Anda di halaman 1dari 7

***HIZIB NAFSI PENAKLUK JAGAD***

Khasiat hizib ini akan dapat di buktikan bila di amalkan oleh manusia yang benar benar
bertaqwa kepada allah swt, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala yang di
larang allah.
Tata laku pengamalan: Berpuasa sunah senin atau kamis. Tawasul membaca surah al
fatihah yang pahala nya di tujukan kepada:
Rasulullah saw
Khlafaurrasyidin
Malaikatul muqorrobin
AUUDZUBILLAHIMINASSYAITHAANIRRAJIEM BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
BIKHAFIYYI LUTHFILLAAH WABILATHIEFI SHUNILLAH
WABIJAMIELI SITRILLAH DAKHALNAA FI KANAFILLAAH
WATASYAFFANAA BIRASULILLAAHI SHALLALLAHU ALAIHI WASSALAMA
WABAARAKA WAALAA AALIHI ILLA YAUMIDDIEN
BIAJIN AHUUJIN HAYYIN YUUHIN NAMUUHIN ASHAALIYAN HALLIN AWAAHIN
SYALMAKHIN ASYMAKHIN YAANUKHIN TANAAWIN BAHRAAMIN TAAKHIRIN
ABRAAMIN SYARUUKHIN DAAMIEKHIN HAWSAMAT HAWSAMIN DAWSAMIN
BARAASHIEMIN SYARANTHAKHIEN; SYAMAARIEKHU; ASYIERAKHIIN ALAA MAA
NARUM HAQQAN BIQANSHABIN, HASYKAAKHIN HASYKAAJIN AITHALAN
SYAMAAIELIN TADAADIN ARMAKHAT SALMATIN SAMAT GHALMAHAT
SYAMAKHIN SHAMSHAMIN HALHALAT BAHRAATIN TABRIEZIN MIHRAASYIN
BARKHUWU JALLA JALYUTU JALJALUUT SHALSHALAT.
HAJJABNA ANFUSAANA BIHIJAABILLAAH WAMANANAAHA BIAAYATILLAH WABIL
AYAATIL BAYYINAAT WABIHAQQI MAN YUHYIL IDHAAMA WAHIYA RAMIEM
JIBRIEL AN YAMIENINA WA ISRAFIL AN KHALFINA WA MIKAIEL AN YASAARINA
WASSAYIDUNA MUHAMMADUN SHALLALLAHU ALAIHII WASSALAMA
WABAARAKA WA ALAA AALIHI ILAA YAUMIDDIENI BAINA AIDIENNA WAASHA
MUUSA FIE AIDIENA FAMAN RAANA HAABANA FILLAH WAKHATAMU SULAIMAN
ALA ALSINATINAA FAMAN TAKALLAMNA ILAIHII QADLAA JAMIEA HAWAAIJINAA
FILLAH WASHAWTU DAAWUDA ALA ALSINATINAFAMAN TAKHAYYLA
ALAINAAKHADLA ILAINAA FILLAH WANUURU YUUSUFA ALAA WUJUUHINA
FAMAN RAANA A HABBANAA FILLAH WALLAHUL MUSTAAANU ALAA ADAANA
FILLAH WASHALLALLAHU ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN NABIYYIL UMMAH
WAALAA AALIHI WABAARAKA WASSALAMU ILAA YAUMIL QIYAAMAH
WABIHAQQI INNAHU MIN SULAIMAANA WAINNAHU BISMILLAHIRROH
MANIRROHIM ALLA TALUU ALAYYA WATUNIE MUSLIMIEN
SHADAQALLAHULADHIEM
TERJEMAHAN HIZBUN NAFSI
AKU BERLINDUNG KEPADA ALLAH DARI KEJAHATAN SYETAN YANG TERKUTUK
DENGAN NAMA ALLAH YAN MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG, BERKAT
KELEMBUTAN GUSTI ALAH YANG MAHA RAHASIA BEKAT KEAHLIAN ALLAH YANG
MAHA LEMBUT BERKAT TABIR ALLAH YANG MAHA INDAH KAMI MASUK DALAM
PERLINDUNGAN ALLAH DAN MENGHARAPKAN PERTOLONGAN RASULULLAH
SHALLALLAHU ALAIHI WASSALAM WABARAAKA WA ALAA AALIHI ILLA YAUMIDDIEN
BERKAT AAJIN/ALLAH; AHUUJIN/AL AHAD/YANG MAHA ESA; HAYYIN/AL KAAFIE/
YANG MAHA PENCUKUP KEBUTUHAN; YUUHIN/AL AWWAL AL AKHIRU/ YANG MAHA
AWAL LAGI MAHA AKHIR; NAMUUKHIN/ADH DHAAHIR/YANG MAHA LAHIR;
ASHAALIYAN/YAN MAHA BATIN; HALLIN/AL WADUUD/YANG MAHA
PENGASIH;AWAAHIN/AL MUHYIE/YANG MAHA PENGHIDUP; SYALMAKHIN/AL
MUIZZ/YANG AHA PEMBERI KEMENANGAN;ASYMAKHIN/AL KHALIQ/YANG MAHA
PENCIPTA; YAANUKHIN/AL WAKIEL/YANG MAHA DI PASRAHI; TANAAWIN/A
HASIEB/ANG MAHA PENGHITUNG; AL AZIEZ/BAHRAAMIN/YANG MAHA MENANG;
TAAKIRIN/AL NUUR/YANG MAHA PEMBERI CAHAYA; ABRAAMIEN/AL MATIEN/YANG
MAHA KUAT; SYARUUKHIN/AL QARIEB/YANG MAHA DEKAT; DAAMIEKHIN/AL
KARIEM/YANG MAHA PEMBERI; HAWSAMAAT/AL QAABIDL/YANG MAHA
PENGENDALI; DAWSAMIN/AR RAHIEM/YANG MAHA PENYAYANG;
BARAASHIEMIN/ADH DHAHIER/YANG MAHA PENOLONG; SYARANTAKHIN/AL
HAYY/AL BAAQIE/YANG MAHA HIDUP LAGI MAHA KEKAL;SYAMAARIEKHU/AL
MUBDI/YANG MAHA PEMULA; SYIERAAKHIN/YANG MAHA PENGEMBALI; AALA MAA
NARUM HAQQAN YARAWNA BIQANSHABIN/GUSTI ALLAH ADALA YANG MAHA
MENANG ERHADAP URUSAN NYA; HASKAAHIN HASYKAAJIN/ YANG MAHA
PENOLONG LAGI MAHA LUHUR; AITHALAN /AL QAHHAR/YANG MAHA KUAT LAGI
PERKASA; SYAMAIELIN/AL HAQQ/ YANG MAHA BENAR; TADAADIN/AL QAWIIE/YANG
MAHA KUAT; ARMAKHAT/YAG MAHA KAYA LAGI PEMBERI KEKAYAAN; SALMAATIN
SAMAT/YANG MAHA PENYELAMAT; GHALMAHAT/AL QAHHAR DUL
BATHSYISYSYADIED/YANG MAHAPERKASA LAGI PENYIKSA YANG MAHA DAHSYAT;
SYAMAAKHIN/YANG MAHA PENYANTUN; SHAMSHAMIN/AL BARIE/YANG MAHA
PENCIPTA; HALHALAT/YANG MAHA PELAPANG REZEKI; BAHRAATIN TABRIEZINAL
AWWAL AL AKHIRU/YANG MAHA PEMULA LAGI MAHA PENUTUP; MIHRAASYIN/YANG
MAHA TETAP; BARHUWU/YANG MAHA PEMBERI KEMENANGAN; JALLA JALYUUTU/AL
BADIE.YANG MAHA PENCIPTA; JALJALUUT/YANG MAHA KUASA; SHALSHALAT/YANG
MAHA PENCUKUP.
KAMI MENABIRI DIRI KAMI DENGAN TABIR CIPTAAN GUSTI ALLAH; DAN LAGI
MEMELIHARA DIRI KAMI DENGAN AYAT AYAT ALLAH
BERKAT AYAT AYAT YAN BERMUJIZAT DAN LAGI BERKATTUHAN YANG
MENGHIDUPKAN KEMBALI TULANG BELULANG YANG TELAH HANCUR SEMOGA
MALAIKAT JIBRIL MENGAWAL DI SAMPING KANAN, MALAIKAT ISRAFIL DI BELAKANG
KAMI, MALAIKAT MIKAIL DI SAMPING KIRI KAMI, DA NABI MUHAMMAD DI HADAPAN
KAMI, SHALLALLAHU ALAIHI WASSALAM WABAARAKA WA ALAA ALIHI ILLA
YAUMIDDIEN
SEMOGA BERKAT TONGKAT NABI MUSA YANG ADA DI TANGAN KAMI MAKA SIAPA
SAJA YANG MELIHAT KAMI AKAN SEGAN KEPADA KAMI DALA HAL YANG DI RIDHOI
GUSTI ALLAH
SEMOGA BERKAT KHOTAM NABI SULAIMAN ADA PADA LISAN KAMI MAKA KEPADA
SIAPA SAJA SAYA BICARA AKAN MEMENUHI BERBAGAI KEPERLUAN KAMI DALAM
HAL YANG TIDA BERTENTANGAN DALAM AJARAN ISLAM
SEMOGA BERKAT SUARA NABI DAUD ADA PADA LISAN KAMI MAKA SIAPA SAJA
YANG MENIPU MUSLIHAT KAMI AKAN TUNDUK KEPADA KAMI KARENA ALLAH
DAN BERKAT CAHAYA WAJAH NABI YUSUF SEMOGA PADA WAJAH KAMI MAKA
SIAPA YANG MELIHAT KAMI AKAN TIMBUL CINTA KASIH KARENA ALLAH
SEMOGA GUSTI ALLAH MENJADI PENOLONG KAMI DALAM MELAWAN MUSUH
MUSUH KAMI DALAM MEMBELA AGAMA SECARA IKHLAS
AKHIR NYA SEMOGA ALLAH MELIMPAHKAN RAHMAT KEPADA PEMIMPIN KAMI
MUHAMMAD NAI SEGENAP UMMAT
DAN BERKAT FIRMAN ALLAH YANG ARTINYA SESUNGGUH NYA SURAH ITU DARI
SULAIMAN DAN SESUNGGUH NYA DENGAN MENYEBU NAMA ALLAH YANG
MAHAPENGASIHLAGI MAHA PENYAYANG, BAHWA JANGANLAH KAMU BERLAKU
SPMBONG TERHADAPKU DAN DATANGLAH KEPADA KU SEBAGAI ORANG ORANG
YANG BERSERAH DIRI
MAHA BENAR ALLAH DENGAN SEGALA FIRMAN NYA
Tata cara pengamalan :
Berpuasa senin kamis
Baca setiap shalat fardhu 7x
Kerjakan setiap segala sesuatu yang wajib
Perbanyak shodaqoh jariyah
Khasiat dan manfaat dari hizib ini multi guna dan multi manfaat, silahkan anda telaah satu
persatu ayat di dalam nya, mungkin terlalu dini jika menyebut hizib ini hizib terhebat tetapi
tidak berlebihan pulalah jika hizib ini di sebut hizib pamungkas penakluk jagad, karena di
dalam hizib ini terdapat ayat ayat allah yang mulia, doa nabi yusuf, kotam sulaiman, tongkat
nabi musa, cahaya rasulullah, pengawalan malaikat muqorrobin dan lain lain. Slah kan di
amalkan, semoga bermanfaat. @@@
***ILMU MEMANGGIL RAJA JIN***
Setelah Mengikuti Proses Pembangkitan Energi Haqq insya allah daya energi haqq dalam
tubuh anda sudah bangkit dan daya kemampuan energi metafisika telah menyatu dengan
tubuh anda melalui transfer energi dan zam zam asma. Dan juga proses pembukaan chakra
dan 7 lathoif melalui pusaran energi bayu atau angin di dalam tubuh juga telah aktif, dan
untuk langkah selanjutnya silahkan anda memulai ritual untuk memanggil raja jin muslim
dam khodam harimau sancang.
Untuk memanggil khodam raja jin muslim maka hal hal yang harus di lakukan adalah:
Carilah tempat yang sunyi seperti kamar, sungai, kebun, hutan, gunung dan lain lain, tempat
yang terbaik adalah di dekat sungai atau aliran air.
Shalat hajat 2 rakaat dan setelah salam membaca:
Hamdalah 1x
Takbir 11x
Shalawat 11x
Istigfar 11x
membaca surat Al jin ayat 6 sebanyak 21x
Minumlah zam zam dengan ketentuan sebagai berikut:
Baca Al Fatihah
Baca Basmallah
Baca Syahadat
Baca Shalawat
Doa Ya Allah Pertemukan hamba dengan Raja Jin Muslim
Minum zam zam 1 teguk
Baca Hamdallah
Baca Basmallah
Minum zam zam 1 teguk
Baca Hamdallah
Baca Basmallah
Minum sampai habis
Membakar Kayu Gahru/ Serbuk Gahru/ Bukhur Sulaiman
Buka tutup minyak malaikat
Membaca Fatihah Inti: Nabi muhammad saw 7 kali, Khulafaurrasyidin 7 kali Syech Abdul
Qodir Jailany 7 kali, Nabiyullah Sulaiman 7 kali, Syech Ashif bin Barhiya 7 kali, Waliyullah
khususan Syech Syarif Hidayatullah 7 kali, Raja jin muslim yang mau di panggil 41 kali
Pada saat baca Fatihah khususkan pada salah 1 raja jin muslim saja terlebih bagi anda
yang masih pemula, jangan di panggil sekaligus karena energi anda mungkin belum cukup
kuat berbenturan dengan energi 11 khodam raja jin.
Lalu membaca doa ini sampai raja jin muslim hadir WANUFIKHO FISH SHUURI FAIDZAA
HUM MINAL AJDATSI ILLA ROBBIHIM YANSILUUN, QOOLUU YAA WAILANAA MAM
BAATSANA MIM MARQODINAA, HAADZAA MAA WAWADAR ROHMAANU WA
SHODDAQOL MURSALUUN, INGKANAT ILLA SHOIHATAW WAAHIDATAN FAIDZAHUM
JAMIIUL LADAINAA MUHDHORUUN, WALAQOD ALIMATIL JINNATU INNAHUM
LAMUHDHORUUN, HAADZIHI JAHANNAMUL LATII KUNTUM TUUADUUN, ISHLAUHAL
YAUMA BIMAA KUNTUM TAKFURUUN
Apabila Raja Jin sudah datang jawablah salam nya atau anda yang mengucap salam lebih
dulu dan utarakan apa hajat anda dan mintalah tanda persahabatan, biasa nya ketika hadir
Raja Jin akan bertanya AYYU SYAIN URIIDU (apa yang kamu inginkan) anda jawab
seperti ini ANA AHKUKUM MIN ANDONESI (saya saudara mu dari Indonesia) maka
seketika itu juga Raja Jin akan berbicara dalam Bahasa Indonesia
Dalam beberapa pengalaman murid atau rekan yang mengamalkan amalan ini ketika anda
sudah berhasil bertemu dengan Raja Jin maka sukma anda akan di bawa terbang ke Istana
Jin, kalau hal itu terjadi saya ingatkan agar anda tidak menyentuh sedikitpun makanan yang
di hidangkan, karena sekali anda makan maka sukma anda akan bergentayangan di dua
alam (alam jin dan manusia) ini peringatan dari seorang guru kami yang pernah melakukan
dakwah di alam jin, dan beliau hafal betul karakter, sifat dan watak jin dan beliau pun
memiliki santri dari golongan jin
Pesan utama untuk pengamal ilmu ini agar janganlah sombong, ujub, jumawa, merasa
paling hebat jika anda sudah menguasai ilmu ini, para pengamal ilmu 11 khodam Raja Jin
akan selalu masuk dalam pantauan radar gaib NURUL QOLBU sekali anda
menyalahgunakan ilmu ini seketika radar gaib NURUL QOLBU akan mengetahui dan
seketika itu juga ijazah ilmu ini akan kami tarik jarak jauh, camkan ini

***ILMU MEMANGGIL KHODAM HARIMAU SANCANG***


Shalat hajat 2 rakaat
Selesai shalat hajat membaca Fatihah inti:
Nabi muhammad saw 1 kali
Malaikat muqorrobin 1 kali
Sri baduga maharaja eyang prabu siliwangi 1 kali
Prabu kian santang 1 kali
Mbah kuwu sangkan cakrabuana 1 kali
Eyang surya kencana padepokan lembah galuh 1 kali
Syech nawawi al bantani 1 kali
Syech abdul mufakir 1 kali
Baca fatihah untuk kedua orang tua 1 kali
khususon lil abi wal ummi alfatihah..
Baca fatihah untuk diri sendiri 1 kali
khususon illa ruuhi wal jasadi(..)
Oleskan jakfaron di kedua alis mata anda
Baca Yaa Jabbaru 519 kali
Baca Istigfar 313 kali
Baca Basmallah 786 kali
Baca Yaasin ayat 82 17 kali
INNAMA AMRUHU IDZA AROODA SYAIA AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUN
(sesungguh nya jika allah menghendaki sesuatu hanya berucap jadilah maka terjadilah)
Baca Shalawat sampai khodam harimau itu datang
Tanda awal kedatangan khodam harimau sancang di awali hembusan angin yang menerpa
tubuh anda setelah itu anda akan mendengar auman suara harimau dari arah depan dan
suara ini hanya dapat terdengar oleh anda. Jangan takut dan gentar dan teruskan baca
shalawat sampai khodam harimau itu terlihat di depan anda.
Tatacara perintah :
Baca Kunci amalan Yaa Jabbaru 3x tahan nafas
Ucapkan keperluan anda, contoh ya allah hamba mohon kekuatan khodam harimau ini
untuk pukulan maut/pikulan pemingsan
Bagi pengamal khodam harimau sancang di sarankan untuk membaca istigfar setelah shalat
fardhu minimal 100x
Seperti hal nya Raja Jin, ke 100 khodam harimau sancang akan masuk dalam pengawasan
Radar gaib NURUL QOLBU jika diketemukan penyimpangan atau anda tidak kuat dengan
ilmu ini maka ijazah akan di tarik jarak jauh. @@@
PEMBANGKITAN ENERGI HAQQ***

Assalamualaikum wr wb. Untuk semua sedulur di kampus wongalus yang di


rahmati Allah swt puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat NYA dan shalawat serta
salam semoga tercurah kepada junjungan umat Rasulullah SAW yang telah membawa
kita kepada jalan kebenaran dan melepaskan umat dari belenggu jahiliyah. Kami
pribadi sungguh mohon maaf kepada pengurus, sesepuh dan saudaraku semua atas
keterlambatan ijazah ini, semua ini bukan kemauan diri kami pribadi tetapi di
karenakan kondisi fisik dan batin yang kurang memungkinkan untuk pembangkitan
setelah kehilangan power dan energy yang cukup banyak saat PG II.
Dan ada satu hal yang kami sesalkan, ada beberapa saudara kita yang mungkin kurang
suka dengan keberadaan kami di kampus wongalus ini malah memanfaatkan momen ini
untuk berbuat yang kurang baik, tidak hanya sekedar teror, hujatan bahkan serangan energi
negative kepada kami. Yang jika kondisi kami fit insyaallah segala macam bentuk energy
negative tidak akan terlalu berpengaruh, itulah mengapa kami butuh waktu untuk melakukan
pemulihan diri dan dengan sangat terpaksa memutus jalur komunikasi telfon, demi
ketenangan dalam proses pemulihan.
Kembali ke soal pengijazahan, dengan ini kami mengikhlaskan amalan hizib nafsiy, khodam
raja jin, harimau sancang untuk anda amalkan secara lengkap dan sempurna, untuk teknis
ritual dan tatacara nya ada di bawah artikel ini. Dan sebagai permohonan maaf atas
keterlambatan ijazah ini akan kami berikan bonus ILMU TENAGA DALAM KHODAM
RAJEG WESI
BERIKUT INI TATA CARA PEMBANGKITAN ENERGI HAQQ NYA:
Pukul 00.30 anda shalat taubah 4 rakaat yang di teruskan dengan shalat hajat 2 rakaat
Setelah selesai anda baca shalawat sampai pukul 01.00 WIB
Tepat pukul 01.00 WIB anda duduk bersila dalam posisi meditasi seperti terlihat pada
gambar di bawah ini:

Berikut nya anda buka tutp minyak malaikat dan zam zam nya sebagai media receiver
energy, khusus bagi penerima ijazah raja jin sedangkan bagi penerina ijazah khodam
sancang cukup siapkan jakfaron 1cc/ 1 mL dan saat sebelum meditasi anda buka tutup nya.
Pembangkitan berlangsung 15 20 menit
Selama meditasi usahakan tubuh anda serileks mungkin, kaki ditumpu dipaha dan ujung
telunjuk dan ibu jari menyatu membentuk lingkaran (seperti gambar diatas) sehingga posisi
meditasi anda membentuk segitiga piramida
Aturlah keluar masuk nafas setenang mungkin
Selama proses meditasi anda baca YAA RAHMAN YAA RAHIIM dan rasakan sensasi yang
timbul selama proses meditasi.
Jika posisi meditasi anda rileks dan tenang maka perlahan anda akan merasakan seperti
ada pusaran energy pada chakra dasar (muladhara chakr) setelah itu secara perlahan
pusaran energy itu akan merambat ke atas sampai ke chakra mahkota. Ketika anda
merasakan hal ini visualisasikan seluruh energi negative batin akan terangkat melalui
sushumna atau jalur energi kundalini.
SUSHUMNA

Baca niat ini: Saya niat menyalurkan energi ke jalur sushumna untuk membuka jalur
sushumna selebar mungkin dan membersihkan jalur sushumna dari energy-energy negatif,
pohon karma negatif, akar-akar karma negatif, bibit-bibit karma negatif, emosi-emosi
negative.
Saat pusaran energy mencapai chakra mahkota anda tahan getaran nya selama mungkin
dan ucapkan dalam batin kata kata ini PADMA YANTA AVATRA YEDHA 3X setelah itu
anda hentakkan kedua telapak tangan ke atas sambil mengucapkan ALLAHU AKBAR dan
visualisasikan semua energy negative anda keluar melalui chakra mahkota
Setelah selesai anda ucapkan alhamdulillah dan usapkan kedua telapak tangan pada wajah
anda.
Setelah pembangkitan selesai bagi penerima ijazah raja jin anda tuangkan zam zam ke
dalam gelas lebih kurang gelas dan sebelum anda minum baca:
Baca Al Fatihah
Baca Basmallah
Baca Syahadat
Baca Shalawat
Minum zam zam 1 teguk
Baca Hamdallah
Baca Basmallah
Minum zam zam 1 teguk
Baca Hamdallah
Baca Basmallah
Minum sampai habis
Sedangkan bagi penerima ijazah khodam sancang cukup sediakan 1 gelas air putih dan
sebelum anda minum baca fatihah 3x dan minum sampai habis.
Dalam teknik pembangkitan energi haqq jarak jauh kami sertakan juga energi potensi
tenaga dalam rajeg wesi, untuk membuktikan apakah potensi tenaga dalam ini sudah
menyatu dengan anda lakukan langkah berikut ini:
Berdiri dalam posisi mengahadap kiblat. Telapak tangan kanan menghadap ke depan dan
tangan kiri di tekankan di perut sambil membaca mantra ini:
JATI KUMELUT TANPO GAWINGAN RAJEG WESI SABUWONO JABANG JIBING TANPO
TANDINGAN 7X
Setelah itu tarik nafas panjang 3x dan hitungan terakhir anda tahan di perut dan tegangkan
kedua telapak tangan sampai tubuh anda bergetar
Semakin kuat getaran nya maka semakin besar potensi tenaga dalam nya
Silahkan di latih untuk mencapai hasil maksimal dengan cara yang sama seperti di atas
MANFAAT DARI TENAGA DALAM RAJEG WESI:
Pukulan kontak jarak jauh
Perisai tubuh dari serangan black magic
Membuat pagar goib 8 penjuru
Mengobati penyakit jarak jauh
Atraksi tepak botol
Usul untuk para pinisepuh blog dan sedulur sekalian, menindak lanjuti permintaan saudara
kita tentang ilmu pengobatan dan bantuan pengobatan maka kami menyarankan agar
melakukan transfer energi nur syifa untuk membantu saudara kita yang menderita sakit dan
teknik membuat HIDRO HEALING NUR SYIFA untuk membantu penyembuhan saudara
kita yang sedang di landa sakit, untuk transfer energi kami menyarankan agar @ki wongalus
dan @ki Jatiraga sebagai transmitter utama dan dibantu para sesepuh untuk memancarkan
gelombang energi kepada 2 transmitter ini, untuk teknik pembuatan air syifa atau
penyembuh insya allah akan kami jabarkan ilmu nya. Cukup sekian dan terima kasih
semoga bermanfaat.
@KI ARYA KUSUMA DEWA, 2010