Anda di halaman 1dari 10

UJIAN 1_2017

Soalan 1

Sebuah syarikat perladangan akan mengusahakan satu kawasan tanah baru untuk penanaman padi dan
kacang tanah.

a) Terangkan penggunaan dua alat teknologi baru untuk :

i) Penyediaan tanah di kawasan padi

[4 markah]

ii) Pengawalan rumpai di kawasan penanaman kacang tanah

[4 markah]

a) Terangkan satu penggunaan bioteknologi oleh syarikat itu untuk meningkatkan hasil :

i) tanaman padi

[3 markah]

ii) tanaman kacang tanah

[4 markah]
UJIAN 1_2017
Soalan 2

Seorang penternak menghadapi masalah dalam memilih makanan penggemuk untuk diberi kepada
ternakan lembu pedagingnya.

a) Terangkan kepada penternak itu kelebihan makanan berikut :

i) Foraj
[4 markah]
ii) Konsentrat

[6 markah]

b) Berdasarkan jawapan di (a), makanan manakah yang sesuai dicadangkan kepada penternak itu?

[1 markah]

c) Nyatakan dua sumber bagi menghasilkan :

i) Foraj
[2 markah]
ii) Konsentrat
[2 markah]
UJIAN 1_2017
Soalan 3

Jadual menunjukkan jenis baja dan kuantiti nutrien yang digunakan untuk tanaman cili seluas satu
hektar.

Jenis baja Kuantiti nutrien


Urea 46% N 20 kg nitrogen (N)
CIRP 35% P2O5 30 kg fosforus (P2O5)
Muriat Potasy 60% K2O 40 kg kalium (K2O)
Kalium Nitrat 44% K2O X kg kalium (K2O)
Jadual

a) Berdasarkan jadual, hitung kuantiti (kg) bagi baja berikut berdasarkan kuantiti nutrien yang
digunakan :

i) Urea 46% N
[2 markah]
ii) CIRP 35% P2O5
[2 markah]
iii) Muriat Potasy 60% K2O
[2 markah]

b) Jika 60 kg baja kalium nitrat 44% digunakan dalam pembajaan itu, hitung kuantiti X (kg) nutrien
K2O yang digunakan.
[2 markah]

Jadual menunjukkan jenis baja dan kos setiap 50 kg baja yang digunakan untuk tanaman cili seluas
satu hektar.

Jenis baja Kos setiap 50 kg (RM)


Urea 75.00
CIRP 55.00
Muriat potasy 45.00
Jadual
c) Berdasarkan jadual, hitungkan kos :

i) 20 kg Urea
[2 markah]
ii) 30 kg CIRP
[2 markah]
iii) 40 kg Muriat potasy
[2 markah]
iv) Keseluruhan baja itu
[1 markah]
UJIAN 1_2017
Soalan 4

Jadual (a) dan jadual (b) menunjukkan maklumat tentang bidang usaha ayam sebanyak 15000 ekor.

Berat badan Berat makanan diberi


Minggu
(gram / ekor) (gram / ekor)
1 150 93
2 385 158
3 630 305
4 1030 450
5 1560 810
6 1820 980
Jadual (a)

Perkara Kos / RM

Perbelanjaan 6.70 / ekor


Harga jualan 4.80 / kg
Jadual (b)

a) i) Hitung pertambahan berat badan ayam dari minggu ke-3 hingga minggu ke-4.
[2 markah]

ii) Nyatakan pada minggu ke berapa pertambahan berat badan ayam tertinggi di capai.
[1 markah]

iii) Hitung nisbah pertukaran makanan pada minggu ke-5.


[4 markah]

b) Jika ternakan itu dijual pada minggu ke-6, hitung :

iii) Jumlah perbelanjaan


[2 markah]
iv) Jumlah pendapatan
]2 markah]
v) Keuntungan
[2 markah]
vi) Pulangan setiap ringgit dilabur
[2 markah]
UJIAN 1_2017
Soalan 5

Rajah 3 menunjukkan dapatan daripada eksperimen menentukan kelas tekstur tanah.

(a) Nyatakan dua alat yang digunakan dalam eksperimen itu.


[2 markah]

(b) Terangkan langkah melakukan eksperimen itu sehingga kelas tekstur tanah dapat
dikenal pasti.
[12 markah]

(c) Nyatakan kaedah lain untuk menentukan kelas tekstur tanah.


[1 markah]

Soalan 6

Rajah menunjukkan satu kaedah melakukan pembiakan pokok.

a) Huraikan langkah melakukan pembiakan itu sehingga bahagian atas pokok penanti di potong.
[13 markah]

b) Nyatajan dua langkah keselamatan bagi pembiakan itu.


[2 markah]
UJIAN 1_2017

PERATURAN PEMARKAHAN SAINS PERTANIAN 3528/2 SPM 2011

No Contoh Jawapan Markah Jumlah


Soalan
1(a) (i) Penyediaan tanah
F1- Bajak priring/bajak sepak/bajak subtanah/bajak 1 +1
pahat/bajak primer
H1-digunakan di kawasan tanah keras
H2- memotong/memecah/memabalik tanah
F2- Bajak putar/bajak sikat/rotovater/bajak sekunder
H1- digunakan di kawasan tanah gembur/lembut
H2- melumat/menghancur/meratakan tanah
F1Penebas Putar
H1- digunakan untuk memotong rumput di kawasan rata 1 +1
dan luas 2F+2
F2-Penyembur sandang berjentera 1 +1 H
H1-dijalankan oleh enjin/semburan racun lebih halus dan
jauh 1 +1 4
F4-penyembur galas/penyembur sandang/knapsack sprayer
H- mesin mudah digalas dan menggunakan kuasa tekanan
untuk membuat semburan racun 1 +1
F5-mesin rumput
H- untuk memotong rumput 1 +1
F6- pam berkuasa/boom sprayer/penyembur boom Maks 4
H- untukk menyembur racun markah

Huraian tanpa alat x terima markah


Bajak
pertama, kedua x terima sbg alat
Traktor x terima sebagai alat
Mesin pembajak tanah x terima sebagai alat
Pam racun/tong racun/penyembur racun x terima sebagai
alat

Pengecualian:
Bajak pertama diguna untuk memecah tanah 0F +1H
Bajak kedua diguna untuk memecah tanah 0F +1H
Menggunakan traktor untuk menggembur tanah 0F +1H
Menggunakan traktor memotong rumput 0F +1H

(mana-mana 2 )
1(b) (i)F1 melalui kejuruteraan genetic 1
H1- melalui pemindahan genetic 1
H1- melaui transgenetik 1
H3 ia meningkatkan nilai pemakanan pada padi 1 1F+1
H4 hormone/gen/enzim beta karotein yang mengawal 1 H
asid amino disuntik kepada pokok padi
H5 melalui suntikan ini akan meningkatkan kandungan 1 3
UJIAN 1_2017
vitamin dalam padi
H7 resistan terhadap perosak & penyakit/mengurangkan 1
kesan serangan perosak
(i)F1 menggunakan inokulasi rhizobium 1
H1 ia adalah proses pengikatan nitrogen pada poko 1
kacang tanah
H2 bacteria rhizobium yang ada pada nodul akar 1
kekacang dapat mengikat nitrogen daripada atmosfera 1F+3
H3 nitrogen yang diikat tersedia dalam bentuk nitrat 1 H
Atau
Proses nitrogen diserap oleh akar 1 4
H4 - simbiosis bacteria rhizobium dengan akar kekacang 1

*kalau tidak ada fakta - huraian boleh diambil markah

2(a) (i)
F1 - Mudah didapati 1
H1 banyak tersedia 1
H2 - ada di mana-mana 1
F2 mengandungi fiber/gentian/selulosa yang tinggi 1
H1 bantu pencernaan/penapaian 1 2F + 2H
F3 kos rendah/murah 1
H1 tersedia 1 4
H2 percuma 1
H3 mudah ditanam 1
F4 digemari ternakan 1
H1 boleh diberi dalam bentuk segar dan awetan 1

(ii)
F1 - Kandungan nutrient yang tinggi 1
H1 diperbuat daripada berbagai sisa pertanian 1
H2 protein/karbohidrat/lemak tinggi 1
F2 mudah disimpan 1
H1 berbentuk until,wafer,kiub 1
H2 x perlu ruang besar 1
H3 dibungkus dengan plastic/guni/seumpamanya 1 3F +3H
F3 mudah diberi makan 1
H1- konsentrat berbentuk wafer, untul,kiub 1 6
H2 dalam pelbagai bentuk 1
F4 boleh ditambah aditif/ 1
H1 boleh ditambah mutu dengan menambah aditif/ 1
vitamin/perisa/hormone/antibiotic 1
H2 meningkatkan mutu 1
F5 Tahan lama 1
H1 kerana sudah diproses/dikeringkan 1

2(b) Konsentrat 1 1
2(c) (i)
Rumput ternakan/nama rumput 1
UJIAN 1_2017
Kekacang/petai belalang 1 2
Tumbuhan renek/batang pisang/daun nangka 1
Rumpai/pokok kapal terbang/selaput tunggul/rumput Israel 1

(mana-mana dua)

(ii)
Sisa tumbuhan/hampas kelapa sawit/hampas kacang
soya/lenggai koko
Sisa industry pertanian/PKC/POME/bijirin/jagung/kacang
soya/dedak padi 2
Sisa makanan

#sisa perladangan/bahan aditif tidak diterima

3 a) i) 46/100 X P = 20kg 1
Atau
P = 20 X 100
46
= 43.478 @ 43.5 @ 43.48 1 2
ii) 35/100 X Q = 30kg 1
Atau
Q = 30 X 100
35
= 85.714 @ 85.7 @ 85.71 1 2
iii) 60/100 X R = 40kg 1
Atau
R = 40 X 100
60
= 66.7 @ 66.67 @ 66.667 1 2
b) 44/100 X 60 = Xkg 1
Atau
Xkg = 44 X 60
100
X = 26.4kg 1 2
c) i) 20kg Urea = 20 X 75 1
50
= RM30.00 1
ii)30kg CIRP = 30 X 55 1
50
= RM33.00 1
iii)40kgMP = 40 X 45 1
50
= RM36.00 1
iv) RM30.00 + RM33.00 + RM36.00
= RM99.00 1 7

4a) i. 1030 630 = 400g 1+1


ii. Minggu 5 1
UJIAN 1_2017
iii. 1560 1030 1
= 530 1
= 810/530 1
= 1.528 @ 1.5 @ 1.53 1 7
b) i. 15000 X 6.70 = RM100500 1+1

ii.15000 X 1.82 X 4.80 = RM131040 1+1

iii.RM131040 RM100500 = RM30540 1+1


iv. PSRL = RM131040 1
RM100500

= 1.30 1 8
5 a) Langkah melakukan eksperimen:

- Pilih sampel pokok dan letak di tempat teduh 1+1


selama 48 jam
- Pilih daun sihat dan tutup sebahagian daun 1
- Dedahkan daun itu kepada cahaya 2 3 jam 1+1
- Petik daun itu dan masukkan ke dalam air mendidih 1+1
selama 5 10 minit
- Rendam selama 5 minit dalam etil / metal alcohol 1+1
yang dipanaskan dalam kukus air
- Keluarkan daun dan basuh dengan air bersih 1
- Letak daun diatas piring petri dan titiskan dengan 1+1
larutan iodine sehingga menutup daun
1+1
- Selepas 2 3 minit basuh daun dengan air bersih
1
- Perhatikan warna pada bahagian daun itu
1 13
- Catat keputusan yang diperoleh

b) - pastikan daun yang diuji diletak di tempat teduh yang 1


tiada cahaya sekurang-kurangnya 24 jam
-tutup sebahagian daun dengan rapat / kemas 1
-didih daun secukupnya 1
-basuh daun sehingga bersih 1
-panaskan alcohol dalam kukus air 1 2
(mana-mana dua)

6 a) Langkah melakukan pembiakan:


- Tentukan tapak cantuman 1
- Buat kelaran melintang lebihkurang 1/3 1+1
lilitan@1/2@1/4 batang pada pokok penanti
- Buat kelaran di kiri dan kanan memanjang 1+1
sepanjang 2 3cm
- Kopek kulit daripada batang pokok penanti 1
- Potong kulit yang disiat dan tinggalkan sedikit 1
seperti lidah
- Pilih mata tunas sihat dari baka terpilih 1
1
UJIAN 1_2017
- Buat kelaran berukuran 2.5cm x 1.5 cm pada
ranting mata tunas 1
- Kopek / tanggalkan kulit mata tunas itu 1
- Tampal kulit mata tunas pada bahagian tingkap
pada pokok penanti 1+1
- Balut bahagian yang dicantum dengan pita
cantuman bermula dari bahagian bawah ke atas 1
- Letak pokok di tempat teduh 1
- Uji kejayaan cantuman selepas 2 3 minggu 1 13
- Potong bahagian atas pokok penanti bila mata tunas
terbentuk
b) - gunakan pisau cantuman tajam dan bersih 1
- lakukan kerja cantuman dengan pantas / cepat 1
- pastikan mata tunas tidak tertanggal 1
- jangan dedahkan mata tunas pada cahaya terik 1
- lakukan aktiviti diawal pagi / lewat petang 1
- balutan mestilah ketat /kemas 1
- jangan sentuh bahagian dalam kepingan mata tunas 1
- kedudukan mata tunas tidak boleh terbalik 1
- balut dari bahagian bawah ke atas 1 2

(mana-mana dua)