Anda di halaman 1dari 4

SMK TAMAN KLUANG BARAT

(LAMBANG SEKOLAH SMKTKB


Jalan Yule Kato LEBIH KECIL SEDIKIT DAN TERKEBAWAH DRP JATA
Taman Kluang Barat NEGARA)
86000 KLUANG, JOHOR.
: 07-7712734
FAX : 07-7760134
E-Mail : tkbternama@gmail.com

Ruj. Kami : JEA2033/400-1/3/5/1(20)


Tarikh : 13 Januari 2016
03 Rabiul Akhir 1437H

Jawatan dan alamat


Penerima surat, contoh
Semua Penolong Kanan
Semua Ketua Bidang
Semua Ketua Panitia@Tkbternama

(Kiranya disenaraikan eloklah jangan lebih dari 5 orang penerima


Dan kiranya ramai seeloknya sila sediakan senarai yang akan dirujuk sebagai Lampiran)

Tuan,
Perkara : Mesyuarat Pertama Panitia 2017
Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.
(atau) Dengan hormatnya perkara di atas dan surat tuan dengan No. Rujukan xxxxxx bertarikh yyyy
dirujuk.

Sekiranya surat hendak ditandatangan oleh PK atau KB atau Kp atau Setiausaha, maka ini aturcara surat

Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas dan surat tuan dengan No. Rujukan xxxxxx
bertarikh yyyy yang telah dibincangkan dengan Pengetua sebelum ini dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Panitia Pertama 2017 aan diadakan sebagaimana
ketetapan di bawah:

2.1 Ketetapan Mesyuarat


i. Tarikh dan Masa : 03 Januari 2016,
Mulai Jam 2.00 ptg.
ii. Tempat : Bilik PBS TKBTERNAMA
iii. Jamuan : Jamuan Ringan Disediakan

2.2 Agenda Mesyuarat


i. Perutusan Pengerusi
ii. input dari Pengetua
iii. input dari PK dan Ketua Bidang
iv. input dari Pelan Strategik
TKBTERNAMA 2016 - 2020
v. Input dari KPM/JPNJ/PPD
vi. Pembentangan Minit Mesyuarat
vii. Perkara Berbangkit dan fokus
mesyuarat

2.3 Pembentangan dan Perbincangan


i. Program dan Aktiviti Panitia
ii. Laporan Semakan Buku Kerja/Latihan
iii. Laporan Perancangan Projek Panitia
iv. Laporan Perancangan Projek
v. Laporan Perancangan Projek Mengikut
Kelas
vi. Laporan Perancangan Projek Mengikut
Kumpulan Pelajar
vii. Laporan Kajian Tindakan
viii. Laporan Penggunaan VLE/Erph
ix. Pembelajaran PAK 21
x. Penetapan MAS (Penentuan Tajuk
untuk Minimum Adiquate Syllibus)
xi. Laporan PIBG/PIBK Kelas
xii. Pengurusan PBS
xiii. Pengurusan Peperiksaan
xiv. Fokus Ujian dan Peperiksaan Mengikut
Aras Kelas
xv. Fokus Kecemerlangan Akademik 2017
xvi. Fokus Kecemerlangan Ko-Akademik
xvii. Pembentangan TOV dan Sasaran
lengkap Panitia dan Mata Pelajaran
xviii. Pembentangan TOV dan Sasaran
M.Pelajaran Mengikut Kelas
xix. Laporan Modul dan Tekmenso 2017
(2D2L)
xx. Hal-hal Lain/Perkara Berbangkit

2.4 Penyataan Setiausaha :


i. Keputusan Mesyuarat yang telah dibuat
oleh Pengerusi
ii. Peringatan Borang Maklumbalas
iii. Penetapan Tarikh Mesyuarat Akan
Datang

3. Sehubungan itu, tuan dikehendaki WAJIB hadir lebih awal (ealier than Punctual)
dengan persediaan diri dan maklumat yang rapi lagi sempurna. Sila tuan teliti minit mesyuarat
sebelum ini di Laman Web TKBTERNAMA dan ambil tindakan untuk Pelaporan Borang
Maklum Balas. Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar 3 hari lebih awal sebelum
mesyuarat berikutnya. Kehadiran tuan begitu penting bagi memastikan keputusan mesyuarat
dapat dibuat setelah mengambilkira semua pandangan ahli mesyuarat.

Kehadiran dan kerjasama tuan amat diperlukan dan didahului dengan ucapan jutaan terima
kasih.

Sekian.

SEHATI SEJIWA
" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Saya yang menurut perintah,

.......................................
(NORDIN BIN MUKRI)
Pengetua Cemerlang
SMK Taman Kluang Barat
@tkbternama

S.k. : 1. (Nyatakan secara sepesifik Fail SPSK)


2. (Ketua Jabatan/Ketua Unit yang perlu)
3. Fail Peribadi (Jika Perlu)

ram/ms/surat akuan
Contoh memo

SMK TAMAN KLUANG BARAT, KLUANG


MEMO DALAMAN

Kepada : Ruj. Kami : JEA 2033/700-5/1(79)


Semua Guru Mata Pelajaran Tingkatan 5 Tarikh : 27 April 2014
Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual

Daripada: Salinan Kepada :


Pengetua SMK Taman Kluang Barat (salinan memo diberikan kepada pegawai yang
perlu tahu )

Tuan,
BENGKEL PEMANTAPAN KERTAS 2 PSV SPM 2016

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa......(terangkan tentang tajuk)

2.1 Tarikh/ Masa


2.2 Tempat
2.3 Agenda
2.4 Pengerusi Majlis

3. Sehubungan itu.....(arahan atau pemberitahuan kpd penerima surat)

Contoh :

3. Sehubungan itu, tuan dikehendaki WAJIB hadir lebih awal (ealier than Punctual)
dengan persediaan diri dan maklumat yang rapi lagi sempurna. Sila tuan teliti minit mesyuarat
sebelum ini di Laman Web TKBTERNAMA dan ambil tindakan untuk Pelaporan Borang
Maklum Balas. Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar 3 hari lebih awal sebelum
mesyuarat berikutnya. Kehadiran tuan begitu penting bagi memastikan mesyuarat dapat
dimulakan tepat pada masanya dengan bilangan ahli yang cukup.

Kehadiran dan kerjasama tuan amat diperlukan dan didahului dengan ucapan jutaan terima
kasih.

Semoga.....(ayat wacana)

Sekian terima kasih.

SEHATI SEJIWA
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

..........................................
(NORDIN BIN MUKRI)
Pengetua
SMK Taman Kluang Barat
@tkbternama
Kiranya pengerusi atau setiausaha ingin t.tangan surat, maka di bawah ini
contoh surat/memonya...

SMK TAMAN KLUANG BARAT, KLUANG


MEMO DALAMAN

Kepada : Ruj. Kami : JEA 2033/700-5/1(79)


Semua Guru Mata Pelajaran Tingkatan 5 Tarikh : 27 April 2014
Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual

Daripada: Salinan Kepada :


Setiausaha PIBG 1. Pengetua Cemerlang (Mesti)
SMK Taman Kluang Barat 2. (salinan memo diberikan kepada pegawai
yang perlu tahu )

Tuan,

BENGKEL PEMANTAPAN KERTAS 2 PSV SPM 2016

Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas sebagaimana perbingcangan dengan Pengetua
sebelum ini.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa......(terangkan tentang tajuk)

2.1 Tarikh/ Masa


2.2 Tempat
2.3 Agenda
2.4 Pengerusi Majlis

3. Sehubungan itu.....(arahan atau pemberitahuan kpd penerima surat)

Semoga.....(ayat wacana)

Sekian terima kasih.

SEHATI SEJIWA
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

..........................................
(SUHAILA BINTI ABU)
Setiausaha PIBG
b.p : Pengetua Cemerlang
SMK Taman Kluang Barat
@tkbternama