Anda di halaman 1dari 12

BAHAGIAN A (20 markah)

Bulatkan satu jawapan yang betul berdasarkan pilihan yang diberi.

1. Antara berikut, yang manakah merupakan benda hidup?

A.

B.

C.

2. Aktiviti manakah yang menggunakan fungsi mata?


A. Menyusun buku
B. Mendengar lagu
C. Melihat burung

3.

Apakah yang ditunjukkan oleh gambar di atas?


A. Benda hidup bernafas
B. Benda hidup bergerak
C. Benda hidup membesar

2
4. Antara objek berikut, yang manakah berasa keras apabila
disentuh?
A. Tuala
B. Sapu tangan
C. Komputer

5. Antara yang berikut, yang manakah merupakan benda hidup


yang boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain?
A.

B.

C.

6. Antara yang berikut, yang manakah bernafas?


A. Buku
B. Kapal terbang
C. Nyamuk

3
7. Benda hidup di atas boleh.
A. Melompat
B. Membiak
C. Bergerak

8. Benda hidup memerlukan udara untuk


A. Bergerak
B. Bernafas
C. Membesar

9. Kita mendengar dengan menggunakan


A. Mulut
B. Kaki
C. Telinga

10. Gambar di atas menunjukkan satu bahagian tubuh manusia.


Apakah bahagian tubuh yang ditunjukkan di atas? (RALAT)
A. Mata
B. Kaki tangan
C. Mulut

4
11. Tumbuhan ________________ dan bertambah saiz.
A. Membiak
B. Membesar
C. Bernafas

12. Saya digunakan untuk menyentuh bola. Apakah saya?


A. Tangan
B. Kaki
C. Lidah

13. Gambar di bawah adalah benda bukan hidup kecuali?

A.

B.

C.

14. Haiwan ______________ supaya bilangan haiwan bertambah.


A. Bergerak
B. Membiak
C. Membesar
15. Lidah digunakan untuk _________.
A. Menghidu
B. Merasa
C. Menyentuh

5
16. Hidung digunakan untuk __________.
A. Menendang
B. Menyentuh
C. Menghidu

17. Gambar di atas menunjukkan benda hidup______________.


A. Bernafas
B. Membesar
C. Membiak

18. Manakah antara berikut bukan Peraturan Bilik Sains?


A. Bersihkan dan kemaskan Bilik Sains sebelum keluar
B. Beratur sebelum masuk ke Bilik Sains
C. Makan dan minum di dalam Bilik Sains

6
19. Apakah ciri benda hidup berdasarkan gambar di atas?
A. Memerlukan udara
B. Memerlukan makanan
C. Bergerak

20. Apakah fungsi anggota badan di atas?


A. Menghidu
B. Melihat
C. merasa

7
BAHAGIAN B (30 markah)

Padankan gambar dengan fungsinya.

21
1

mendengar

22
1

menghidu

23
1

merasa

24
1

melihat

25
1

menyentuh

8
Bulatkan ciri-ciri benda hidup yang betul

26 25
1 1

bergerak

membiak

27
1

membesar

bernafas

28
1
membiak

bergerak

29
1
bergerak

perlukan makanan

9
Tuliskan ciri benda hidup yang tepat.

membiak membesar bergerak bernafas

perlukan makanan perlukan air

30 31

32 33

34 35

10
Labelkan anggota badannya.

mata tangan mulut telinga hidung

(38)

(36)
(39)

(37)

(40)

11
Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul.

pokok lembu beg

Anak patung lori

BENDA HIDUP BENDA BUKAN HIDUP

(41) (43)

(42) (44)

(45)

12
Bulatkan benda hidup.

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

13