Anda di halaman 1dari 15

SEKOLAH : SEKOLAH SENI MALAYSIA JOHOR

ALAMAT : PASIR GUDANG,

: JOHOR

PENILAIAN : MAC 2017

MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: EN SUDIMAN MUSA


SAINS KELAS: TING 1 JAYA

DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI


DOMAIN PENGETAHUAN DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK
MURNI
PENGURUSAN DAN PENEROKAAN BUMI PENGGAL PERTAMA PENGGAL KEDUA PENGGAL PERTAMA PENGGAL KEDUA
KAEDAH SAINS PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP EKSPLORASI UNSUR DALAM ALAM KELESTARIAN HIDUP DAN ANGKASA
NO. MY KID / NO. KAD TAHAP PENGUASAAN
BIL. NAMA MURID JANTINA KESELURUHAN
PENGENALAN
TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN
BIDANG 1 BIDANG 2 BIDANG 3 BIDANG 4 BIDANG 5 BIDANG 6 BIDANG 7 BIDANG 8 BIDANG 9

1 AHMAD HAKIMUL AZRI BIN ROSLI 040307-16-2521 L 1 5 5 5 4 5 4 4 4 1 4 4 4 1

2 AINAA KHADEEJA BINTI ROSLAN 040307-16-2522 P 4 5 4 5 6 5 4 4 4 5 3 5 4 4

3 AINAA KHALEEDA BINTI ROSLAN 040307-16-2523 L 4 5 4 5 6 4 4 4 4 5 3 5 4 4

4 AZIZI AFIQ BIN ZAIDI 040307-16-2524 P 4 5 4 5 6 5 4 4 4 5 3 5 4 4

5 ERNIE NUR HAYATI BINTI ARBAIN 040307-16-2525 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

6 MAIZATUL INSYIRAH BINTI MD ZAKI 040307-16-2526 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

7 MOHAMAD ZULHAIDI BIN ZULKORNAIN 040307-16-2527 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

8 MOHAMAD AKMAL HAZWAN BIN JOHARI 040307-16-2528 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 3

9 MOHAMAD SHAHRUL HAKIM BIN RUSLI 040307-16-2529 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 5 3

10 MUHAMMAD ASYRAF BIN MOHD ZAHIR 040307-16-2530 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 6 3


MUHAMMAD DANISH HAIKAL BIN SYAHRUL
11 RIDHUAN 040307-16-2531 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 3

12 MUHAMMAD KHAZIM BIN AZMI 040307-16-2532 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 3

13 MUHAMMAD MUQRIZ BIN MOHD RAHIMI 040307-16-2533 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 5 3

14 MUHAMMAD NOOR HAKIMI BIN HALMI 040307-16-2534 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 5 4


MUHAMMAD SHAHRUL AIZAT BIN MAT
15 WAHID 040307-16-2535 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

16 MUHAMMAD SYAKIR BIN KHIROMZI 040307-16-2536 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 5

17 MUHAMMAD ZUL AIMAN BIN MOHAMMAD 040307-16-2537 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 5

18 NOOR ATHIRAH BINTI OTHMAN 040307-16-2538 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

19 NUR ALIAHAZWANI BINTI SAIDIN 040307-16-2539 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

20 NURALIYA MAISARAH BINTI JASMI 040307-16-2540 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 3

21 NURUL AZZWANY BINTI ZAMRI 040307-16-2541 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

22 SITI AISYAH BINTI SHAHBUDEN 040307-16-2542 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4


SUMAYA NOR SHAFINAZ BINTI MOHD
23 SUHAIMI 040307-16-2543 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

24 ZULHILMI BIN SHUIB 040307-16-2544 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

25

26

27

28

29


PN. ROZITA BT AHMAD
PENGETUA
SEKOLAH SENI MALAYSIA JOHOR
SEKOLAH SENI MALAYSIA JOHOR
PASIR GUDANG,
JOHOR
MAC 2017

SAINS

Nama Murid MUHAMMAD ASYRAF BIN MOHD ZAHIR


No. MY KID 040307-16-2530
Jantina P
Kelas TING 1 JAYA
Nama Guru EN SUDIMAN MUSA
Tarikh Pelaporan 04 JANUARI 2015

Tahap Penguasaan Keseluruhan 3


SAINS

Berikut adalah pernyataan bagi


Memuaskan
Tahap Penguasaan keseluruhan

TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
KAEDAH SAINS

TAHAP PENGUASAAN Menganalisis dapatan penyiasatan dan membuat kesimpulan yang selaras dengan tujuan penyiasatan saintifik ke
4
BIDANG 1 atas definisi Sains/ makmal sains/ kuantiti fizik dan unitnya/ penggunaan alat pengukur/ ketumpatan.
PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN

TAHAP PENGUASAAN Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks
5
BIDANG 2 penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
HIDUP

TAHAP PENGUASAAN Menganalisis pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan dalam
4
BIDANG 3 konteks penyelesaian masalah berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.

TAHAP PENGUASAAN Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks
5
BIDANG 4 penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

TAHAP PENGUASAAN Merekacipta menggunakan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah dan
6
EKSPLORASI UNSUR DALAM ALAM

BIDANG 5 membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif

SAINS
TAHAP PENGUASAAN Mengaplikasikan pengetahuan jirim / jadual berkala / udara untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
3
BIDANG 6 dapat melaksanakan aktiviti/ tugasan mudah.

TAHAP PENGUASAAN Menganalisis pengetahuan tentang jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
4
BIDANG 7 kejadian atau fenomena alam.
KELESTARIAN HIDUP
PENGURUSAN DAN

Menganalisa masalah/fenomena dengan menggunakan pengetahuan tentang prinsip keabadian tenaga/


TAHAP PENGUASAAN
4 penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan
BIDANG 8
cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.
PENEROKAAN
BUMI DAN
ANGKASA

TAHAP PENGUASAAN Menganalisispengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian
4
BIDANG 9 masalahmengenai kejadian atau fenomena alam.

uuyu

Menjalankan penyiasatan saintifik dan menulis laporan yang lengkap.


Mengumpul, mengorganisasikan dan mempersembahkan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan baik.
TAHAP PENGUASAAN 5
DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK

Menginterpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan penaakulan saintifik.


Mengenal pasti trend, pola dan hubungan data.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul.
Menulis laporan penyiasatan saintifik yang kurang lengkap.
TAHAP PENGUASAAN 3
Mengumpul dan merekodkan data yang relevan.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan sedikit ralat.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang bersandar kepada data yang dikumpul.
SAINS
DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

Murid berkebolehan:
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
TAHAP PENGUASAAN 5 Merumus implikasi sesuatu masalah atau isu tertentu
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi dengan baik.
Mendokumentasikan hampir kesemua sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Menentukan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
TAHAP PENGUASAAN 4 Menentukan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu.
Selalu menggunakan bahasa saintifik yang mencukupii untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sebahagian daripada sumber maklumat yang digunakan.

reteyyu

ULASAN GURU :


EN SUDIMAN MUSA PN. ROZITA BT AHMAD
GURU MATA PELAJARAN PENGETUA
SEKOLAH SENI MALAYSIA JOHOR SEKOLAH SENI MALAYSIA JOHOR
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI KSSM SSeM SENI VISUAL TINGKATAN 1

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 1
PENGUASAAN

Mengingat kembali definisi Sains/ makmal sains/ kuantiti fizik dan unitnya/ penggunaan alat pengukur/
1
ketumpatan/langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik.

Memahami definisi Sains/ makmal sains/ kuantiti fizik dan unitnya/ penggunaan alat pengukur/
2
ketumpatan/langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik.
Mengaplikasikan definisi Sains/ makmal sains/ kuantiti fizik dan unitnya/ penggunaan alat pengukur/
3
ketumpatan/langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik.

Menganalisis dapatan penyiasatan dan membuat kesimpulan yang selaras dengan tujuan penyiasatan saintifik ke
4
atas definisi Sains/ makmal sains/ kuantiti fizik dan unitnya/ penggunaan alat pengukur/ ketumpatan.

Menilai keseluruhan proses penyiasatan saintifik yang telah dilaksanakan untuk menentukan langkah yang boleh
5 ditambahbaik ke atas definisi Sains/ makmal sains/ kuantiti fizik dan unitnya/ penggunaan alat pengukur/
ketumpatan.
Merekacipta cara penambahbaikan yang boleh dilaksanakan untuk proses penyiasatan saintifik yang telah
6 dilaksanakan ke atas definisi Sains/ makmal sains/ kuantiti fizik dan unitnya/ penggunaan alat pengukur/
ketumpatan.

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 2
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan.

2 Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan.

Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan untuk


3
menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.

Menganalisis pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan dalam


4
konteks penyelesaian masalah berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.

Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks
5
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif


dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/
6
gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira
nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 3
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan.

2 Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan.

Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan untuk


3
menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.
Menganalisis pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan dalam
4
konteks penyelesaian masalah berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.
Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks
5
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif
dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/
6
gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira
nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.
TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 4
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan.

2 Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan.

Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan untuk


3
menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.
Menganalisis pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan dalam
4
konteks penyelesaian masalah berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.
Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks
5
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif
dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/
6
gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira
nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 5
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali jirim / jadual berkala / udara.

2 Memahami jirim / jadual berkala / udara.

Mengaplikasikan pengetahuan jirim / jadual berkala / udara untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
3
dapat melaksanakan aktiviti/ tugasan mudah.

Menganalisis pengetahuan tentang jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
4
kejadian atau fenomena alam.

Menilai pengetahuan jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
5
untuk melaksanakan aktiviti/ tugasan.

Merekacipta menggunakan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah dan
6
membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 6
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali jirim / jadual berkala / udara.

2 Memahami jirim / jadual berkala / udara.

Mengaplikasikan pengetahuan jirim / jadual berkala / udara untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
3
dapat melaksanakan aktiviti/ tugasan mudah.
Menganalisis pengetahuan tentang jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
4
kejadian atau fenomena alam.
Menilai pengetahuan jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
5
untuk melaksanakan aktiviti/ tugasan.
Merekacipta menggunakan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah dan
6
membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif
TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 7
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali jirim / jadual berkala / udara.

2 Memahami jirim / jadual berkala / udara.

Mengaplikasikan pengetahuan jirim / jadual berkala / udara untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
3
dapat melaksanakan aktiviti/ tugasan mudah.

Menganalisis pengetahuan tentang jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
4
kejadian atau fenomena alam.

Menilai pengetahuan jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
5
untuk melaksanakan aktiviti/ tugasan.
Merekacipta menggunakan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah dan
6
membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 8
PENGUASAAN

Mengingat kembali prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan
1
cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.

Memahami prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan
2
cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.

Mengaplikasikan prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan
3 cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya untuk melaksanakan
tugasan mudah.

Menganalisa masalah/fenomena dengan menggunakan pengetahuan tentang prinsip keabadian tenaga/


4 penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan
cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.

Menilai kesesuaian prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan
5 cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.dalam penyelesaian
masalah harian tertentu
Merekacipta menggunakan pengetahuan mengenai prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/
pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.
6
dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam
situasi baru secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 9
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali struktur bumi/geobencana/sumber Bumi.

2 Memahamistruktur bumi/geobencana/sumber Bumi

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi.

Menganalisispengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian


4
masalahmengenai kejadian atau fenomena alam.

Menilai pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian masalah dan
5
membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Merekacipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi
6 dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam
situasi baru secara kreatif dan inovatif.
TAHAP
DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK : PENGGAL1
PENGUASAAN
Merancang strategi dan prosedur yang kurang tepat dalam penyiasatan saintifik.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang kurang sesuai untuk menjalankan penyiasatan saintifik.
1
Tiada data dikumpul dan direkodkan.
Tiada penerangan atau penerangan sukar difahami.
Merancang strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai.
2 Mengumpul dan merekod data yang tidak lengkap atau tidak relevan.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang tidak bersandar kepada data yang dikumpul.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul.
Menulis laporan penyiasatan saintifik yang kurang lengkap.
3
Mengumpul dan merekodkan data yang relevan.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan sedikit ralat.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang bersandar kepada data yang dikumpul.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik.
Mengendali dan menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul untuk mendapatkan keputusan
yang jitu.
4 Menulis laporan penyiasatan saintifik yang lengkap.
Mengumpul data yang relevan dan merekodkan dalam format yang sesuai.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan tiada ralat.
Membuat interpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan tujuan penyiasatan.

Menjalankan penyiasatan saintifik dan menulis laporan yang lengkap.


Mengumpul, mengorganisasikan dan mempersembahkan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan baik.
5
Menginterpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan penaakulan saintifik.
Mengenal pasti trend, pola dan hubungan data.
Menjustifikasikan dapatan penyiasatan dengan mengaitkan teori, prinsip dan hukum sains dalam membuat
pelaporan.
6 Menilai dan mencadangkan penambahbaikan kepada kaedah penyiasatan dan kaedah inkuiri lanjutan apabila
perlu.
Membincangkan kesahan data dan mencadangkan penambahbaikan kaedah pengumpulan data.
TAHAP
DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK : PENGGAL2
PENGUASAAN
Merancang strategi dan prosedur yang kurang tepat dalam penyiasatan saintifik.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang kurang sesuai untuk menjalankan penyiasatan saintifik.
1
Tiada data dikumpul dan direkodkan.
Tiada penerangan atau penerangan sukar difahami.
Merancang strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai.
2 Mengumpul dan merekod data yang tidak lengkap atau tidak relevan.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang tidak bersandar kepada data yang dikumpul.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul.
Menulis laporan penyiasatan saintifik yang kurang lengkap.
3
Mengumpul dan merekodkan data yang relevan.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan sedikit ralat.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang bersandar kepada data yang dikumpul.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik.
Mengendali dan menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul untuk mendapatkan keputusan
yang jitu.
4 Menulis laporan penyiasatan saintifik yang lengkap.
Mengumpul data yang relevan dan merekodkan dalam format yang sesuai.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan tiada ralat.
Membuat interpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan tujuan penyiasatan.

Menjalankan penyiasatan saintifik dan menulis laporan yang lengkap.


Mengumpul, mengorganisasikan dan mempersembahkan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan baik.
5
Menginterpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan penaakulan saintifik.
Mengenal pasti trend, pola dan hubungan data.
Menjustifikasikan dapatan penyiasatan dengan mengaitkan teori, prinsip dan hukum sains dalam membuat
pelaporan.
6 Menilai dan mencadangkan penambahbaikan kepada kaedah penyiasatan dan kaedah inkuiri lanjutan apabila
perlu.
Membincangkan kesahan data dan mencadangkan penambahbaikan kaedah pengumpulan data.

TAHAP
DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI : PENGGAL1
PENGUASAAN
Murid belum berkebolehan untuk.
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
1 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan.

Murid kurang berkebolehan untuk:


Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
2 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan.
Murid berkebolehan:
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
3 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik yang terhad untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sedikit sumber maklumat yang digunakan.
Murid berkebolehan:
Menentukan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
4 Menentukan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu.
Selalu menggunakan bahasa saintifik yang mencukupii untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sebahagian daripada sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
5 Merumus implikasi sesuatu masalah atau isu tertentu
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi dengan baik.
Mendokumentasikan hampir kesemua sumber maklumat yang digunakan.
Murid berkebolehan:
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
Membincang dan menganalisa implikasi sains untuk meneyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
6
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik secara konsisten untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat
Mendokumentasikan sumber maklumat dengan lengkap.
Menjadi role model kepada pelajar lain.

TAHAP
DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI : PENGGAL2
PENGUASAAN
Murid belum berkebolehan untuk.
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
1 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan.

Murid kurang berkebolehan untuk:


Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
2 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
3 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik yang terhad untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sedikit sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Menentukan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
4 Menentukan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu.
Selalu menggunakan bahasa saintifik yang mencukupii untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sebahagian daripada sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
5 Merumus implikasi sesuatu masalah atau isu tertentu
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi dengan baik.
Mendokumentasikan hampir kesemua sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
Membincang dan menganalisa implikasi sains untuk meneyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
6
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik secara konsisten untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat
Mendokumentasikan sumber maklumat dengan lengkap.
Menjadi role model kepada pelajar lain.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN
1 Lemah
2 Sederhana
3 Memuaskan
4 Baik
5 Cemerlang
6 Sangat cemerlang
SAINS

TAHAP PENGUASAAN BIDANG 1 TAHAP PENGUASAAN BIDANG 2


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 1 0 0 23 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 24 0

25 23 30

25 24
20

20
15
15
10
10

5 5
1
0 0
TP 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP 0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 0 3
TP TP0 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 24 MURID JUMLAH 24 MURID

TAHAP PENGUASAAN BIDANG 3 TAHAP PENGUASAAN BIDANG 4


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 23 1 0 BIL. MURID 0 0 0 0 24 0

25 23 30

25 24
20
20
15
15
10
10
5 5
1
0 0
TP0 1 TP0 2 0 3
TP TP 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 0 3
TP TP0 4 TP 5 TP0 6
JUMLAH 24 MURID JUMLAH 24 MURID

TAHAP PENGUASAAN BIDANG 5 TAHAP PENGUASAAN BIDANG 6


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 1 0 23 BIL. MURID 0 0 20 1 3 0

25 23 25

20
20 20

15 15

10 10

5 5 3
1 1
0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP 0 5 TP 6 TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 24 MURID JUMLAH 24 MURID

TAHAP PENGUASAAN BIDANG 7 TAHAP PENGUASAAN BIDANG 8


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 24 0 0 BIL. MURID 0 0 0 24 0 0

30 30

25 24 25 24

20 20

15 15

10 10

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP 4 TP 0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP 0 5 TP0 6

JUMLAH 24 MURID JUMLAH 24 MURID


TAHAP PENGUASAAN BIDANG 9 DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK ; PENGGAL 1
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 24 0 0 BIL. MURID 1 0 0 0 23 0

30 25 23
25 24
20
20
15
15
10
10
5
5
1
0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP 0 5 TP0 6 TP 1 TP0 2 0 3
TP TP0 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 24 MURID JUMLAH 24 MURID

DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK ; PENGGAL 2 DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI; PENGGAL 1
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 23 1 0 0 BIL. MURID 0 0 0 1 23 0

25 26
23 24 23
22
20 20
18
16
15
14
12
10 10
8
6
5 4
1 2 1
0
0
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 0 3
TP TP 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 24 MURID JUMLAH 24 MURID

DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI; PENGGAL 2 TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 20 3 1 BIL. MURID 1 0 7 14 2 0

25 15 14
20
20

10
15
7
10
5

5 3 2
1
1
0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 24 MURID JUMLAH 24 MURID

0
0
0 00
0
0
0
0
0
1
1
1
1 1
TP 1 TP 2
2
0
2
2
2
TP 3 TP334
7
3
3
TP 5 TP
44
1
4
4
4
6 55
2
5
5
66
6
6
0 00 11
1 TP 1 TP 2
22 TP 3 T P3
334 TP 5 TP
44 6
4 55
5 66
MATA PELAJARAN
PELAPORAN KERJA PROJEK SAINS TINGKATAN 1
SAINS

KRITERIA
NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID
PENGENALAN
JANTINA KUMPULAN REKABENTUK PROSES APLIKASI PERSEMBAHAN PENGETAHUAN JUMLAH 20% DARIPADA
JUMLAH MARKAH
20% 20% 20% 20% 20% 100%
1 AHMAD HAKIMUL AZRI BIN ROSLI 040307-16-2521 L 1 15 10 13 17 19 74 14.80

2 AINAA KHADEEJA BINTI ROSLAN 040307-16-2522 P 0 0.00

3 AINAA KHALEEDA BINTI ROSLAN 040307-16-2523 L 6 6 1.20

4 AZIZI AFIQ BIN ZAIDI 040307-16-2524 P 12 12 2.40

5 ERNIE NUR HAYATI BINTI ARBAIN 040307-16-2525 L 0 0.00

6 MAIZATUL INSYIRAH BINTI MD ZAKI 040307-16-2526 P 0 0.00

7 MOHAMAD ZULHAIDI BIN ZULKORNAIN 040307-16-2527 P 0 0.00

8 MOHAMAD AKMAL HAZWAN BIN JOHARI 040307-16-2528 P 0 0.00

9 MOHAMAD SHAHRUL HAKIM BIN RUSLI 040307-16-2529 P 0 0.00

10 MUHAMMAD ASYRAF BIN MOHD ZAHIR 040307-16-2530 P 0 0.00

11 MUHAMMAD DANISH HAIKAL BIN SYAHRUL R 040307-16-2531 L 0 0.00

12 MUHAMMAD KHAZIM BIN AZMI 040307-16-2532 P 0 0.00

13 MUHAMMAD MUQRIZ BIN MOHD RAHIMI 040307-16-2533 L 0 0.00

14 MUHAMMAD NOOR HAKIMI BIN HALMI 040307-16-2534 P 0 0.00

15 MUHAMMAD SHAHRUL AIZAT BIN MAT WAHID 040307-16-2535 L 0 0.00

16 MUHAMMAD SYAKIR BIN KHIROMZI 040307-16-2536 P 0 0.00

17 MUHAMMAD ZUL AIMAN BIN MOHAMMAD 040307-16-2537 P 0 0.00

18 NOOR ATHIRAH BINTI OTHMAN 040307-16-2538 P 0 0.00

19 NUR ALIAHAZWANI BINTI SAIDIN 040307-16-2539 P 0 0.00

20 NURALIYA MAISARAH BINTI JASMI 040307-16-2540 P 0 0.00

21 NURUL AZZWANY BINTI ZAMRI 040307-16-2541 L 0 0.00

22 SITI AISYAH BINTI SHAHBUDEN 040307-16-2542 P 0 0.00

23 SUMAYA NOR SHAFINAZ BINTI MOHD SUHAIM 040307-16-2543 L 0 0.00

24 ZULHILMI BIN SHUIB 040307-16-2544 P 0 0.00

25

26
27

28

29


PN. ROZITA BT AHMAD
PENGETUA
0
MATA PELAJARAN
PELAPORAN KERJA PROJEK SAINS TINGKATAN 1
SAINS

KRITERIA
NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID
PENGENALAN
JANTINA KUMPULAN REKABENTUK PROSES APLIKASI PERSEMBAHAN PENGETAHUAN JUMLAH 20% DARIPADA
JUMLAH MARKAH
20% 20% 20% 20% 20% 100%
1 AHMAD HAKIMUL AZRI BIN ROSLI 040307-16-2521 L 1 15 10 13 17 19 74 14.80

2 AINAA KHADEEJA BINTI ROSLAN 040307-16-2522 P 0 0.00

3 AINAA KHALEEDA BINTI ROSLAN 040307-16-2523 L 6 6 1.20

4 AZIZI AFIQ BIN ZAIDI 040307-16-2524 P 12 12 2.40

5 ERNIE NUR HAYATI BINTI ARBAIN 040307-16-2525 L 0 0.00

6 MAIZATUL INSYIRAH BINTI MD ZAKI 040307-16-2526 P 0 0.00

7 MOHAMAD ZULHAIDI BIN ZULKORNAIN 040307-16-2527 P 0 0.00

8 MOHAMAD AKMAL HAZWAN BIN JOHARI 040307-16-2528 P 0 0.00

9 MOHAMAD SHAHRUL HAKIM BIN RUSLI 040307-16-2529 P 0 0.00

10 MUHAMMAD ASYRAF BIN MOHD ZAHIR 040307-16-2530 P 0 0.00

11 MUHAMMAD DANISH HAIKAL BIN SYAHRUL R 040307-16-2531 L 0 0.00

12 MUHAMMAD KHAZIM BIN AZMI 040307-16-2532 P 0 0.00

13 MUHAMMAD MUQRIZ BIN MOHD RAHIMI 040307-16-2533 L 0 0.00

14 MUHAMMAD NOOR HAKIMI BIN HALMI 040307-16-2534 P 0 0.00

15 MUHAMMAD SHAHRUL AIZAT BIN MAT WAHID 040307-16-2535 L 0 0.00

16 MUHAMMAD SYAKIR BIN KHIROMZI 040307-16-2536 P 0 0.00

17 MUHAMMAD ZUL AIMAN BIN MOHAMMAD 040307-16-2537 P 0 0.00

18 NOOR ATHIRAH BINTI OTHMAN 040307-16-2538 P 0 0.00

19 NUR ALIAHAZWANI BINTI SAIDIN 040307-16-2539 P 0 0.00

20 NURALIYA MAISARAH BINTI JASMI 040307-16-2540 P 0 0.00

21 NURUL AZZWANY BINTI ZAMRI 040307-16-2541 L 0 0.00

22 SITI AISYAH BINTI SHAHBUDEN 040307-16-2542 P 0 0.00

23 SUMAYA NOR SHAFINAZ BINTI MOHD SUHAIM 040307-16-2543 L 0 0.00

24 ZULHILMI BIN SHUIB 040307-16-2544 P 0 0.00

25

26
27

28

29


PN. ROZITA BT AHMAD
PENGETUA
0