Anda di halaman 1dari 32

KONTRAK BUKU LATIHAN (TMK) MURID 2015

KELAS: 4 CERDIK

MINGGU/TARIKH TEMA/TOPIK BIL SET LATIHAN OBJEKTIF STRUKTUR


M1 - M6

1/11/2015 DUNIA KOMPUTER 8 16 40


HINGGA 1.0 Memperihal komputer dan fungsinya

2/19/2015

M7-M10

2/22/2015 DUNIA KOMPUTER


HINGGA 2.0 Mengenal perisian komputer 8 16 40
3/26/2015

M11-M16

3/29/2015

HINGGA DUNIA KOMPUTER 8 16 40


5/7/2015 3.0 Memahami peranti komputer

M17-M23 DUNIA KOMPUTER


5/10/2015 4.0 Memahami ukuran data
HINGGA
8 16 40
7/9/2015

M24-M29 DUNIA KOMPUTER


7/12/2015 5.0 Menjaga keselamatan data dan
komputer 8 16 40
HINGGA

8/20/2015

M30-M33

8/23/2015

HINGGA EKSPLORASI MULTIMEDIA 8 16 40


9/17/2015
1.0 Mengkaji multimedia

M34-M37

9/27/2015

HINGGA EKSPLORASI MULTIMEDIA 8 16 40


10/22/2015
2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk
membina bahan multimedia

M38-M41

10/25/2015

HINGGA EKSPLORASI MULTIMEDIA 8 16 40


11/19/2015
3.0 Membangunkan persembahan multimedia
interaktif linear
015

ESEI

1
KONTRAK BUKU LATIHAN (TMK) MURID 2015
KELAS: 4 CERDIK

MINGGU/TARIKH TEMA/TOPIK BIL SET LATIHAN OBJEKTIF STRUKTUR


M1 - M6

1/11/2015 DUNIA KOMPUTER 8 16 40


HINGGA 1.0 Memperihal komputer dan fungsinya

2/19/2015

M7-M10

2/22/2015 DUNIA KOMPUTER


HINGGA 2.0 Mengenal perisian komputer 8 16 40
3/26/2015

M11-M16

3/29/2015

HINGGA DUNIA KOMPUTER 8 16 40


5/7/2015 3.0 Memahami peranti komputer

M17-M23 DUNIA KOMPUTER


5/10/2015 4.0 Memahami ukuran data
HINGGA
8 16 40
7/9/2015

M24-M29 DUNIA KOMPUTER


7/12/2015 5.0 Menjaga keselamatan data dan
komputer 8 16 40
HINGGA

8/20/2015

M30-M33

8/23/2015

HINGGA EKSPLORASI MULTIMEDIA 8 16 40


9/17/2015
1.0 Mengkaji multimedia

M34-M37

9/27/2015

HINGGA EKSPLORASI MULTIMEDIA 8 16 40


10/22/2015
2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk
membina bahan multimedia

M38-M41

10/25/2015

HINGGA EKSPLORASI MULTIMEDIA 8 16 40


11/19/2015
3.0 Membangunkan persembahan multimedia
interaktif linear
ESEI

1
KONTRAK BUKU LATIHAN (TMK) MURID 2015
KELAS: 4 CERIA

MINGGU/TARIKH TEMA/TOPIK BIL SET LATIHAN OBJEKTIF STRUKTUR


M1 - M6

1/11/2015 DUNIA KOMPUTER 6 18 12


HINGGA 1.0 Memperihal komputer dan fungsinya

2/19/2015

M7-M10

2/22/2015 DUNIA KOMPUTER


HINGGA 2.0 Mengenal perisian komputer 6 18 12
3/26/2015

M11-M16

3/29/2015

HINGGA DUNIA KOMPUTER 6 18 12


5/7/2015 3.0 Memahami peranti komputer

M17-M23 DUNIA KOMPUTER


5/10/2015 4.0 Memahami ukuran data
HINGGA
6 18 12
7/9/2015

M24-M29 DUNIA KOMPUTER


7/12/2015 5.0 Menjaga keselamatan data dan
komputer 6 18 12
HINGGA

8/20/2015

M30-M33

8/23/2015

HINGGA EKSPLORASI MULTIMEDIA 6 18 12


9/17/2015
1.0 Mengkaji multimedia

M34-M37

9/27/2015

HINGGA EKSPLORASI MULTIMEDIA 6 18 12


10/22/2015
2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk
membina bahan multimedia

M38-M41

10/25/2015

HINGGA EKSPLORASI MULTIMEDIA 6 18 12

9
11/19/2015
3.0 Membangunkan persembahan multimedia
interaktif linear

10
ESEI

11
12
KONTRAK BUKU LATIHAN (BAHASA INGGERIS) MURID TAHUN 2016
KELAS: Tahun 4

WEEK/DATE THEME/TOPIC NO OF EXERCISE SET OBJECTIVES STRUCTURE


1ST -2ND World of Self, Family & Friends

3-Jan Unit 1: 6 3 6
14-Jan OUR COMMUNITY

3RD - 4TH World of


Knowledge
17-Jan Unit 2 : 6 3 6
28-Jan Spending Wisely

5TH - 6TH World Of Self, Family and Friends

31-Jan Unit 3: 6 4 6
11-Feb Yesterday & Today

7TH-8TH World of Knowledge


Unit 4: 6 4 6
28-Feb Be Safe
10 Mac
9TH-11TH World of Knowledge

13 Mac Unit 5:
24 Mac Rosemary 6 5 6
& The Four Gutsy Gnomes

12TH-14TH World of Self, family


and Friends
27 Mac Unit 6: 6 5 6
31 Mac Care For The Sea

15TH-17TH World of Story

3-Apr Unit 7: 6 5 6
Apr-16 Blogging

18TH-20TH World of Knowledge

17-Apr Unit 8: 6 6 6
28-Apr The Prince and The Thieves

21ST-23RD World of Knowledge

1-May Unit 9: 7 6 6
12-May Our Solar System

WEEK/DATE THEME/TOPIC NO OF EXERCISE SET OBJECTIVES STRUCTURE


24TH-26TH World of Stories

29-May Unit 10: 7 6 6


16-Jun Unity In Diversity

27TH-30TH World of Knowledge

10-Jul Unit 11: 7 6 6


28-Jul The Insects Investigator

31ST-33RD World of Knowledge

1-Aug Unit 12: 7 6 6


18-Aug Good Values

34TH-36TH World of Self, Family and Friends

21-Aug Unit 13: 7 7 6


22-Sep Work Hard, Work Smart

37TH-39TH World of Knowledge

25-Sep Unit 14: 4 6 2


13-Oct Harmony In The Jungle

40TH-41ST World of
Knowledge
16-Oct Unit 15: 2 5 2
10-Nov Going Places
AHUN 2016

ESSAY

2
2

ESSAY

3
KONTRAK BUKU LATIHAN (BAHASA INGGERIS) MURID TAHUN 2015
KELAS: 4 CERDSA

WEEK/DATE THEME/TOPIC NO OF EXERCISE SET OBJECTIVES STRUCTURE ESSAY


1ST -2ND World of Self, Family & Friends

11 Jan Unit 1: Our 8 32 32 1


22-Jan Community

3RD - 4TH World of


Knowledge
25 Jan 8 32 32 1
5-Feb Unit 2: Spending
Wisely
5TH - 6TH
World of
08 Feb Knowledge 8 32 32 1
19-Feb
Unit 3: Yesterday and Today
7TH-8TH World of Self, Family & Friends
8 32 32 1
22 Feb- Unit 4: Be Safe
5-Mar
9TH-11TH World of Stories

8 Mar- Unit 5: Rosemary and the


3 Four Gutsy 8 32 32 1
Apr Gnomes

17
WEEK/DATE THEME/TOPIC NO OF EXERCISE SET OBJECTIVES STRUCTURE ESSAY
12TH-14TH World of
Knowledge
5 8 32 32 1
Apr- Unit 6: Care for the Sea
23-Apr
15TH-17TH World of
Knowledge
26 8 32 32 1
Apr-15 Unit 7: Blogging
May
18TH-20TH World of Stories

17 May- Unit 8: Prince and the Thieves 8 32 32 1


18-Jun
21ST-23RD World of
Knowledge
21 8 32 32 1
Jun- Unit 9: Our Solar
9 System
Jul
24TH-26TH World of Self, Family & Friends
12 Unit 10: Unity in
Jul- Diversity 8 32 32 1
30-Jul

18
WEEK/DATE THEME/TOPIC NO OF EXERCISE SET OBJECTIVES STRUCTURE ESSAY
27TH-30TH World of
Knowledge
2 Aug- 8 32 32 1
27-Aug Unit 11: The Insect Investigators

31ST-33RD World of Self, Family & Friends

30 Unit 12: Good 8 32 32 1


Sep-15 Values
Sept
34TH-36TH World of
Knowledge
27 Sept- 8 32 32 1
15-Oct Unit 13: Work
Hard, Work Smart
37TH-39TH World of Stories

18 Oct- Unit 14: Harmony in the Jungle 8 32 32 1


5-Nov
40TH-41ST World of
Knowledge
8 32 32 1
08 Nov-
19-Nov Unit 15: Going
Places

19
KONTRAK BUKU LATIHAN MURID TAHUN 3 2017
WEEK/DATE THEME/TOPIC NO OF EXERCISE SET OBJECTIVES STRUCTURE ESSAY TOTAL
1,2,3 World of self
5 15
Unit 1
Things I Do

4,5 World of knowledge


5 15
Unit 2
Being Healthy

6, 7 World of self
5 15
Unit 3
My cousins, My neighbour

8,9 World of knowledge


5 15
Unit 4
People around me
10,11,12 World of knowledge

Unit 5 5 15
Having Fun

20
WEEK/DATE THEME/TOPIC NO OF EXERCISE SET OBJECTIVES STRUCTURE ESSAY

13,14,15 World of knowledge


5 15
Unit 6
Pets World

16,17,18 World of knowledge


5 15
Unit 7
From the Sea

19,20,21 World of stories


5 15
Unit 8
Its Story Times!

22,23 World of knowledge


Unit 9 5 15
The Holidays
24,25,26 World of knowledge
5 15
Unit 10
A Ride in the Safari Park

21
WEEK/DATE THEME/TOPIC NO OF EXERCISE SET OBJECTIVES STRUCTURE ESSAY

27,28 World of knowledge


5 15
Unit 11
In School
29,30 World of knowledge

Unit 12 5 15
Fresh Fruits

31,32 World of knowledge


5 15
Unit 13
I See Numbers!
33,34 World of knowledge

Unit 14 5 15
Technology at Home

35,36 World of stories


5 15
Unit 15
Four Friends

22
WEEK/DATE THEME/TOPIC NO OF EXERCISE SET OBJECTIVES STRUCTURE ESSAY TOTAL

37,38,39 World of knowledge


5 15
Unit 16
Its Concert Day!
41,42,43 World of Stories
5 15
Fun Time

23
KONTRAK LATIHAN MURID
Minggu Tema / Tajuk BIL SET LATIHAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEI
1 Tema:Hargailah Kesihatan
01 - 02 Jan Tajuk:Kenali anggota seksual 2
8
2
05 - 09 Jan EMK: TMK

Modul: B.Teks m/s 62

3 Tema:Hargailah Kesihatan
12 - 16 Jan Tajuk:Sayangi diri 2
8
4
19 - 23 Jan EMK: Kreatif dan inovatif

Modul: B.Teks m/s 63

5 Tema:Hargailah Kesihatan
26 Jan- 30 Tajuk:Kita amal. Kita sihat 2
Jan 8
6
02 - 06 EMK: Kreatif dan inovatif
Feb
Modul: B.Teks m/s 64

7 Tema:Hargailah Kesihatan
09 - 13 Tajuk:Ada Hadnya 2
Feb 8
EMK: TMK
Modul: B.Teks m/s 65

24
8 Tema:Hargailah Kesihatan
16 - 20 Tajuk:Katakan tidak 2
Feb 8
9
23 - 27 EMK: Kreatif dan inovatif
Mac
TMK
Modul: B.Teks m/s 66

10 Tema:Hargailah Kesihatan
02 06 Tajuk:Banyaknya pilihan 2
Mac 8
11
09 13 EMK: Kreatif dan inovatif
Mac
Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 67

12 Tema:Hargailah Kesihatan
16 - 20 Tajuk:Banyaknya pilihan 2
Mac 8
EMK: Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 67

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (21 hingga 30 Mac)


13 Tema:Hargailah Kesihatan
30 Mac Tajuk:Menu makanan 2
03 April 8

EMK: Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 68

25
14 Tema:Hargailah Kesihatan
06-10 April Tajuk:Makanan antara waktu makan harian 2
8
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 69

15 Tema:Hargailah Kesihatan
13 - 17 Tajuk:Pesanan kesihatan 2
April 8

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 70

16 Tema:Hargailah Kesihatan
20-24 April Tajuk:Tidak sihat, tidak selamat 2
8
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 71

17 Tema:Hargailah Kesihatan
27 April-01 Tajuk:Tidak sihat, tidak selamat 2
Mei 8
1 Mei Hari
Pekerja
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 71
18 Tema:Hargailah Kesihatan
04 08 Tajuk:Bahaya asap rokok 2
Mei 8
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK

26
Modul: B.Teks m/s 72
19 Tema:Hargailah Kesihatan
11- 15 Mei Tajuk:Cegah lebih baik 2
8
EMK: TMK
Modul: B.Teks m/s 73
20 Tema:Hargailah Kesihatan
18-22 Mei Tajuk:Sayangi nyawa 2 8

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 74

21 Tema:Hargailah Kesihatan
25 26 Tajuk:cegah bersama-sama
Jun 2 8

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 75
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (27 Mei hingga 14 Jun 2014)
22 Tema:Hidup Positif
15 -19 Jun Tajuk:Penghargaan kendiri
2 8

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 78

23 Tema:Hidup Positif
22-26 Jun Tajuk:keistimewaanku 2 8

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 79

27
24 Tema:Hidup Positif
29 Jun-03 Tajuk:Amalan positif
Julai 2 8
25
6 Julai EMK: Kreatif dan inovatif
10 Julai
Modul: B.Teks m/s 80

26 Tema:Hidup Positif
13-17 Julai Tajuk:keluarga bahagia
2 8

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 81

27 Tema:Hidup Positif
20 -24 Tajuk:Keluarga harmoni
Julai
2 8
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 82

28 Tema:Hidup Positif
27 Julai-31 Tajuk:Saya dan keluarga
Julai
2 8
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 83

28
29 Tema:Hidup Positif
03 07 Tajuk:Buang yang keruh, ambil yang jernih
Ogos 2 8

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 84

30 Tema:Hidup Positif
10-14 Tajuk:Buang yang keruh, ambil yang jernih
Ogos 2 8

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 84

31 Tema:Hidup Positif
17-21 Tajuk:Buku skrap saya
Ogos
2 8
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 85

32 Tema:Hidup Positif
24 Ogos- Tajuk:Sahabat sejati
28 Ogos
EMK: Kreatif dan inovatif 2 8
Modul: B.Teks m/s 86

33 Tema:Hidup Positif
31 Ogos- Tajuk:Seia dan sekata
04 Sept 2 8
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK

29
Modul: B.Teks m/s 87

34 Tema:Bersih dan selamat


07-11 Sept Tajuk:kecil berbahaya
2 8
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 90

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (12 September hingga 20 September)


35 Tema:Bersih dan selamat
21-25 Sept Tajuk:Oh, kini saya tahu!

EMK: Kreatif dan inovatif 2 8


TMK
Modul: B.Teks m/s 91

36 Tema:Bersih dan selamat


28 Sept Tajuk:Cegah sebelum merebak
02 Okt
2 8
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 92

37 Tema:Bersih dan selamat


05-09 Okt Tajuk:Bersiap sedia
EMK: Kreatif dan inovatif 2 8
Modul: B.Teks m/s 93

38 Tema:Bersih dan selamat


12-16 Okt Tajuk:Langkah selamat
EMK: Kreatif dan inovatif 2 8
TMK
Modul: B.Teks m/s 94

30
31
39 Tema:Bersih dan selamat
19-23 Tajuk:beringat sebelum kena
Okt 2 8
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 95

40 Tema:Bersih dan selamat


26-30 Tajuk:Malang tidak berbau
Okt 2 8
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97

41 Tema:Bersih dan selamat


02-06 Nov Tajuk:Malang tidak berbau
2 8
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97

42 Tema:Bersih dan selamat


09-13 Nov Tajuk:Malang tidak berbau
43 2 8
16-20 Nov EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97

32