Anda di halaman 1dari 14

Trigono xi soal

Jika sudut A lancip dan memenuhi 2 cos 2A = 1 + 2 sin2A, tentukan nilai tan A!?

 • 2 cos 2A = 1 + 2 sin 2A

2(cos² A - sin² A) = sin² A + cos² A + 4 sin A cos A

cos² A = 3 sin²A + 4 sin A cos A

--------------------------------------...

: cos² A

 • 1 = 3 tan² A + 4 tan A

 • 3 tan² A + 4 tan A - 1 = 0

umpamakan tan A = x

3x² + 4x - 1 = 0

gunakan rumus abc, didapat

x = (-4 ± 2√7) / 6

karena sudut lancip, diambil nilai tangen yang positif, maka diambil nilai tan yang

Sehingga, sin²α = (-½ √2)² sin²α = ½

(2√7 - 4) / 6 ; atau disederhanakan menjadi : (√7 - 2) / 3

tan A = (√7 - 2) / 3

jika alfa dan beta sudut lancip dari suatu segitiga siku siku

dan tan alafa =√2 sin beta

maka sin2 alafa adalah

Dengan segitiga siku-siku:

α = 90-β Sehingga, tan α = √2 sin β sin α/cos α = √2 sin(90-β) sin α/cos α = √2 cos α sin α = √2 cos² α sin α = √2 (1-sin² α) sin α = √2 - √2 sin²α √2 sin²α + sin α - √2 = 0 (√2 sin α + 1)(sin α - √2) = 0 Didapat dua nilai:

sin α = -½ √2 sin α = √2 (Tidak mungkin)

8)

8)
Nilai x yang persamaannya 2 cos 2x - 4 cos x = 1, untuk 0° ≤

Nilai x yang persamaannya 2 cos 2x - 4 cos x

= 1, untuk 0° ≤ x ≤ 360° adalah ..

2

cos 2x - 4 cos x = 1

2

cos 2x - 4 cos x - 1 = 0

2(2 cos² x - 1) - 4 cos x - 1 = 0

4

cos²x - 2 - 4 cos x - 1 = 0

4

cos²x - 4 cos x - 3 = 0

(2 cos x

+ 1)(2 cos x - 3) = 0

2

cos x + 1 = 0

2

cos x = -1

cos x =

cos x =

cos x = cos 120

x

= 120 + k. 360

untuk k = 0 ===> x = 120

atau x = -120 + k.360 k = 0 ===> x = -120 (tdk memenuhi) k = 1 ===> x = 240

Hp = {120,240}

 • 1. Himpunan penyelesaian cos 2x - 3 cos x + 2 = 0 untuk 0 ≤ x ≤ 2π

adalah ....

 • 2. Himpunan penyelesaian persamaan cos 2x - 2 cos x = -1 , 0 ≤ x ≤

2π adalah ...

 • 3. Himpunan penyelesaian persamaan sin² 2x - 2 sin x cos x - 2 = 0,

untuk 0° ≤ x ≤ 360° adalah ....

 • 4. himpunan penyelesaian persamaan 2sin² x - 5 sin x - 3 = 0 untuk

0° ≤ x ≤ 360° adalah .......

 • 1. cos 2x - 3 cos x + 2 = 0

(cos²x - sin²x) - 3 cos x + 2 = 0 (cos²x - (1 - cos²x)) - 3 cos x + 2 = 0 (cos²x - 1 + cos²x) - 3 cos x + 2 = 0 (2 cos²x - 1) - 3 cos x + 2 = 0

 • 2 cos²x - 3 cos x - 1 + 2 = 0

 • 2 cos²x - 3 cos x + 1 = 0

(2 cos x - 1) (cos x - 1) = 0 cos x = 1/2 atau cos x = 1 cos x = 1/2 cos x = cos 60

 • x = 60 + k . 360

untuk k = 0,maka x = 60° = 1/3 π

 • x = -60 + k . 360

untuk k = 1,maka x = 300° = 5/3 π

cos x = 1

cos x = cos 0

x

= 0 + k . 360

untuk k = 0,maka x = 0°

untuk k = 1,maka x = 2π

maka HP = {0,1/3 π,5/3 π,2π}

 • 2. cos 2x - 2 cos x = -1

(2 cos²x - 1) - 2 cos x + 1 = 0

 • 2 cos²x - 2 cos x - 1 + 1 = 0

 • 2 cos²x - 2 cos x = 0

 • 2 cos x(cos x - 1) = 0 cos x = 1 atau cos x = 0

cos x = 1

cos x = cos 0°

x

= 0° + k . 360

untuk k = 0,maka x = 0°

untuk k = 1,maka x = 2π

cos x = 0

cos x = cos 90°

x

= 90 + k . 360

untuk k = 0,maka x = 1/2 π

x

= -90 + k . 360

untuk k = 1,maka x = 3/2 π

maka HP = {0,1/2 π,3/2 π,2π}

 • 3. sin²2x - 2 sin x cos x - 2 = 0

(2 sin x cos x)² - 2 sin x cos x - 2 = 0

 • 4 sin²x cos²x - 2 sin x cos x - 2 = 0

2(2 sin²x cos²x - sin x cos x - 1) = 0 2(2 sin x cos x + 1) (sin x cos x - 1) = 0 sin x cos x = -1/2 atau sin x cos x = 1 1/2 (sin(2x)) = -1/2 atau 1/2(sin(2x)) = 1 sin 2x = -1 atau sin 2x = 2 sin 2x = -1 memenuhi sin 2x = 2 tidak memenuhi karena interval sin 2x hanya dari -1 ≤ x ≤ 1

sin 2x = sin 270° 2x = 270° + k . 360

 • x = 135° + k . 180

untuk k = 0,maka x = 135° untuk k = 1,maka x = 315° 2x = (180° - 270°) + k . 360

2x = -90° + k . 360

 • x = -45° + k . 180

untuk k = 0,maka x = 135°

untuk k = 1,maka x = 315°

HP = {135°,315°}

4. 2 sin²x - 5 sin x - 3 = 0 (2 sin x + 1) (sin x - 3) = 0 sin x = -1/2 atau sin x = 3 sin x = 3 tidak memenuhi

sin x = -1/2 sin x = sin 210

 • x = 210 + k . 360

untuk k = 0,maka x = 210°

 • x = (180 - 210) + k . 360

 • x = -30 + k . 360

untuk k = 1,maka x = 330° maka HP = {210°,330°}