Anda di halaman 1dari 7

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN.

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 5. Seseorang yang aktif dalam


TING1 kegiatan fizikal mempunyai tahap
kelenturan yang baik. Antara yang berikut,
NAMA: aktiviti manakah tidak dapat membantu
TING:.. membina kelenturan?
A Aktiviti angkat tumit untuk bahagian
Jawab semua soalan di dalam kertas kaki
objektif. Pilih satu jawapan yang tepat. B Aktiviti kilas pinggang untuk kelenturan
abdomen dan pinggang
1. Aktiviti mendagu dapat membina C Aktiviti jangkauan melunjur untuk
kekuatan otot di bahagian tangan dan bahagian pinggang dan belakang badan
A bahu D Aktiviti bengkok sisi untuk bahagian
B kaki abdomen, belakang badan, dan bahagian
C leher kaki
D pinggang
6. Cikgu Wong Siet Li telah
2. Berikan dua contoh aktiviti yang mengarahkan pelajar dalam kelas
dapat membina kekuatan otot. Pendidikan Jasmani untuk melakukan
A Mendagu dan tekan tubi aktiviti naik turun bangku selama 10 minit
B Lompat dekam dan lompat tanpa henti. Pada pendapat anda apakah
ketingting yang akan terjadi kepada pelajar tersebut?
C Bangkit tubi dan lompat jauh A Pelajar akan berasa seronok
berdiri B Pelajar akan bertambah mahir
D Naik turun bangku dan lari pecut C Pelajar akan mengalami kecederaan
30 meter otot
D Pelajar berpuas hati dengan
3. Naik turun bangku adalah satu pencapaiannya
aktiviti yang sesuai untuk kekuatan otot
kaki. Apakah aktiviti yang sesuai untuk Soalan 7 berdasarkan Jadual 1
meningkatkan kekuatan otot tangan?
A Tekan tubi 7. Jadual 1 menunjukkan data yang diterima
B Bangkit tubi daripada guru Pendidikan Jasmani selepas
C Ayun tangan menjalani aktiviti jangkauan melunjur
D Jangkauan melunjur terhadap empat orang pelajar dalam bulan
Mac dan April. Pelajar yang manakah
menunjukkan peningkatan kelenturan yang
4. Latihan kekuatan otot boleh paling ketara?
memberi beberapa faedah kepada semua
individu. Antara yang berikut, manakah Jawapan Pelajar Mac April
bukan faedah latihan kekuatan otot? A Shahrul 22 cm 25 cm
A Dapat mengawal berat badan
B Dom 10 cm 20 cm
B Mengurangkan risiko mendapat
kecederaan C Carlos - 1 cm 8 cm
C Menguatkan tulang dan D Kelvin 20 cm 28 cm
mengurangkan risiko osteoporosis
D Mampu melakukan aktiviti secara
berpanjangan dan berulang- ulang

1
8. Kelenturan berubah mengikut A hantaran aras dada
A usia B hantaran aras bahu
B kaum C hantaran aras kepala
C bangsa D hantaran aras lengan
D berat badan
14. Tempoh perlawanan bagi
9. Kemampuan jantung dan sistem permainan bola jaring mengandungi
salur darah membekalkan oksigen kepada empat sukuan yang setiap satunya
otot secara berterusan semasa melakukan A 15 minit
aktiviti juga dikenali sebagai B 20 minit
A kekuatan otot C 25 minit
B daya tahan otot D 35 minit
C komposisi badan
D daya tahan kardiovaskular 15. Dalam permainan bola jaring,
pemain tidak boleh melakukan kemahiran
ini, kecuali
10. Semasa melakukan aktiviti daya I menumbuk bola
tahan kardiovaskular, organ manakah yang II memegang tiang gol
membekalkan oksigen kepada otot secara III menghantar bola semasa berbaring
berterusan? IV menghadang pemain dalam jarak
A Ginjal yang bersesuaian
B Hidung
C Jantung A IV
D Paru-paru B I dan II
C I, II dan III
Soalan 11 berdasarkan Rajah 2 D I, III dan IV

Menggunakan kedua-dua belah tangan 16. Pemain bola sepak berada dalam
kedudukan ofsaid jika
Hantaran ini cepat dan tepat
A bola melintasi garisan gol
Hantaran ini dilakukan pada jarak yang dekat B bola disentuh oleh pemain lain
sebelum bola dijaringkan
C cuba mendapatkan keuntungan
11. Namakan jenis hantaran di atas.
dengan berada dalam kedudukan
A Lantun
tersebut
B Aras bahu
D pasukan bertahan melakukan
C Aras dada
kesalahan dalam kawasan
D Aras kepala
penaltinya sendiri
12. Padanan manakah yang salah
17. Dalam satu perlawanan bola sepak,
dalam permainan bola jaring?
setiap pasukan diwakili oleh ________
A WA penyerang sayap
semasa sepak mula hendak dilakukan.
B WD pengadang sayap
A 8 orang pemain
C GA penyerang gol
B 10 orang pemain
D GS pengadang gol
C 11 orang pemain
D 12 orang pemain
13. Berikut adalah kemahiran dalam
permainan bola jaring kecuali

2
18. Kad kuning akan diberikan jika
I melakukan tindakan berbahaya
II mematuhi undang undang
permainan
III memegang atau menyentuh bola
dengan sengaja
IV menendang bola selepas tiupan
wisel

A I dan II 20. ______


B I dan III
C I, II dan III
D I, II, III dan IV

19. Dalam permainan bola sepak,


menjaring menggunakan kepala
memerlukan kemahiran
A menahan
B menanduk
21. ________
C menendang
D mengelecek

Soalan 20 hingga 23
Pilih jawapan yang betul berpandukan
rajah yang diberikan

Soalan 20 hingga 22 22. ________

A. Fasa Penamat

B. Fasa Berlepas

C. Fasa Ikut Lajak


Soalan 23 hingga 24
D. Fasa Ke Garisan
A. Fasa Ke Garisan

B. Peringkat Sedia

C. Fasa Pecutan

D. Fasa Layangan

3
28. Seseorang mengalami stres
mungkin disebabkan oleh tiada keyakinan
diri dan selalu berlaku pertelingkahan
dalam keluarga.
A/B

29. HIV ialah singkatan daripada


perkataan Human Immunodeficiency Virus.
A/B

23. ________ 30. Penyakit HIV boleh berjangkit melalui


pengkongsian jarum suntikan.
A/B

Soalan 31 hingga 50

31. Apakah langkah yang perlu diambil


untuk mengatasi masalah keruntuhan
institusi kekeluargaan?

A Bapa memarahi anak jika


berkelakuan kurang sopan
24. ________ B Menghalang anak-anak bergaul
dengan alam sekitar
C Mementingkan kecemerlangan
akademik semata-mata
D Ibu bapa sentiasa mendalami ilmu
Soalan 25 hingga 30
kekeluargaan dalam penyelesaian
Hitamkan A bagi jawapan yang betul dan
masalah
B bagi jawapan yang salah.
32. Pelajar X adalah pelajar yang datang
25. Piramid makanan menggambarkan
daripada keluarga yang bermasalah. Ibu
secara umum tentang jenis dan jumlah
bapanya bercerai dan mengabaikan
makanan yang perlu diambil oleh seseorang
tanggungjawab kepada anak-anak. Apakah
individu.
yang mungkin akan berlaku kepada
A/B
kehidupan pelajar X?
A Seorang yang kuat agama
26. Contoh kumpulan makanan bagi
B Menjadi seorang yang berjaya
bijirin adalah seperti majerin, minyak masak
C Terjerumus dalam gejala-gejala
dan gula.
sosial
A/B
D Mempunyai rasa prihatin kepada
masyarakat
27. Konflik timbul apabila seseorang itu
suka berhadapan dengan kegembiraan dan 33. Ketiadaan kesefahaman merupakan
mudah untuk membuat pilihan yang isu kekeluargaan yang sering diperkatakan.
mempunyai matlamat yang sama. Apakah kesan daripada masalah tersebut?
A/B A Hubungan kekeluargaan terjejas

4
B Melahirkan warga yang D II, III dan IV
penyayang
C Mewujudkan anak-anak yang 38. Berikut ialah faedah layanan baik
berjaya kepada Orang Kurang Upaya (OKU)
D Mengeratkan kemesraan dalam I Lebih berkeyakinan
keluarga II Mengurangkan penderitaan
III Penawar kepada kesusahan
34. Marry tidak dapat bersemuka IV Menjadikan mereka terlalu
dengan bapanya kerana terdapat perbezaan bergantung
nilai antara generasi. Antara yang berikut
manakah cara penyelesaian yang paling A I dan II
sesuai? B I dan IV
A Elak dari mementingkan diri sendiri C I, II dan III
B Biarkan sahaja masalah ini D I, II, III dan IV
berlarutan
C Marry patut akur terhadap kata- 39. Berikut ialah ciri-ciri keluarga
kata bapanya bahagia kecuali
D Menunjukkan komunikasi yang A kasih sayang
berkesan di antara mereka B sering berbalah
C hormat menghormati
35. Pelajar Y cuba melarikan diri dari D saling membantu antara satu sama
rumah. Berikut merupakan puncanya lain
kecuali
A bersikap adil 40. Pencapaian akademik Rabbani
B kurang didikan semakin merosot kerana dia jarang
C keluarga tidak aman menyiapkan kerja sekolahnya. Dia juga
D kurang kasih sayang sering tertidur di dalam kelas ketika guru
mengajar. Tindakan yang boleh diambil
36. Bapa Aleen kaki botol. Apabila untuk membantu Rabbani ialah
mabuk, Aleen dan ibunya selalu dipukul. A mengugutnya
Apakah kesan isu kekeluargaan ini? B memberi bantuan kewangan
A Tidak sehaluan C melaporkan kepada guru
B Kurang kemesraan disiplin
C Kurang komunikasi D menasihatinya dengan cara
D Kurang kesefahaman yang baik

37. Encik Johan selalu balik lewat. Dia 41. Berikut ialah punca remaja lari dari
juga sering memukul anak dan isterinya. rumah kecuali
Pada pendapat anda apakah kesan A keluarga tidak aman
terhadap anaknya? B memenuhi harapan keluarga
I Anak lari dari rumah C perbezaan nilai antara
II Gagal dalam peperiksaan generasi
III Terlibat dalam gejala sosial D pengaruh negatif rakan
IV Dia akan menjadi penyabar sebaya

A I, II dan III 42. Berikut merupakan punca


B I, II dan IV keruntuhan akhlak remaja kecuali
C I, III dan IV A kerap melayari internet

5
B kurang didikan agama A Tersisih daripada masyarakat
C pengaruh rakan sebaya B Menjadi sampah masyarakat
D mewujudkan komunikasi yang C Tidak mendapat kawan yang
berkesan ramai
D Mendapat pengiktirafan
43. Maxi melihat rakan baiknya Nia berdua- masyarakat
duaan dengan seorang pelajar lelaki di
dalam kelas. Apakah tindakan yang harus 48. Di Malaysia beberapa akta yang
dilakukan olehnya? berkaitan dengan pengawalan dadah telah
A Pura-pura tidak melihat digubal dan dikuatkuasakan. Berikut adalah
B Melaporkan kepada warden jenis-jenis akta yang
C Menasihati rakannya agar tidak diwujudkan kecuali
mengulangi perbuatan itu. A Akta Racun 1952.
D Merakam gambar dan viralkan B Akta Kanun Jenayah 1953.
dilaman sosial. C Akta Dadah Berbahaya 1952.
D Akta Penagih Dadah (rawatan dan
44. Noel mengalami masalah kulit yang pemulihan 1983).
berjerawat. Apakah yang harus dilakukan
oleh Noel? 49. AIDS adalah singkatan daripada
perkataan
A Menggunakan produk Que Puteh A Accident Immune Deficiency Syndrome
B Mengambil makanan berminyak B Acquired Immune Deficiency Syndrome
C Mencuci muka dengan produk antijerawat C Acquired Independent Deficiency
D Memakai topeng ke sekolah Syndrome
D Accident Independent Deficiency
45. Rakan anda mengajak anda menonton Syndrome
video yang tidak baik di rumahnya. Apakah
yang harus anda lakukan? 50 Apakah maksud perkahwinan di antara
seorang lelaki dengan seorang perempuan.
A Menolak dan melarang rakan anda A Budaya
menonton video itu B Perjanjian
B Bersama-sama menonton video tersebut C Persandingan
C Menghebohkan kelakuan rakan anda di D Ikatan yang sah
laman sosial
D Memuat turun video tersebut. SELAMAT MENJAWAB SOALAN DENGAN
JAYANYA
46. Dalam bidang perubatan, dadah
merupakan bahan untuk menghasilkan
ubat. Antara berikut yang manakah bukan DISEDIAKAN OLEH:
jenis dadah?
A Morfin
B Kodien (CIKGU MARLIA BT BAHAROM)
C Sulfur
D Candu
DISEMAK OLEH:

47. Antara berikut yang manakah


bukan merupakan kesan penyalahgunaan
dadah. (CIKGU GAY GANY)

6
7