Anda di halaman 1dari 1

Rujukan Kami :

Tarikh : 1 Februari 2017


3 Jamadil Awal 1498H

Pegawai Pendidikan Daerah Seremban


Pejabat Pendidikan Daerah Seremban
KM 4, Jalan Kuala Pilah
70400 Seremban
(U.P : Unit Pengurusan Sekolah)

Tuan,

AKUAN PENGHANTARAN MAKLUMAT / DATA KEDUDUKAN GURU SEKOLAH RENDAH HARIAN


(BSKG) BERAKHIR PADA 31 JANUARI 2017

Dengan hormatnya surat Pejabat Pendidikan Daerah Seremban PPDS.800-2/1/1 JLD 4 (41)
bertarikh 18 Januari 2017 adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa pihak sekolah telah melaksanakan perkara tersebut :

2.1 Memastikan tiada ralat


2.2 Membuat verifikasi
2.3 Menyemak pengisian perjawatan

3. Bersama-sama ini disertakan Cetakan Borang Status Kedudukan (BSKG) yang berakhir
pada bulan Januari 2017.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

..
( )