Anda di halaman 1dari 2

SCHOOL IMPROVEMENT PROGRAM PPD TAMPIN 2014

PELAN INTERVENSI KEHADIRAN MURID ASPEK 12.7.3


KEBERHASILAN: AKSES: MENINGKATKAN PERATUS KEHADIRAN MURID KE SEKOLAH

Siapa Siapa lagi yang


Matlamat Justifikasi Tindakan Jangkamasa bertanggungjawab terlibat

Apa yang telah dilakukan Apakah maklumat Apakah sumber yang diperlukan untuk Apakah halangan yang Apakah ukuran Catatan
atau sedang dilakukan yang diperlukan mencapai matlamat? mungkin menganggu kejayaan dalam
untuk menangani masalah untuk mencapai dengan kejayaan mencapai matlamat
atau mencapai matlamat ? matlamat? pencapaian matlamat ini? yang diingini?

SIP+ PPD TAMPIN


SCHOOL IMPROVEMENT PROGRAM PPD TAMPIN 2014

SIP+ PPD TAMPIN