Anda di halaman 1dari 6

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/C) UNIT PANITIA PENDIDIKAN MORAL

(S) KEKUATAN: (W) KELEMAHAN:


Dalaman S1- % lulus semua mata pelajaran dalam PKSM W1- Pencapaian PKSMR dari segi kualiti merosot
meningkat berterusan W2-Guru kurang mahir laksanakan pentaksiran
S2- 92% guru mempunyai pengalaman lebih 5 W3-Guru belum kuasai kemahiran PdP
tahun berorientasikan murid
S3- Guru dan murid sudah mengamalkan i-Think W4- Masih ada guru tidak kuasai PBS
S4- 95% guru-guru celik IT dan mempunyai W5- Pengurusan program kurang berkesan
komputer peribadi W6- Jarak sekolah menyumbang masalah ponteng
Luaran S5- Kehadiran murid melebihi 90% kelas/ sekolah/ aktiviti
S6- Sekolah satu sesi beri peluang laksana aktiviti W7- Murid-murid tidak menyiapkan latihan/ kerja
S7- Sekolah dilengkapi dengan komputer/ netbook rumah
dan kemudahan akses internet W8- Budaya membaca masih di tahap rendah
W9- Tandas tidak mencukupi menyebabkan
masalah ponteng kelas
W10-Guru bukan opsyen. Kecenderungan kepada
mengisi ruang masa guru tanpa mengira
opsyen.
(O) PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1- Sebahagian besar ibu bapa mementingkan
pelajaran anak-anak mereka S01. Meningkatkan prestasi akademik WO1. Meningkatkan pencapaian semua A dan
O2- Sokongan agensi kerajaan dan bukan kerajaan SO2. Meningkatkan penggunaan ICT semasa PdP peningkatan terbaik melalui
03- Pusat pelancongan eko-alam sekitar untuk diterokai S03. Meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris pengiktirafan dan insentif oleh PIBG
murid-murid SO4. Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan WO2. Memberikan pengiktirafan dan
O4- Kundasang merupakan hab sumber maklumat melalui perkongsian guru ganjaran terhadap kecemerlangan hasil
(Jalur Lebar dan cybercafe) S05. Menggalakkan perkongsian kemahiran dan kerja murid.
O5- Sekolah berdekatan dengan PPD maklumat WO3. Meningkatkan budaya membaca
06- Persekitaran mempunyai sumber untuk kepakaran ibu bapa dalam PdP. WO4. Meningkatkan pengurusan kurikulum
projek/tugasan
(C) CABARAN: Strategi SC Strategi WC
C1- Peluang kerja sambilan menyebabkan murid-murid
cenderung ponteng sekolah SC1. Melibatkan ibu bapa dalam pembelajaran WC1. Melibatkan penajaan pihak luar (PIBG)
C2- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak mereka murid-murid di rumah dan agensi lain bagi menyediakan
100% ke sekolah persekitaran pembelajaran yang
C3- Cabaran zaman remaja, persekitaran dan gajet kondusif.
C4- Kawasan sekolah terbuka kepada orang luar dan
orang kampung sekitar
C5- Pengaruh pusat permainan video
C6- Pelajar kurang semangat juang untuk berjaya
dalam hidup
PELAN STRATEGIK UNIT KURIKULUM
TAHUN 2018 - 2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SMK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum & Pentaksiran
Anjakan 1: Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
Anjakan 2: Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
KPI Pengarah/PPD/Sek Anjakan 7: Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran.
Anjakan 9: Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
Anjakan 10: Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
Sektor/PPD/Sekolah SMK. Kundasang, Ranau
Bidang/Unit PENDIDIKAN MORAL

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang BK (Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan
strategik) atau fungsi organisasi) fungsi organisasi / SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) indikator yang 2017
boleh diukur)

Tahap Pencapaian SO1. Meningkatkan tahap Pelaksanaan HOTS ( High GPS PKSMR
akademik belum pencapaian i akademik Order Thinking Skills ) GPS PKSMA
mencapai cemerlang dalam peperiksaan awam dalam kurikulum, GPS PT3
PEMBELAJARAN Pentaksiran dan latihan. GPS SPM
MURID
PELAN TAKTIKAL UNIT KURIKULUM (TS1)
sPeCt UNIT KURIKULUM AKHIR TAHUN 2018
PANITIA PENDIDIKAN MORAL
Alat Semakan Program Sekolah
Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan Program Kecemerlangan Sekolah Yang
Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar) Dilaksanakan (Berdasarkan Isu / Cabaran)
Eliminate (Hapuskan) Raise (Tambah)

3.1.2 Pengurusan panitia 2 (Fokus PdP berpusatkan 1 Dialog Prestasi


murid),
Guru belum mahir melaksanakan 3 (Learning Walk oleh
4.8 2 Pencerapan
pentaksiran dalam PdP. Pemimpin),
Hasil kerja murid tidak disemak secara 7 (libatkan T1, T2 dan T4
4.3 ikut penggal ) 3 MMI
konstruktif dan konsisten
6 (analisis pencapaian
Penguasaan & penglibatan pembelajaran mengikut band) Pemantauan Semakan Latihan oleh Guru
4.2 murid masih rendah 4 Mengajar
14 (Pemastian Latihan &
Penggunaan sumber pendidikan masih Pakej Percutian) Kontrak - Guru Mata Pelajaran, Murid dan Ibu
4.7 5
rendah Bapa SPM
4.9 Teknik penyoalan kurang KBAT Reduce (Kurangkan) Create (Wujudkan) 6 Pemantapan PBS
5.3.3 2 PLC
Pencapaian PKSM masih rendah 8 (Aktiviti Pemulihan untuk 7 NML Kelas Bimbingan Berfokus
a-i
kumpulan GALUS T1, T2 & T4)
8 Kelas Pecutan Akhir
9 NMC Straight A
11 Seminar Kecemerlangan
Sustain (Kekalkan) 12 Program Penetapan & Review Headcount
1, 3, 4, 5, 9, 10 15 13 Pakej Percutian
14 Penyediaan Kelas Abad Ke-21
15 Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PANITIA PENDIDIKAN MORAL (TS1) TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekolah SMK. Kundasang, Ranau JADUAL 4

Bidang/Unit Kurikulum JPS/SMK-PS/04


Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program/Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1 Kerja Amal Jalan Masuk-Rumah
Pengetua / Dari Petronas Smk FEB - OGOS
Kundasang secara berkala
2 Latih Tubi Soalan-soalan SPM
tahun lepas dan Soalan-soalan
OGOS-OKT
Percubaan SPM
( Pecutan Akhir SPM)
3 Kuiz Moral JAN-OKT
4 Seminar Teknik Menjawab SPM APRIL & OGOS
5 Program SKOR A cemerlang kelas JUN - OKT
tutorial /Pemulihan
6 Kelas Berfokus SPM APRIL,JUN,SEPT
7 Pertandingan Menulis esei OGOS

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI KURIKULUM (TS1) TAHUN 2018

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara JADUAL 5
MISI VISI
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara. Sejahtera JPS/SMK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SMK. Kundasang, Ranau
Bidang/Unit Kurikulum
Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan, Prestasi Sebenar
Matlamat/Objektif KPI
TOV 2018 2019 2020 Program/Projek 2018 2019 2020 Catatan
Meningkatkan tahap
pencapaian akademik Kerja amal,Latih Tubi
SPM, Kuiz, Seminap
dalam peperiksaan SKOR PURATA
SPM,Seminar Menjawab,
awam dan dalaman Skor A, Menusil Esei,
Kelas Berfokus.
BAND

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:

Nota Jadual 5:

1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4)
perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.