Anda di halaman 1dari 46

SCHOOL PROGRAMME CHECK TOOL (sP

Alat Semakan Program Sekolah


Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan
Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar) Eliminate (Hapuskan) Raise (Tambah)
PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN
1 GURU

2 KAEDAH PENYAMPAIAN 2,3,9 4,6,8


3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI

4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

5 PENILAIAN Reduce (Kurangkan) Create (Wujudkan)

6 TEKNIK PENYOALAN 10

7 PENGUASAAN ISI KANDUNGAN 11

8 PENGURUSAN KELAS 12

9 AMALAN PROFESIONAL KEGURUAN 13

Sustain (Kekalkan)

1,5,7
HECK TOOL (sPeCt)

Program Kecemerlangan Sekolah Yang


Dilaksanakan (Berdasarkan Isu / Cabaran)

1 PROGRAM PEMANTAUAN BERSEPADU

2 PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

3 PROGRAM PERMUAFAKATAN SEKOLAH

4 COACHING & MENTORING

5 PROGRAM LUAK MELALUI LDP

6 LESSON STUDY

7 PROD

8 DIALOG PROFESIONAL

9 PROGRAM PENINGKATAN SAHSIAH MURID

10 KOMUNIKASI BERKESAN

11 BENGKEL ABM

12 BENGKEL PENGURUSAN KELAS

13 BENGKEL KBAT
Ketua: Guru Besar SK ABC Program: Pembangunan Prestasi Sek
Logo
Objektif Program: Meningkatkan Prestasi Sekolah
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1 Pemantapan Pemimpin Sekolah
2 Projek Tiga Bintang
3 Pengiktirafan Guru Cemerlang
4 Jeling-jeling
5 Hati Ke Hati
6 Projek Bilik Darjah Kondusif
7 Seminar Keibubapaan dan Kecemerlangan murid
8 Ponteng Sifar
9
10
11
12
13
14
15
Sahsiah / Komuniti

Januari
Februari
Mach
Pengajaran & Pembelajaran
Komitmen Guru & Staf

April
Mei
Jun
Kepimpinan

Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 100 200 300 400 5


Ringkasan & Ramalan Column AC Co

Peningkatan peratusan kelulusan UPSR sebanyak 30%


Purata kehadiran murid melebihi 75%
Penglibatan ibubapa dalam program-program sekolah adalah melebihi 50%

Simbol
Belum Siap
Siap
mbangunan Prestasi Sekolah Tarikh: Nov 2010

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


A B C
A B
A B
B
A
A
A B
B C
Ogos
September
Oktober
November
Disember

Madris

Panitia BM
Julai

Ahmad
Mohammad

Fdzri

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 800 200
KWKK 0 0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 PIBG 0 0

Column AC Column AD

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua Program :

Objektif Program
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Pro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 0.1 0.2 0.3 0


Ringkasan & Ramalan Column

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
Jun

November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 PIBG 0 0

Column AF Column AG

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua PK PENTADBIRAN Program : HEADCOUNT 1

Objektif Program Meningkatkan pencapaian PKSM & Peperiksaan Awam


Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Pro
O 1 Penyediaan Kertas Kerja
O 2 Taklimat Penetapan & Review Headcount - Guru
O 3 Penyediaan Kad Headcount Murid
O O 4 Bengkel Penetapan Headcount - Murid
O O O 5 Majlis Kontrak Murid & Ibu Bapa
O 6 Bengkel Review Headcount
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Tugas Utama
Tarikh
Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran
Meningkatkan pencapaian PKSM & Peperiksaan Awam

Sasara
n
Meningkatkan kefahaman penggunaan headcount

Objektif
Meningkatkan dan mengekalkan motivasi

SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 100 200
Ringkasan & Ramalan Column

Meningkatkan prestasi semua mata pelajaran dalam PKSM dan Peperiksaan Awam
Membudayakan PDCA melalui headcount dalam kalangan guru dan murid-murid
Meningkatkan kerjasama dan penglibatan ibu bapa dalam kejayaan murid-murid.

Simbol
Belum Siap
Siap

Ketua PK PENTADBIRAN Program : NMC Stra


Ketua PK PENTADBIRAN Program : NMC Stra

Objektif Program Meningkatkan pencapaian peratus gred A semua mata pelaja


Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Pro
O 1 Penyediaan Kertas Kerja
O 2 Mengenal pasti Calon-calon potensi straight A
O O 3 Kolaborasi Ibu Bapa Calon-calon straight A
O O O 4 Majlis Aku Janji / Penetapan Target Bersama Ibu Bapa
O O 5 Pelancaran Peminjaman Buku Rujukan
O O 6 Penetapan dan Perjumpaan Mentor-Mentee Straight A
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Tugas Utama
Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran

Tarikh
Meningkatkan hubungan antara guru dan murid-murid
Meningkatkan pencapaian Kualiti PT3, SPM & STPM

Sasara
n
Menyediakan bahan rujukan yang mencukupi

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 100 200
Ringkasan & Ramalan Column

Meningkatkan prestasi semua mata pelajaran dalam PKSM dan Peperiksaan Awam
Membudayakan PDCA melalui headcount dalam kalangan guru dan murid-murid
Meningkatkan kerjasama dan penglibatan ibu bapa dalam kejayaan murid-murid.

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:
HEADCOUNT 1 SEKOLAH

eperiksaan Awam
Status/Pencapain Projek Tanggungjawab
B A C
A B
A B C
A C B
A B C
B C A
Guru Mengajar
Ogos
September
Oktober

Guru Tingkatan
Jun

Kaunselor
November
Disember
Julai

SU PIBG

SU Peperiksaan

Peny. Tingkatan

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 500 0
0 100 200 300 400 500 600 PIBG 350 0

Column AF Column AG

am

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan

Tarikh:
NMC Straight A
NMC Straight A

ed A semua mata pelajaran diambil PT3, SPM & STPM


Status/Pencapain Projek Tanggungjawab
A C B
C A B
B C A
A C B
A B C
B C A

SU Peperiksaan
Peny. Tingkatan
Ketua Panitia
Ogos
September
Oktober
November
Disember
Jun
Julai

Kaunselor

Mentor
SU PIBG

PK 1

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 2,000 0
0 100 200 300 400 500 600 PIBG 1,168 0

Column AF Column AG

am

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua PK PENTADBIRAN Program : NMC Stra

Objektif Program Meningkatkan pencapaian peratus gred A semua mata pelaja


Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Pro
O 1 Penyediaan Kertas Kerja
O 2 Mengenal pasti Calon-calon potensi straight A
O O 3 Kolaborasi Ibu Bapa Calon-calon straight A
O O O 4 Majlis Aku Janji / Penetapan Target Bersama Ibu Bapa
O O 5 Pelancaran Peminjaman Buku Rujukan
O O 6 Penetapan dan Perjumpaan Mentor-Mentee Straight A
O O 7 Mendapatkan penajaan daripada agensi luar
O O 8 Pelancaran Score Board NMC
O O 9 Tunjuk Ajar Terancang Straight A
10
11
12
13
14
15
Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Tugas Utama
Meningkatkan hubungan antara guru dan murid-murid
Menyediakan bahan rujukan dan latihan yang optima

Tarikh
Sasara
Meningkatkan Kualiti PKSM, PT3, SPM & STPM

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 500 10
Ringkasan & Ramalan Column

Meningkatkan prestasi akademik / SKPM.


Meningkatkan amalan pemantauan dan penilaian.
Meningkatkan kerjasama dan penglibatan ibu bapa dan agensi luar dalam kejayaan murid-murid.

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:
NMC Straight A

ed A semua mata pelajaran-PKSM, PT3, SPM & STPM


Status/Pencapain Projek Tanggungjawab
A C B
C A B
B C A
A C B
A B C
B C A
C B A
C B A D E
Kaunselor

Ketua Panitia
Ogos
September
Oktober
November
Disember
Jun
Julai

SU Peperiksaan

Peny. Tingkatan

Mentor
SU PIBG

PK 1

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 2,000 0
0 500 1000 1500 2000 2500 PIBG 1,168 0

Column AF Column AG

aan murid-murid.

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
MEMPERK
Ketua PENGETUA Program :
PENGURUS

Objektif Program Memperkasa guru dan meningkatkan kecekapan pengurus


Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain
O O O O O 1 Kontrak Headcount 1 Sekolah
O O O O 2 Learning Walk Berfokus
O O O O 3 PLC
O O O O O 4 Pencerapan PdP
O O O O O 5 Anugerah Pencapaian Cemerlang Guru
O O O O 6 Pemeriksaan Semakan Latihan
O 7 Pemantapan Pengurusan Panitia
O O O O O 8 Pemantauan MMI
O O O O 9 Pemantapan Pengurusan PBS
O O O O O 10 Dialog Prestasi Akademik
O O O O 11 Pemeriksaan Fail Rekod Mengajar Guru

Januari
Februari
Mach
April
Tugas Utama

Tarikh
Meningkatkan komitmen guru untuk kecemerlangan murid

Sasaran
Memastikan kecemerlangan akademik murid-murid
Meningkatkan kecekapan pengurusan kurikulum

Objektif
SUWA
Memantapkan kepimpinan instruksional
Meningkatkan keberkesanan PdP guru

KWKK

Kos PIBG

0 200
Ringkasan & Ramalan

Meningkatkan prestasi SKPM


Memantapkan PDCA dalam pengurusan kurikulum sekolah.
Memantapkan budaya kerja sepasukan bagi kecemerlangan murid dan organisasi

Simbol
Belum Siap
Siap
MEMPERKASA GURU & Tarikh:
PENGURUSAN KURIKULUM

an kecekapan pengurusan kurikulum.


Status/Pencapain Projek Tanggungjawab
A C B
A A C B
A B C
B A C D
A B C
A B C D
A B C D
C A B
A B C
A B C
A B C SU Kurikulum

SU SKPM
Ogos
September
Oktober
November
Mei
Jun

PK 1

PK Pra U

Ketua Bidang
Ketua Panitia
Disember
Julai

PK Petang

SU Peperiksaan

WA Ringgit
Anggaran Belanjaan
KK
SUWA 0 0
BG KWKK 1,000 0
PIBG 0 0
0 200 400 600 800 1000 1200
Column AH Column AI

isasi

Belum Siap A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua PENGETUA Program : PENINGKAT

Objektif Program MeningkatkanPencapaian Akademik - PKSM & Peperiksa


Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain
O O O O 1 Headcount 1 Sekolah
O O O O 2 NMC - Straight A PT3, SPM & STPM
O O O O 3 NML - Mentor Protg PT3, SPM & STPM
O O O O 4 NMC - Straight A PKSMR & PKSMA
O O O O 5 NML - Mutiara
O O O O 6 Tunjuk Ajar Terancang (TAT) / Kelas Berfokus
O O O O 7 Pecutan Akhir PT3, SPM & STPM
O O O O 8 Seminar Kecemerlangan Akademik PKSM, PT3, SPM & STPM
O O O O 9 Seminar Motivasi PKSM, PT3, SPM & STPM
O O O O 10 Bicara Profesional
O O O O 11 Solat Hajat & Restu Ilmu
O O O O 12 Majlis Anugerah Akademik
O O O O 13 Pengurusan Kelas Abad 21
O O O O 14 Pakej Percutian
O O O O 15 Program Bahasa
16

Januari
Februari
Mach
April
Tugas Utama
Meningkatkan penguasaan dwi bahasa dalam kalangan murid
Meningkatkan Peratus Lulus Semua Mata Pelajaran diambil

Tarikh
Sasaran
Meningkatkan peratus A semua mata pelajaran diambil

Objektif
SUWA

KWKK
Meningkatkan pencapaian SKPM

Kos PIBG

0 1000 2
Ringkasan & Ramalan
Meningkatkan GPS

Meningkatkan prestasi akademik & kemenjadian murid (SKPM)


Memantapkan PDCA dalam pengurusan kurikulum sekolah.
Meningkatkan kerjasama dan penglibatan ibu bapa dan agensi luar dalam kejayaan murid-murid.

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:
PENINGKATAN AKADEMIK

k - PKSM & Peperiksaan Awam


Status/Pencapain Projek Tanggungjawab
B A C
A B C
B A C
C B A
B A C
B C A
B C A
A B C
A C B
A B C
A B C D
B A D C
A B C
C A B
A B
Kaunselor

SU Kurikulum
Ketua Bidang
Ketua Panitia
Ogos
September
Oktober
November
Disember
Mei
Jun
Julai

SU Peperiksaan

Peny. Tingkatan

SU PIBG

WA Ringgit
Anggaran Belanjaan
KK
SUWA 2,000 0
BG KWKK 5,000 0
PIBG 3,000 0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Column AH Column AI

ayaan murid-murid.

Belum Siap A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: Program :
Logo
Objektif Program:
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5


Ringkasan & Ramalan Column AC Co

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab

C
Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 PIBG 0 0

Column AC Column AD

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: Program :

Objektif Program:
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5


Ringkasan & Ramalan Column AC Co

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 PIBG 0 0

Column AC Column AD

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: Program :
Logo
Objektif Program:
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5


Ringkasan & Ramalan Column AC Co

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 PIBG 0 0

Column AC Column AD

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: Program :
Logo
Objektif Program:
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tugas Utama
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Objektif Tarikh
Kos Sasara
n

Ringkasan & Ramalan

SUWA
KWKK
PIBG Simbol
Belum Siap
0 0.1 Siap
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Column AC Column AD
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
PIBG 0 0

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


3 0.4 0.5 0.6 B0.7Orang0.8
Kedua 0.9 1
dipertanggungjawabkan
umn AC Column AD C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: Program :
Logo
Objektif Program:
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5


Ringkasan & Ramalan Column AC Co

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 PIBG 0 0

Column AC Column AD

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: Program :
Logo
Objektif Program:
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5


Ringkasan & Ramalan Column AC Co

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 PIBG 0 0

Column AC Column AD

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: Program:
Logo
Objektif Program:
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5


Ringkasan & Ramalan Column AC Co

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 PIBG 0 0

Column AC Column AD

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: Program:
Logo
Objektif Program:
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5


Ringkasan & Ramalan Column AC Co

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 PIBG 0 0

Column AC Column AD

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: Program
Logo
Objektif Program:
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5


Ringkasan & Ramalan Column AC Co

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 PIBG 0 0

Column AC Column AD

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: Program :
Logo
Objektif Program:
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5


Ringkasan & Ramalan Column AC Co

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 PIBG 0 0

Column AC Column AD

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: Program:
Logo
Objektif Program:
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5


Ringkasan & Ramalan Column AC Co

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 PIBG 0 0

Column AC Column AD

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: Program:
Logo
Objektif Program:
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5


Ringkasan & Ramalan Column AC Co

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 PIBG 0 0

Column AC Column AD

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: Program :
Logo
Objektif Program:
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5


Ringkasan & Ramalan Column AC Co

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 PIBG 0 0

Column AC Column AD

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: Program:
Logo
Objektif Program:
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Tugas Utama
Tarikh
Sasara
n

Objektif
SUWA
KWKK

Kos PIBG

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5


Ringkasan & Ramalan Column AC Co

Simbol
Belum Siap
Siap
Tarikh:

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 PIBG 0 0

Column AC Column AD

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan