Anda di halaman 1dari 2

SPSK PK 01-1

SEKOLAH..............................................................................................................................

SENARAI KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

PANITIA : .................................................................................................

Jenis
No. Fail Nama fail Kandungan Fail
a. Surat-surat perhubungan luar / dalaman Fail Am 435-Pin 1/80
b. Carta Organisasi JKKS dan JK Panitia
01 Fail Induk c. Senarai nama guru mata pelajaran dan kelas
Fail Kulit Keras
d. Pekeliling-pekeliling ikhtisas berkaitan panitia.
e. ABM/Kewangan Panitia
a. Sukatan Pelajaran/Dokumen Standard
b. Huraian Sukatan Pelajaran
c. Rancangan Pelajaran Tahunan
Sukatan d. Senarai Bahan Bantu Belajar dan
02 Pelajaran Kedudukannya
Fail Kulit Keras
e. Senarai buku teks dan rujukan.
f. Rekod Pencapaian 100% Sukatan Pelajaran
Diajarkan
a. Notis/Memo Panggilan Mesyuarat
b. Notis/Memo Edaran Minit Mesyuarat & Borang Fail Am 435-Pin 1/80
Maklum Balas (Asal) berserta Minit Mesyuarat
Mesyuarat c. Kehadiran Mesyuarat
03 Panitia d. Rekod Edaran Minit Mesyuarat
e. Draf Minit Mesyuarat yang disemak oleh Fail Kulit Keras
Pengerusi
f. Maklum Balas Mesyuarat (Asal dan Terkini)
a. Pelan Strategik
Program b. Laporan-laporan program
04 c. Program Perkembangan Staf Fail Kulit Keras
Kecemerlangan
d. Kajian Tindakan (Jika ada)
a. Jadual peperiksaan
b. Jadual penyedia soalan
c. Analisis Peperiksaan Sekolah dan Peperiksaan
05 Peperiksaan Awam Fail Kulit Keras
d. Analisis Headcount
e. Post-Mortem / Audit Akademik
a. Jadual Penyeliaan
Penyeliaan/
06 b. Borang penyeliaan Fail Kulit Keras
Pencerapan
c. Laporan kekuatan/kelemahan
Penyemakan a. Jadual semakan
07 buku latihan b. Borang penyemakan Fail Kulit Keras
murid c. Laporan kekuatan/kelemahan
a. Surat Menyurat Fail Am 435-Pin 1/80
Aktiviti
08 Koakademik
b. Aktiviti tahunan
Fail Kulit Keras
c. Laporan aktiviti
a. Soalan-soalan peperiksaan sekolah
09 Bank Soalan b. Soalan-soalan setara daerah / negeri Fail Kulit Keras
c. Soalan-soalan peperiksaan awam
a. Jadual waktu persendirian
10 Maklumat Guru b. Maklumat asas, akademik dan ikhtisas guru Fail Kulit Keras
c. Sijil-sijil penyertaan/penghargaan panitia
Nota : Mulai Januari 2015, Panitia Mata Pelajaran hanya menggunakan 1 Fail Am 435-Pin1/80 untuk semua urusan
SPSK PK 01-1

surat-menyurat dan memo