Anda di halaman 1dari 4

NAMA :

- AFRILITA ARDINI

- ATIKA WIDYA PUTRI S.

- MIA YOLANDA SIREGAR

- MUHAMMAD ISMAYADI

SOAL KELOMPOK 5 PMM-2

2 0 6
1. Carilah matriks transpose dari matriks = [ ] !
3 5 4
2 4 2 5 3 2 2 3
a. [0 5] b. [3 6] c. [ ] d. [5 0] e. [5 0]
6 4 0 4 4 6 6 4

2. Jika diketahui matriks,


1 0 0 2 1 3
=[ ], = [ ] = [ ] maka tentukanlah hasil dari A+2B-C
2 3 3 2 5 4
=
0 1 1 0 0 1 0 1
a. [ ] b. [ ] c. [ ] d. [ ]
13 5 13 5 13 5 13 5

e. [ ]

3. Hitunglah hasil kali matriks A dengan B jika diketahui matriksnya adalah
2 4
1 2 3
= [ ] = [3 1]
2 1 4
2 3

11 2 2 9 2 11
a. [ ] b. [ ] c. [ ] d. [ ]
9 19 11 19 9 19
2 11
e. [ ]
9 19
2 0 6
4. Jika diketahui matriks = [3 5 4] maka 2A adalah
1 3 2

4 0 12
a. [9 5 4 ]
1 6 4
4 0 12
b. [9 10 8 ]
1 6 4

4 0 12
c. [9 10 4 ]
2 6 4

4 0 12
d. [6 10 4 ]
1 9 4


e. [ ]

5 2 1
5. Hitunglah determinan matriks A, jika diketahui matriks = [3 4 7]
1 4 5
a. 48 b.38 c.-38 d.-48
e.28

6. Diberikan matrik berordo 3x3, misalkan matriks P dan matriks Q sebagai berikut:

1 4 8 9 2 5
= [5 7 6] = [3 6 8]
3 2 9 7 4 1

Tentukan penjumlahan dari matriks P dan matriks Q..


10 7 13
a. [ 8 13 12]
10 6 10


b. [ ]

10 6 13
c. [ 8 10 12]
10 6 10

10 7 10
d. [ 8 13 14]
10 6 10

10 7 13
e. [ 8 13 14]
10 7 10
7. Misalkan diberikan matriks A berordo 3x3 dan B berordo 3x3 sebagai berikut:
10 28 15 9 22 10
= [16 13 13] = [14 10 5 ]
24 27 20 20 19 8
Tentukan: A - B

a. [ ]

10 6 4
b. [ 2 3 8 ]
4 8 10

1 6 5
c. [2 3 8]
4 10 12

1 6 5
d. [ 2 3 8 ]
44 7 28

1 6 5
e. [30 23 18]
4 8 12
8. Jika di berikan matriks P dan matriks Q seperti di bawah ini, Tentukan P . Q
1 5 6 3 6 8
= [7 3 9] = [9 2 5]
2 8 4 4 7 1

72 50 38
a. [84 111 80]
94 56 60

72 58 39
b. [64 111 80]
94 56 68


c. [ ]

72 58 38
d. [84 111 80]
94 56 68

72 50 39
e. [84 111 80]
94 56 60

3 1
9. Determinan dari matriks B= [ ]adalah
4 2
a.10 b.2 c.-2 d. -10 e. 5

3 2 1
10. Berikut ini yang merupakan Determinan matriks = [4 1 1] adalah
5 1 2
a. 23 b.-23 c.32 d.-32 e.30