Anda di halaman 1dari 30

PERANCANGAN STRATEGIK

2017 ~ 2020
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI UDANG
(Panitia Bahasa Melayu)

"Klang Cemerlang Klang Terbilang"


(Panitia Bahasa Melayu)

"Klang Cemerlang Klang Terbilang"


IK
20
ANG
ayu)

ang"
ayu)

ang"
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)
PENGURUSAN KEWANGAN

(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN


S1- Guru Besar mempunyai asas pengurusan yang W1- Peruntukan kewangan terhad
DALAMAN kuat dan berpengalaman
S2- Laporan audit yang BAIK dan tidak W2- Kurang dapat memenuhi permintaan
berteguran selama 5 tahun stake Holders dalam masa singkat
S3- PT kewangan yang cekap dan celik W3- Ruang pejabat terhad
komputer W4- Pegawai asset di kalangan guru kurang
S4- Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan Pendedahan dan tumpuan masa mengurus
bersedia untuk penyemakan
S5- 100% guru berbudaya kerja positif
LUARAN S6- 85% penggunaan system fail berkesan
S7- Pegawai asset adalah lantikan kementerian
(O) PELUANG Strategik SO Strategik WO
O1- Kemudahan fizikal yang mencukupi (S4,S3,S6,O2,O3) (S3, S4,O1,O3,W6)
O2- Lokasi sekolah berhampiran dengan Bank
PPD, JPS dan BTP 1- Meningkatkan kemahiran mengurus 1. Menjalankan kursus kewangan dan tenaga
O3- Kerjasama dari Kakitangan Sumber (KS) kewangan pakar luar
2- Menjalankan pemantauan berkala oleh Guru
Besar dan juruaudit dalam

( C ) CABARAN Strategik SC Strategik WC

C1- Tekanan dari pihak pembekal berhubung (S3,O3,S7,) 1. Menganjurkan kursus dan bimbingan kpd
bayaran bil-bil. KPT dan KS, juruaudit dalam dan semakan
C2- Kos penyelenggaraan yang tinggi/ 1. Melatih staf yang sedia ada mahir dalam Dokumen kewangan
Peningkatan kos penyelenggaraan sekolah
C3- Peruntukan lewat diterima 2. Menjalankan pemantauan oleh pegawai Aset,
Pegawai pemeriksa dan Pentadbir
PELAN STRATEGIK
SEKOLAH .
TAHUN 2017-2020

NKRA Peluasan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1

Sub - NKRA Prasekolah / Literasi dan Numerasi / Sekolah Berprestasi Tinggi / Tawaran Baru * JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM

KPI Sekolah

Sekolah

Bidang / Unit

TERAS ISU-ISU PELAN SASARAN


STRATEGIK KPI
STRATEGIK STRATEGIK TINDAKAN
Berdasarkan 4 Teras Huraian isu/masalah tentang BK Berdasarkan 25101 inisiatif atau Pernyataan indikator yang boleh TOV 2017 2018 2019
Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC
Strategik atau fungsi organisasi pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah diukur

7 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


TERAS ISU-ISU PELAN SASARAN
STRATEGIK KPI
STRATEGIK STRATEGIK TINDAKAN
Berdasarkan 4 Teras Huraian isu/masalah tentang BK Berdasarkan 25101 inisiatif atau Pernyataan indikator yang boleh TOV 2017 2018 2019
Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC
Strategik atau fungsi organisasi pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah diukur

8 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


JADUAL 1

JPS/SJK-PS/01

2020

9 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


N

2020

10 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


PELAN TAKTIKAL
SEKOLAH ..
TAHUN 2017 - 2020

NKRA Peluasan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

Sub - NKRA Prasekolah / Literasi dan Numerasi / Sekolah Berprestasi Tinggi / Tawaran Baru

Bidang Keutamaan PPPM

KPI Sekolah

Sekolah

Bidang / Unit

Strategik

Tarikh / Kos /
Bil Program / Projek Objektif Tanggungjawab KPI TOV Sasaran
Tempoh Sumber

11 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


Tarikh / Kos /
Bil Program / Projek Objektif Tanggungjawab KPI TOV Sasaran
Tempoh Sumber

* Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6
dalam SKPM.

12 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


JADUAL 2

JPS/SJK-PS/02

Pelan Kontigensi /
Pengurusan Risiko

13 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


Pelan Kontigensi /
Pengurusan Risiko

14 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


PELAN OPERASI
SEKOLAH ..
TAHUN 2017 - 2020

Sektor/PPD/Sekolah JADUAL 3

Bidang / Unit JPS/SJK-PS/03

Program / Projek

Objektif

Tempoh

Kumpulan Sasaran

Tanggungjawab
Proses Kerja 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

15 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Contoh : 22/4/14: Masih ada 5 orang murid tidak hadir.

Kekangan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Contoh : 22/4/14(GB), 7/5/14; GB: 10/6/14(KB) 15/8/14(PKT)


20/8/14:Didapati program berjalan lancar...silva

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Contoh : Objektif hampir dicapai dengan kelulusan UPSR 64% dan PKSR 68%.

Penilaian

16 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


[Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program semasa dan akan datang]

Contoh : Kenalpasti murid tidak hadir supaya ........


Kelas dimulakan lebih awal.

Penambahbaikan

Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang
Program ini perlu ditambah baik dan diteruskan pada tahun akan datang
Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

Nama Penilai Tandatangan Penilai Tarikh :

17 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


JADUAL 3

JPS/SJK-PS/03

18 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


19 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]
eningkatkan

20 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM
SEKOLAH ..
TAHUN 2017 - 2020

Sekolah JADUAL 4

Bidang / Unit JPS/SJK-PS/04

Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program / Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1

Nama Penilai : Tandatangan Penilai : Tarikh :

21 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


JADUAL 4

JPS/SJK-PS/04

Catatan

Tarikh :

22 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


PENILAIAN & MAKLUM BALAS RRESTASI PELAKSANAAN STRATEGIK
SEKOLAH ..
TAHUN 2017 - 2020

Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5


Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
MISI VISI Terdidik
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05

Sekolah

Bidang / Unit

Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar


Inisiatif/Tindakan,
Pelan Tindakan KPI 2017 2018 2019 2020
TOV 2017 2018 2019 2020 Program/Projek
Jun Dis Jun Dis Jun Dis Jun Dis

Ulasan :

23 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar
Inisiatif/Tindakan,
Pelan Tindakan KPI 2017 2018 2019 2020
TOV 2017 2018 2019 2020 Program/Projek
Jun Dis Jun Dis Jun Dis Jun Dis

Laporan disediakan Oleh : Tandatangan :

24 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


JADUAL 5

JPS/SJK-PS/05

CATATAN

25 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


Tajuk: School Programme Check Tool (sPeCt)
Tujuan: Mengenal pasti program yang telah dilaksanakan
Arahan: 1. Lengkapkan ruangan isu dengan dapatan daripada aspek SKPM
2. Lengkapkan ruangan program dengan program yang telah dilaksanakan berkaitan dengan isu yang telah dikenal pasti
3. Kenal pasti isu dengan program untuk membuat semakan program

Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan


Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah Yang
Dilaksanakan (Berdasarkan Isu /
Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar) Eliminate (Hapuskan) Raise (Tambah) Cabaran)
Mengadakan Kelas bimbingan di awal pagi dan
1 Tidak hadir kelas Bimbingan/Tambahan 1a
selepas waktu persekolahan selama I jam
Sebilangan besar murid-murid orang Asli tidak
2 1b Kelas Tambahan Hari Sabtu diteruskan
menunjukan minat dalam bidang akademik

3 Kurang mahir dalam 3M

Pelajar tidak mempamerkan kecerdasan


4 akademik pada tahap optimum
Menambah program khas bersama murid
Reduce (Kurangkan) Create (Wujudkan) 2 danmasyarakat orang asli untuk memberi
kesedaran betapa pentingnya akademik
Memperbanyak latihan menjawab soalan-soalan
3 fakta asas secara latih tubi dan bimbingan secara
klinikal
Mengadakan aktiviti panitia mata pelajaran
4
dengan lebih berfokus

Sustain (Kekalkan)
Kelas Bimbingan / Tambahan
Tajuk: One Page Project Manager (OPPM)
Tujuan: Pemantauan program sepanjang tahun
Arahan: 1. Senaraikan program-program di dalam ruangan Tugas Utama dan perancangan yang akan dilaksanakan
2. Lengkapkan ruangan tanggungjawab terhadap program yang telah dirancang

Ketua: Nama Projek: Tahun

Objektif Program:
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tugas Utama (Nama Program/Aktiviti

Mac

Ogos
September
Oktober
November
Disember
Pegawai A
B

E
Januari
Februari

April
Mei
Jun
Julai

C
D
Tarikh
Sasaran

Matlamat Bil Program/Aktiviti Kos Catatan


1
2
Kos 3
4
5
Objektif Kursus & Harapan
6
1
2
3
4
Simbol A Orang Pertama dipertanggungjawabkan
Belum Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
Siap C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan

Anda mungkin juga menyukai