Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN RAUB JAYA

27600 RAUB
PAHANG DARUL MAKMUR

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA LDP KALI PERTAMA, 2017

Tarikh : 23 JANUARI 2017


Masa : 1.40 petang
Hari : ISNIN
Tempat : Bilik KSSR
Kehadiran :
- En. Zulkaflee bin Hamid(Guru Besar)
- En. Junaidi bin Abdul Hamid (GPK 1)
- Pn. Nafsiah bt Drahman (GPK HEM)
- En. Sabri bin sharif(GPK KO-KU)
- Pn. Noorma bt Che Harun (GBSM)
- Pn. Rozita bt Ali
- Pn. Sarah bt Abdul Hamid

AGENDA :- Ucapan pengerusi


- Ucapan penasihat
- Takwim
- Hal-hal lain
- Ucapan Penangguhan

Bil Perkara Tindakan


1. Ucapan Pengerusi

- En. Zulkaflee bin Hamid selaku pengerusi LADAP


mengucapkan terima kasih dan tahniah kapada AJK
LADAP kerana dapat mengadakan mesyuarat.

-Program LADAP ini adalah untuk perkembangan ilmu


dan kemahiran selaras dengan visi dan misi sekolah.
-Beliau juga berharap pemilihan program di bawah
LADAP akan membantu staf ke arah perkembangan yang
lebih positif.

-Mengikut beliau, beberapa program LADAP akan


dilaksanakan di sekolah ini pada tahun ini.

2 Pemilihan bidang/skop kursus

-Pengetahuan dan profesional


-Kemahiran profesional
-Nilai dan amalan profesional
S/U LADAP
-Bidang kursus yang dianjurkan berkaitan dengan skop

1
diatas. Walaupun begitu, kursus yang dianjurkan adalah
mengikut keperluan semasa guru.Keperluan kursus akan
diketahui berdasarkan soalan TNA dalam e-splg tahun
lepas.
3 Takwim LDP
-Pn. Noorma selaku penyelaras LADAP membentangkan
takwim LADAP 2017 S/U LADAP
-Cadangan kursus untuk diadakan kursus LADAP bagi
sesi 2017 adalah seperti di bawah:

BIL BULAN KURSUS


1 JAN Taklimat Pengurusan
Kurikulum
2 JAN Taklimat Pengurusan
Hem Dan Ko-Kurikulum
3 FEB Taklimat SKPMg2
4 FEB Taklimat Pengurusan
Panitia
5 FEB Taklimat Hari Sukan
1Malaysia
6 MAC Program Bina Insan
7 MAC Taklimat HIP
8 MAC Prog. Pemuafakatan Ibu
Bapa
9 MAC Taklimat Pelan Strategik
10 MAC Bengkel VLE FROG
11 Taklimat Pengisian TNA
& e-Profil
12 APRIL Taklimat Pengurusan
Kurikulum
13 APRIL Taklimat Pengurusan
Hem Dan Ko-Kurikulum
14 JUN Bengkel Kejurulatihan
15 OKT Pengurusan Hari
Kecemerlangan
4 Hal-hal lain

-Guru Besar berharap agar LADAP dapat dijalankan


dengan baik dan mendapat kerjasama yang baik dari semua
guru.
S/U LADAP

5 Ucapan penangguhan
-Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih dan berharap
agar segala yang dibincang dan dirancang dapat
dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
-Mesyuarat ditangguhkan dengan Tasbih Kafarah dan
Suratul Asr pada jam 2.40petang. S/ U LADAP

2
Disediakan oleh:

.
(Pn. Noorma bt Che Harun)
Setiausaha Latihan Dalam Perkhidmatan
SK Raub Jaya.

Disahkan oleh

.
( Encik Zulkaflee bin Hamid)
Guru Besar,
SK Raub Jaya.