Anda di halaman 1dari 6

ABDULLAH AL-FAHMY BIN ZAHIR SHAH 44 39 E

AHMAD THAQIF AISAR BIN ABD HADI 46 46 D


AIDA YASMIN BINTI MOHD SHAIFUL 60 60 C
AISHAH ADNIN BINTI MUHAMMAD TARMIZI 56 56 C
AQIL ZIKRY KASYFILLAH BIN MOHD NAJUDIN 42 42 D
AYUNI SORFINA BINTI AZHAN 60 60 C
DANISHA BINTI ABDUL BASIR 68 68 B
HARITH HAZMAN BIN SHAM SHAH NIZAM 74 74 B
HAZFARIESA BINTI HASZRI 60 60 C
MOHAMAD HAMDANI BIN MOHAMAD NAWAWI 64 64 C

A 0 markah
B 2 0
C 5 40
D 2 55
Jumlah Lulus 90 65
E 1 80
Gagal 10
gred
E
D
C
B
A
Kuiz Peperiksaan
BIL NAMA Pertengah Akhir
Jan Feb Mac April Mei an Tahun Tahun
1 ABDULLAH 10 5 9 10 9 16.5 27.5
2 AHMAD 2 4 9 5 9 12 20
3 AIDA 9 9 3 8 7 17 24
4 AISHAH 5 5 6 7 8 9 27
5 AQIL 10 6 9 10 6 18 27.5
6 AYUNI 9 9 8 10 8 18 30
7 DANISH 10 8 8 10 9 17.5 27
8 HARITH 8 8 8 10 8 17 25
9 HAZFARIESA 7 7 7 10 7 15 27
10 MOHAMAD 7 8 8 10 9 19.5 29.5

Range
< 40
>= 40 > 55
>= 55 > 65
>= 65 > 80
>= 80
Jumlah Gred

87 A
61 C
77 B
67 B
86.5 A
92 A
89.5 A
84 A
80 A
91 A

Gred
E 0
D 0
C 1
B 2
A 7
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

06.10.201 10.15-
MINGGU 36 Tarikh/ MASA JUMAAT
7 11.45

KELAS 3 WAWASAN MURID HADIR

TEMA/TAJUK Tatabahasa

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan
STANDARD
secara didik hibur.

KANDUNGAN 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesua
STANDARD
melalui lakonan secara didik hibur.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum
PEMBELAJARAN
dan kosa kata istilah.

Murid dapat :

OBJEKTIF membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul;
PEMBELAJARAN
membaca kuat bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat, ayat tunggal susunan biasa dan
ayat tunggal susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas;

BAHAN BANTU
BELAJAR
Buku teks lembaran kerja

KEMAHIRAN/NILAI/CATATAN

Ilmu Kreativiti dan Inovasi Penyelesaian Masalah

Kecerdasan Pelbagai Sains dan Teknologi


Murid bercerita tentang tajuk pelajaran.
Murid dalam kumpulan diminta berbincang secara bertatasusila tentang isi-isi yang telah dicatatkan.

Secara berkumpulan, setiap murid memilih untuk menceritakan tentang ciri, warna atau kesesuaian tersebut
menggunakan ayat tunggal atau ayat majmuk.
Aktiviti

Murid membuat perbincangan dalam kumpulan mengenai isi

Murid menjawab soalan pemahaman secara lisan berdasarkan petikan dialog yang telah diperdengarkan
sebelumnya.

Murid menulis penilaian tentang sikap watak dan pengajaran yang diperoleh dalam buku teks.
Murid menjalani ujian saringan linus 2 menulis

REFLEKSI

Semua murid menguasai objektif


____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.
PdP ditangguhkan kerana______________________________________________
U

JUMAAT OKTOBER

/28
MURID HADIR
orang

n dengan kreatif melalui lakonan

i bagi memupuk minat membaca.

elas dan bahasa badan yang sesuai

untuk menambah kosa kata umum


Seni Bahasa
Tatabahasa
umpu dengan betul; Pemahaman
at, ayat tunggal susunan biasa dan
yang betul dan jelas;

Pembelajaran Luar
Bilik Darjah

ng telah dicatatkan.

na atau kesesuaian tersebut

ng telah diperdengarkan

am buku teks.