Anda di halaman 1dari 3

UNDANG UNDANG DADAH DI MALAYSIA

BIL UNDANG-UNDANG TUJUAN AKTA


DADAH

1 AKTA DADAH Suatu akta bagi membuat peruntukkan selanjutnya yang


BERBAHAYA 1952 lebih baik untuk mengawal pengimportan, pengeksportan,
pengilangan, penjualan dan penggunaan candu dan
beberapa bahan dan dadah merbahaya tertentu.
Membuatperuntukkan khas berhubung dengan bidang
kuasa Mahkamah terhadap kesalahankesalahan yang
tertakluk dibawahnya dan perbicaraan mahkamah

2 AKTA PENAGIH Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983


DADAH (Pindaan) 1998 digubal bertujuan untuk memberi rawatan
(RAWATAN DAN dan pemulihan kepada penagihpenagih dadah. Seliaan
PEMULIHAN) 1983 merupakan proses rawatan lanjutan yang menitik beratkan
(PINDAAN) 1998 pengawasan keatas penagihpenagih bertujuan
memastikan mereka tidak mengulangi tabiat penagihan
mereka

3 AKTA DADAH Suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai tahanan


BERBAHAYA pencegahan orang orang yang ada kaitan dengan apaapa
(LANGKAH aktiviti yang berhubung dengan atau yang membuat
LANGKAH pengedaran dadah berbahaya.
PENCEGAHAN KHAS)
1985

4 AKTA DADAH Suatu akta bagi membuat peruntukkanperuntukkan


BERBAHAYA mengenai kesalahan kesalahan berhubung dengan harta
(PERLUCUTHAKAN dan mengenai penyitaan dan perlucuthakan harta yang
HARTA) 1988 berkaitan dengan aktiviti yang ada hubungan dengan
kesalahan kesalahan dibawah Akta Dadah Berbahaya
1952

5 AKTA RACUN 1952 Suatu akta untuk mengawal pengimportan, pemilikan,


pengeluaran, penjualan dan penggunaan racun. Racun
bermaksud bahanbahan yang dinamakan dan disenaraikan
didalam Senarai Racun dan termasuk apaapa campuran,
penyediaan, solusi atau yang asli yang mengandungi
bahanbahan tersebut apa apa penyediaan atau bahan-
bahan yang terkandung didalam Jadual Kedua Akta ini.
RINGKASAN SEKSYEN-SEKSYEN PENTING

AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 (PINDAAN 1998)

SEKSYEN KESALAHAN/JENIS DADAH HUKUMAN


Memiliki 15 gm atau lebih heroin dan/atau morfin
39B Memiliki 1000 gm atau lebih candu masak atau Mati Mandatori
mentah
Memiliki 40 gm kokain atau lebih
Memiliki 200 gm atau lebih ganja
Memiliki 2000 gm daun koka atau lebih
Memiliki 50 gm atau lebih Amphetamine
Type Stimulants (ATS) contoh: syabu
atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk
Sek. 37 (ADB)

Memiliki 5-15 gm heroin atau morfin Tidak kurang lima


39A(2 Memiliki 250-1000 gm candu tahun penjara atau
Memiliki 50 200 gm ganja dipenjara seumur
Memiliki lebih 15-40 gm kokain hidup dan tidak
Memiliki lebih 750 gm daun koka kurang 10 sebatan
Memiliki 30-50 gm Amphetamine Type
Stimulants (ATS)
contoh: syabu atau pil ectasy
(untuk butir terperinci rujuk Sek. 39A(2)

Memiliki 2-5 gm heroin atau morfin Tidak kurang 2


39A(1) Memiliki 20-50 gm ganja tahun penjara tetapi
Memiliki 5-15 gm kokain tidak lebih 5 tahun
Memiliki 100-250 gm candu dan sebatan tidak
Memiliki 250-750 gm daun koka kurang 3 sebatan
Memiliki 5-30 gm Amphetamine Type Stimulants dan tidak lebih 9
(ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy sebatan
(untuk butir terperinci rujuk Sek. 39A(1)

Penjara seumur
6B Menanam atau mengusahakan pokok ganja hidup dan sebatan
(walaupun sebatang pokok) tidak kurang 6
sebatan
Denda tidak lebih
6 Memiliki kurang daripada 5 gm candu mentah RM20,000/- atau
atau daun koka atau pokok popi atau biji ganja penjara tidak lebih
dari popi 5 tahun atau
kedua-duanya
sekali.
Denda tidak lebih
9 Memiliki kurang 100 gm candu masak RM20,000/- atau
penjara tidak lebih
5 tahun atau
kedua-duanya
sekali.

Denda tidak lebih


10 Penggunaan sesuatu permis, pemilikan alat RM20,000/- atau
perkakas menghisap dadah penjara tidak lebih
5 tahun atau
kedua-duanya
sekali

Denda tidak lebih


Memiliki kurang 2 gm heroin atau morfin RM100,000/- atau
12(2) Memiliki lain-lain dadah kurang daripada Sek. penjara tidak lebih
39(A)(1) 5 tahun atau
Pejawat awam yang bertugas di penjara, pusat kedua-duanya
pemulihan, lokap polis atau manamana tempat sekali.
tahanan dan memiliki dadah di tempat tersebut. Bagi pegawai awam
penjara, polis peg.
Pemulihan di
kenakan sebatan
tidal lebih 3 sebatan
sebagai tambahan.
15(1)(a) Memasukkan dadah (dadah-dadah yang Denda tidak lebih
dijadualkan) ke dalam badan RM 5,000.00 atau
penjara tidak
kurang 2 tahun.
15(b) Berada di dalam premis tempat hisap dadah Denda tidak lebih
RM 5,000.00 atau
penjara tidak
kurang 2 tahun.

Dipetik daripada BUKU LIMA MINIT AMAT BERHARGA(JPNS 2013/2014)