Anda di halaman 1dari 3

DOA ORANGTUA UNTUK ANAKNYA

AGAR MENJADI ANAK YG SHOLIH LAHIR BATIN


( Sholat sunah empat rakaat dua kali salam )

Niat Sholat:
USHOLLI ROKATAL HAJAATI LISHOLAAHIL
AWLAADI SUNNATALLAAHI TAAALALLAHU
AKBAR.
Rakaat Pertama, setelah AlFatihah membaca:
RABBANAA WAJALNAA MUSLIMIINI LAKA WA
MIN DZURRIYATINAA UMMATAM MUSLIMATAN
LAKA WA ARINAA MANAASIKANAA WA TUB
ALAYNAA INNAKA ANTATTAWWAABURROHIIIM
Rakaat Kedua, setelah AlFatihah membaca:
RABBIJALNI MUQIYMASSHOLAATI WA MIN
DZURRIYYATI RABBANAA WA TAQABBAL
DUAAa. RABBANAGHFIRLIY WA LIWAALIDAYYA
WA IL MUMINIYNA YAWMA YAQUWMUL
HISAAB.
Setelah salam membaca:
RABBANAA HABLANAA MIN AZWAAJINA WA
DZURRIYYAATINAA QURROTA AYUNIN
WAJALNA LILMUTTAQIYNA IMAAMAA. ( dibaca
10 X )
Niat Sholat:
USHOLLI ROKATAL HAJAATI LISHOLAAHIL
AWLAADI SUNNATALLAAHI TAAALALLAHU
AKBAR.
Rakaat Ketiga, setelah AlFatihah membaca:
RABBANAA HABLANAA MIN AZWAAJINA WA
DZURRIYYAATINAA QURROTA AYUNIN
WAJALNA LILMUTTAQIYNA IMAAMAA. ( dibaca
10 X )
Rakaat Keempat, setelah AlFatihah membaca:
RABBI AW ZINIY AN ASYKURO NIMATAKALLATIY
ANAMTA ALAYYA WA ALAA WAA LIDAYYAWA
AN AMALA SHOOLIHAN TARDHOOHU WA
ASHLIH LII FII DZURRIYYATI INNIY TUBTU ILAYKA
WA INNIY MINAL MUSLIMIIIYN ( dibaca 10 X )
Setelah salam membaca:
RABBANAA HABLANAA MIN AZWAAJINA WA
DZURRIYYAATINAA QURROTA AYUNIN
WAJALNA LILMUTTAQIYNA IMAAMAA. ( dibaca
10 X )
SHOLAWAT MUNJILAT

ALLAHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA


MUHAMMADIN SHOLAATAN TUNJIYNAA
BIHAA MIN JAMIYIL AHWAALI WAL AAFAAT
WA TAQDHI LANAA BIHAA MIN JAMIYIL
HAAJAAT WATUTHOHHIRUNAA BIHA MIN
JAMIYI SAYAAT WA TARFAUNAA BIHA
INDAKA ALADDAROJAAT WA
TUBALLIGHUNAA BIHA IQSHOL GHOOYAAT
MIN JAMIYIL KHOYROTI FIL HAYAATI WA
BADAL MAMAAT ( dibaca 10 X )

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM WA BAARIK


ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN. ANNAAFIU
LIMAA UGHLIQO. WAL KHOOTIMI LIMAA
SABAQO. NAASHIRIL HAQQI BIL HAQQI. WAL
HAADI ILA SHIRAATHIKAL MUSTAQIIIYM.
SHOLLALLAAHI ALAYHI WA AALIHI WA
SHOHBIHI HAQQO QODRIHI WA MIQDAARIHIL
AZHIIIYM.