Anda di halaman 1dari 2

Borang A1 *Diisi oleh Peserta Sekolah

BORANG PENYERTAAN
DIGITAL STORYTELLING ANIMATION
2017

Tarikh Tutup Penyertaan Peringkat Negeri : 30 Jun 2017

1.0 MAKLUMAT PESERTA


1.1 Butiran Sekolah (Nama, Alamat & Nombor Telefon)

1.2 Nama Guru Pembimbing


1. No. Kad Pengenalan :
1.3 Nama Murid
1. No. KP/MyKid :
2. No. KP/MyKid :
3. No. KP/MyKid :

2.0 MAKLUMAT PRODUKSI


2.1 Judul

2.2 Penerbit (Nama Kumpulan)

2.3 Tahun Penerbitan

2.4 Durasi Tayangan


Minit

2.5 Bahasa (cth:B. Malaysia / B. Inggeris)

2.6 Pautan Video yang dimuatnaik di Youtube , contoh :


3.0 SINOPSIS
(Nota: Sinopsis hendaklah disediakan dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris Tidak
melebihi 100 patah perkataan)
Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris

4.0 PENGAKUAN
Saya mengaku segala butir-butir di atas adalah benar dan bersetuju dengan peraturan-
peraturan dan syarat-syarat pertandingan yang ditetapkan oleh pihak penganjur Digital
Storytelling Animation 2017.

Nama Penuh :
Pengetua / Guru Besar :
No. Kad Pengenalan :
No. Telefon :
Tarikh :
Tandatangan & Cop :

Nota: Sila cetak borang ini dan kirimkan bersama:


1. 2 salinan produksi dalam bentuk DVD
2. 1 salinan storyboard asli yang dihasilkan oleh peserta (disahkan oleh
Pengetua/Guru Besar)

Sila hantar ke alamat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor (u.p: Mohd Faruze Bin
Iberahim, Unit Pembestarian Sekolah) masing-masing untuk disaring animasi terbaik
mengikut kategori yang dipertandingkan sebelum dicalonkan ke peringkat kebangsaan.