dan 04-PERPADUAN kepada calon Ilmu
Kesejahteraan Aspirasi Murid: peperiksaan
Mental ETIKA &
KEROHANIAN
Anjakan: 3-
MELAHIRKAN
RAKYAT YANG
MENGHAYATI
NILA
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Program Guru Semua murid SEMUA GURU
dan -PERPADUAN semua murid Penyayang dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam
Sahsiah Murid ETIKA & Program Guru
KEROHANIAN (ii) Penyayang
KEMAHIRAN
MEMIMPIN
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
Pendidikan Aspirasi Sistem: 05 Memberi Taklimat Ujian Guru dan Murid GURU Pendidikan
Kerjaya Murid -KECEKAPAN pendedahan Aptitud Am Tahun 6 BIMBINGAN Kerjaya Murid
Aspirasi Murid: Ujian Aptitud Tahun 6 GURU KELAS
PENGETAHUAN Am Tahun 6
Anjakan: 2-
MEMASTIKAN
SETIAP MURID
PROFESIEN
DALAM BAHASA
MALAYSIA &
BAHASA
INGGERIS
Pengurusan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Majlis Anugerah Semua murid SEMUA GURU
Perkhidmatan -PERPADUAN semua murid Sahsiah dan guru
Bimbingan dan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam Cemerlang
OKTOBER Kaunseling ETIKA & program -Pendedahan
KEROHANIAN (ii) Ujian inventori
KEMAHIRAN minat kerjaya
MEMIMPIN -Pendedahan
Anjakan: Ujian inventori
3 - MELAHIRKAN personaliti warna
RAKYAT Pencegahaan
MALAYSIA Anti Dadah &
DENGAN Rokok
PENGHAYATAN
NILAI
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Penglibatan Program Guru Semua murid SEMUA GURU
dan -PERPADUAN semua murid Penyayang dan guru
Perkembangan Aspirasi Murid: (i) dan guru dalam
Sahsiah Murid ETIKA & Program Guru
KEROHANIAN (ii) Penyayang
KEMAHIRAN
MEMIMPIN
Anjakan:
3 - MELAHIRKAN
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
Pembangunan Aspirasi Sistem: 04 Kemaskini Data Menyediakan Guru Bimbingan SEMUA GURU
dan -PERPADUAN Bimbingan Laporan Tahunan Pentadbir
Perkembangan Aspirasi Murid: (i)
Sahsiah Murid ETIKA & Perancangan
KEROHANIAN (ii) tahunan
KEMAHIRAN
MEMIMPIN Perancangan
NOVEMBER Anjakan: Strategik
3-
MELAHIRKAN Takwim
RAKYAT
MALAYSIA
DENGAN
PENGHAYATAN
NILAI
CUTI AKHIR TAHUN

DISEMBER

Di sediakan oleh : Di semak oleh :


Di sahkan oleh :
___________________ ___________________
___________________
(CIK NURUL HAFIZAH BINTI ABD (PUAN SHARIFAH BINTI MAT
(ENCIK SAMUELSON SAMMY ANAK
RAHMAN) JUSOH)
PETER)
GURU BIMBINGAN SKPK (B) PENOLONG KANAN HEM SKPK (B)
GURU BESAR SKPK (B) KUCHING
KUCHING KUCHING