Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 1 HARI:RABU TARIKH: 4 JANUARI 2017

Kelas / Masa / Mata Pelajaran 1 Tanjung / 1.10 1.40 petang / Matematik


Tema / Tajuk Standard Sains Hayat
Pembelajaran (KOD) 1. Benda hidup dan benda bukan hidup.
1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.
Objektif Pembelajaran Pada akhir PdP, murid dapat:
1. Mengenalpasti benda hidup dan benda bukan hidup dengan betul.

Aktiviti PDP 1. Set induksi


2. Murid diperkenalkan tajuk hari ini.
3. Murid membezakan benda hidup dan benda bukan hidup.
4. Aktiviti kumpulan : Benda hidup di kelas kami
5. Murid membuat latihan pada buku aktiviti
6. PdP dirumuskan.
EMK Keusahawanan
KPS Berkomunikasi, meramal.
Sumber PdP Buku Teks, Buku Aktiviti
Penilaian PDP Berdasarkan kepada aktiviti dan latihan diberikan.
Refleksi / Impak Kerja Rumah :

Kelas / Masa / Mata Pelajaran 1 Orkid / 4.30 5.30 petang / Matematik


Tema / Tajuk Standard Nombor bulat hingga 100
Pembelajaran (KOD) 1.1. Menyatakan kuantiti secara intuitif
Objektif Pembelajaran Pada akhir PdP, murid dapat:
(i) Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama
banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara:
(a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek.

Aktiviti PDP 7. Murid membuat brain teaser.


8. Murid diperkenalkan tajuk hari ini.
9. Murid dibimbing mengenalpasti jumlah kumpulan yang banyak dan lebih atau
kurang.
10. Aktiviti kumpulan : Mana yang lebih?
11. Murid membuat latihan pada buku aktiviti.
12. PdP dirumuskan.
EMK Keusahawanan
Sumber PdP Buku Teks, Buku Aktiviti
Penilaian PDP Berdasarkan kepada aktiviti dan latihan diberikan.
Refleksi / Impak Kerja Rumah :