Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

Minggu : 26 Hari : Rabu Tarikh : 5.7.2017

Kelas :
Masa : Isi Kandungan / Standard Kandungan Impak / Catatan
Mata pelajaran :

Tahun 3 Tajuk : Hambur Kucing


SK : Kemahiran Pergerakan
7.40 8.10 SP : 1.1.1 , 2.1.1 , 5.1.2
Objektif :
Pendidikan 1. Melakukan kemahiran hambur (spring).
Jasmani 2. Melakukan pendaratan dengan betul.
Aktiviti :
1. Memanaskan badan
2. Melakukan kemahiran hambur
3. Melakukan pendaratan
4. Permainan kecil
5. Menyejukkan badan
6. Pentaksiran

Tahun 4 Tajuk : Mari Menghambur


SK : Gimnastik Asas
7.40 8.10 SP : 1.1.1 , 2.1
Objektif :
Pendidikan 1. Melakukan kemahiran hambur (spring).
Jasmani 2. Melakukan pendaratan dengan betul.
Aktiviti :
1. Memanaskan badan
2. Aktiviti hambur tangan dan mendarat
3. Permainan kecil
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran

Tahun 3 Tema : Sekolah


Tajuk : Mari Bekerjasama
8.10 9.10 SK : 3.2 , 5.2
SP : 3.2.6 , 5.2.1
Bahasa Malaysia Objektif :
1. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk yang
dibacakan oleh guru dengan betul dan kemas.
2. Mengisi tempat kosong dengan perkataan
berimbuhan yang betul.
Aktiviti :
1. Bercerita
- Bercerita mengenai tanggungjawab.
2. Bersoal jawab
- Bersoal jawab dengan murid mengenai
tanggungjawab mereka.
3. Latihan individu
4. Bimbingan
5. Penilaian
6. Rumusan
Tahun 2 Tema : Keluarga Harmoni
Tajuk : Hari Keluarga
8.10 9.10 SK : 2.3 , 3.2
SP : 2.3.1 , 3.2.4
Bahasa Malaysia Objektif :
1. Menbaca kuat ayat penyata yang diberikan oleh guru.
2. Menulis perkataan berdasarkan gambar yang
diberikan.
Aktiviti :
1. Bercerita
- Bercerita tentang keluarga bahagia.
2. Bersoal jawab
- Bertanya kepada murid mengenai keluarga
mereka.
3. Latihan individu
- Membaca ayat yang diberikan oleh guru.
4. Bimbingan
5. Penilaian
6. Rumusan
- Guru merumuskan pembelajaran hari ini.