Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN 2

BORANG SOAL SELIDIK MURID ( KEFAHAMAN DAN MINAT MURID)

NAMA:________________________________ KELAS:____________

1. Adakah murid meminati tajuk Peraturan Keselamatan?


A- YA B- TIDAK C- TIDAK PASTI

2. Apakah jenis pembelajaran yang diminati oleh murid?


A- TEORI B- AMALI C- TIDAK PASTI

3. BBM ialah Bahan Bantu Mengajar yang digunakan oleh guru untuk
menyampaikan maklumat berkaitan isi pembelajaran.
Jenis BBM yang manakah menarik minat anda?
A- PETA MINDA B- TULISAN C- KARTUN

4. Adakah BBM yang digunakan guru dapat membantu murid untuk memahami
tajuk Peraturan Keselamatan?
A- YA B- TIDAK C- TIDAK PASTI

5. Apakah jenis BBM yang dapat membantu murid memahami sesuatu isi
pembelajaran?
A- PETA MINDA B- TULISAN C- KARTUN

6. Adakah murid mengetahui mengenai lembaran kerja?


A- YA B- TIDAK C- TIDAK PASTI

7. Adakah murid selalu diberikan lembaran kerja semasa sesi pembelajaran?


A- YA B- TIDAK C- TIDAK PASTI

8. Adakah murid menghadapi masalah untuk menyiapkan tugasan pada


lembaran kerja?
A- YA B- TIDAK C- TIDAK PASTI
9. Adakah penggunaan BBM oleh guru dapat membantu murid menyelesaikan
lembaran kerja tersebut?
A- YA B- TIDAK C- TIDAK PASTI

10. Apakah perasaan murid-murid sekiranya dapat menjawab soalan pada


lembaran kerja dengan cepat dan betul?
A- GEMBIRA B- TERTEKAN C- TIDAK PASTI